Par ilgstošu vides piesārņošanu piedraudēts apturēt lopkautuvi Lēdurgas pagastā

Cūkas FOTO: Unsplash

Valsts vides dienests (VVD) ir brīdinājis SIA "Ceplīši A.S" par lopkautuves darbības apturēšanu Siguldas novada Lēdurgas pagastā.

Uzņēmums ilgstoši piesārņojis vidi ar neattīrītiem ražošanas notekūdeņiem un nav veicis nepieciešamās darbības, lai konstatētos pārkāpumus novērstu, apliecināja VVD sabiedrisko attiecību speciāliste Daina Vārpiņa.

Uzņēmumam uzdots līdz 16.augustam veikt pasākumus, lai apsaimniekotu lopkautuves radītos notekūdeņus atbilstoši vides prasībām, nodrošinot pilnvērtīgu jauno notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību. Ja netiks izpildītas VVD izvirzītās prasības, uzņēmuma darbība tikšot apturēta "daļā, kas saistīta ar notekūdeņu novadīšanu".

Vārpiņa norādīja, ka uzņēmums labprātīgi nepildīja VVD uzdoto, tāpēc dienests gada sākumā kā piespiedu izpildes līdzekli izvēlējies uzlikt sodus 1000 eiro un 1500 eiro apmērā. Tāpat šogad pret uzņēmumu ir sākti divi administratīvie procesi un piemērots administratīvais sods par vides piesārņošanu ar neattīrītiem ražošanas notekūdeņiem.

VVD secinājis, ka uzņēmums, