Aptauja: Čaka ielas uzņēmēji uzskata, ka velojoslām jāpazūd
Arī puse iedzīvotāju neapmierināti

A. Čaka ielas velojosla FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Lielākā daļa uzņēmēju, kuru uzņēmums atrodas uz Čaka ielas, uzskata, ka velojoslas uz šīs ielas nebūtu jāsaglabā, un arī Čaka ielas iedzīvotāju vidū vairāk ir tādu, kuri uzskata, ka velojoslas nav nepieciešamas. Par velojoslu saglabāšanu biežāk iestājas gados jauni rīdzinieki, kuri Čaka ielu izmanto gandrīz katru dienu un motorizēta transporta vietā priekšroku dod velosipēdam vai skrejritenim, liecina SKDS veiktās uzņēmēju un iedzīvotāju aptaujas*.

Lielākā daļa (74%) aptaujāto A. Čaka ielas uzņēmēju visbiežāk līdz savai darbavietai nokļūst ar automašīnu, 38% uz darbu dodas ar kājām, 22% - ar velosipēdu, 12% - ar sabiedrisko transportu, bet 7% – ar elektrisko skrejriteni. Tikai trešdaļa (33%) aptaujāto uzņēmēju kopš velojoslu izveides ir mēģinājuši pa tām pārvietoties.

Par to, kā velojoslu ieviešana ietekmējusi klientu plūsmu, uzņēmēju domas dalās - 29% norādījuši, ka velojoslas ietekmē uzņēmuma klientu plūsma ir samazinājusies, bet gandrīz tikpat daudzi - 25% aptaujāto norāda, ka klientu plūsma nav mainījusies, savukārt 8% pauduši, ka klientu skaits pat ir pieaudzis. 

Vienlaikus ceturtaļa (26%) aptaujāto uzņēmēju skaidrojuši, ka Covid-19 izraisīto izmaiņu dēļ nav iespējams pateikt, vai velojoslu dēļ klientu plūsma ir samazinājusies vai pieaugusi.

24

Gandrīz pusei jeb kopumā 43% uzņēmumu velojoslu izveide ikdienā radījusi preču piegādes sarežģījumus, tostarp 32% uzņēmēju norādījuši, ka ar tām saskaras bieži. 19% uzņēmēju pauduši, ka velojoslas viņiem netraucē.

Kopumā 18% respondentu norāda, ka kopš velojoslu izveides A. Čaka ielā ir uzlabojusies gaisa kvalitāte, 30% respondentu nav manījuši nekādas pārmaiņas, bet 29% aptaujāto uzņēmēju uzskata, ka gaisa kvalitāte ir pasliktinājusies.

Gandrīz divas trešdaļas (65%) aptaujāto uzņēmēju uzskata, ka kopš velojoslu izveides ir pasliktinājusies satiksmes drošība, un tikai 22% pauduši viedokli, ka iela kļuvusi drošāka. 8% aptaujāto domā, ka tā nav mainījusies.

Kopumā (71%) aptaujātie uzņēmēji nav apmierināti ar pagaidu velojoslu izveidi A. Čaka ielā, tajā skaitā drīzāk neapmierināti ir 17%, bet pilnībā neapmierināti – 54% uzņēmēju.

24

Savukārt ceturtā daļa (27%) uzņēmēju ir pretējās domās - 17% ar velojoslu izveidi ir pilnībā apmierināti, bet vēl 10% pauduši, ka ir drīzāk apmierināti.

Ar velojoslu izveidi biežāk nav apmierināti ražošanas, būvniecības un tirdzniecības uzņēmumi, kā arī tie, kuri paši uz darbu dodas ar motorizētiem transportlīdzekļiem. Biežāk neapmierinātību pauduši arī tie, kuri uzskata, ka velojoslu izveides rezultātā ir samazinājusies klientu plūsma, un kuriem ir preču piegādes sarežģījumi.

Lielākā daļa (72%) aptaujāto A. Čaka ielas uzņēmēju uzskata, ka pēc eksperimenta beigām velojoslas nebūtu jāsaglabā,

24

tajā skaitā 60% aptaujāto velojoslām pauduši pārliecinošu nē. Aptuveni ceturtā daļa respondentu (26%) tomēr uzskata, ka velojoslas vajadzētu saglabāt, tajā skaitā 18% uzskata, ka tās noteikti ir vajadzgas.

Kategoriskāk pret velojoslām iestājas uzņēmēji, kuri līdz darbavietai nokļūst ar motorizētu transportlīdzekli un kuri paši pa A. Čaka ielu nepārvietojas ar velosipēdu vai elektriskoskrejriteni, kā arī tie, kuriem velojoslu izveide ir radījusi preču piegādes sarežgījumus. Turpretī tie respondenti, kuriem velojoslu izveides rezultātā ir pieaugusi klientu plūsma, biežāk uzskata, ka tās būtu jāsaglabā.

Lielākā daļa uzņēmēju (68%) arī būtu neapmierināti, ja A. Čaka iela tiktu pārveidota par vienvirziena ielu, bet šādu ideju atbalstītu 18% aptaujāto uzņēmēju.

24

Iedzīvotāji mazāk noraidoši, tomēr puse velojoslas nevēlas

Lai gan iedzīvotāju vidū ir vairāk tādu, kas uzskata, ka velojoslas Čaka ielā ir jāsaglabā, puse (51%) ar to izveidi ir neapmierināti. 

SKDS vasaras sākumā veiktā aptauja liecina, ka lielākā daļa (76%) aptaujāto Čaka ielas iedzīvotāju kopš velojoslu izveides nav pārvietojušies pa tām ar velosipēdu vai elektrisko skrejriteni, bet to ir darījuši 23% respondentu, visbiežāk vīrieši un gados jaunāki iedzīvotāji.

Aptuveni ceturtā daļa (28%) aptaujāto iedzīvotāju pa Čaka ielu pārvietojas katru vai gandrīz katru dienu, 15% to dara 3-4 reizes nedēļā, 19% – 1-2 reizes nedēļā, bet 37% - vēl retāk.

Visbiežāk (58%) respondenti pa A. Čaka ielu mēdz iet ar kājām vai pārvietojas ar automašīnu (57%). Aptuveni trešdaļa (35%) izmanto sabiedrisko transportu, bet katrs piektais (18%) brauc ar velosipēdu. 3% respondentu izmanto elektrisko skrejriteni. Gados jaunāki iedzīvotāji biežāk iet ar kājām, izmanto automašīnu vai velosipēdu, bet gados vecākie – sabiedrisko transportu.

Domas par velojoslu ietekmi uz gaisa kvalitāti dalās - 17% respondentu norāda, ka gaisa kvalitāte ir uzlabojusies, katrs piektais (27%) nav manījis pārmaiņas, bet 19% uzskata, ka gaisa kvalitāte ir pasliktinājusies. Gaisa kvalitātes uzlabojumus vairāk pamanījuši gados jaunāki respondenti, kā arī tie, kuri pa A. Čaka ielu nepārvietojas ar motorizētiem transporta līdzekļiem.

Gandrīz puse no aptaujātajiem iedzīvotājiem (45%) uzskata, ka kopš velojoslu izveides ir pasliktinājusies satiksmes drošība, 24% vērtējumā satiksmes drošība ir uzlabojusies, bet 13% domā, ka tā nav mainījusies.

Arī šajā gadījumā velojoslas kā satiksmes drošības uzlabojumu novērtējuši gados jaunāki respondenti, kā arī tie, kuri pa A. Čaka ielu nepārvietojas ar motorizētiem transporta līdzekļiem.

24

Velojoslas pozitīvāk novērtējuši arī tie, kuri pa A. Čaka ielu pārvietojas biežāk.

44% respondentu pārvietošanās paradumos pa A. Čaka ielu kopš pagaidu velojoslu izveides nekas nav mainījies, taču trešdaļa respondentu (33%) sastrēgumu laikā cenšas pa šo ielu nebraukt. Katrs piektais (19%) retāk izmanto sabiedrisko transportu, kurš kursē pa A. Čaka ielu, 16% biežāk izvēlas iet ar kājām, bet 11% biežāk brauc ar velosipēdu vai elektrisko skrejriteni.

Puse no aptaujātajiem iedzīvotājiem (51%) ir kopumā neapmierināti ar pagaidu velojoslu izveidi A. Čaka ielā, tostarp 32% paudusī, ka ir pilnībā neapmierināti. Tomēr

aptuveni trešdaļa aptaujāto Čaka ielas iedzīvotāju (35%) ar velojoslām ir kopumā apmierināti, tajā skaitā pilnībā apmierināti ir 16%.

24

Lielākā mērā ar velojoslu izveidi ir apmierināti tie, kuri saskatījuši ieguvumus velojoslu izveidē, proti, gados jaunāki respondenti, Centra, Avotu un Grīziņkalna apkaimju iedzīvotāji un tie, kuri pa A. Čaka ielu pārvietojas nevis ar motorizētiem transporta līdzekļiem, bet ar velosipēdu vai elektrisko skrejriteni.

Vairāk nekā puse no aptaujātajiem iedzīvotājiem (54%) uzskata, ka pēc eksperimenta beigām velojoslas A. Čaka ielā nebūtu jāsaglabā, tostarp 34% nostāja ir pārliecinoši noraidoša.

Nedaudz vairāk nekā trešdaļa respondentu (37%) uzskata, ka velojoslas būtu jāsaglabā, turklāt katrs piektais iedzīvotājs uzskata, ka tas noteikti jādara.

Velojoslu piekritēju vidū ir gados jaunāki rīdzinieki, Centra, Avotu un Grīziņkalna apkaimju iedzīvotāji, kā arī tie, kuri pa A. Čaka ielu pārvietojas vismaz četras reizes nedēļā, neizmantojot autotransportu, bet kuri pagaidu velojoslu ir pārbaudījuši, braucot ar velosipēdu vai elektrisko skrejriteni.

Arī iedzīvotāju vidū jautājums par Čaka ielas pārveidošanu par vienvirziena ielu nav guvis atbalstu - lielākā daļa jeb 59% aptaujāto būtu kopumā neapmierināti, tostarp šāda ideju pilnībā neapmierina 37% aptaujāto rīdzinieku. Savukārt 18% respondentu būtu kopumā apmierināti, ja tā notiktu. Ar A. Čaka ielas pārveidošanu par vienvirziena ielu lielākā mērā būtu apmierināti vīrieši, Centra un Avotu apkaimes iedzīvotāji, kā arī tie, kuri pa A. Čaka ielu iet ar kājām vai pārvietojas ar velosipēdu.

Kā ziņots, pērn novembra vidū Čaka ielā eksperimentālā kārtā iezīmētas velojoslas, ierobežojot motorizētā transporta plūsmu. Šādas pārmaiņas iepriecinājušas riteņbraucējus, taču radījis lielākus automobiļu sastrēgumus un sabiedriskā transporta kavējumus.

Lai gan vairums uzņēmēju un iedzīvotāju pauduši negatīvu viedokli, kopumā iedzīvotāju viedoklis par velojoslām kopš decembra ir nedaudz mazāk noraidošs.

24

Kā liecina Rīgas domes Satiksmes departamenta apkopotā informācija, gan decembrī, gan jūnijā 35% respondentu pauduši apmierinātību ar pagaidu velojoslu izveidi Čaka ielā, bet neapmierināto skaits ir sarucis - ja decembrī kopumā neapmierināti bija 65% aptaujāto rīdzinieku, tad jūnijā to īpatsvars bija nokrities līdz 51%, bet 14% norādījuši, ka viņiem "grūti pateikt", ko domā par velojoslām. 

Apmierinātība vairāk augusi gājēju un velosipēdistu vidū, bet autovadītāju un sabiedriskā transporta lietotāju vidū velojoslas novērtētas kā traucēklis.

24

*Čaka ielas uzņēmēju aptauja veikta internetā no šā gada 31.maija līdz 3.jūnijam, iekļaujot 217 respondentus. Aptauja Čaka ielas iedzīvotāju vidū veikta no šā gada 28.maija līdz 8.jūnijam internetā, un tajā piedalījušies 533 dalībnieki.

Uz augšu
Back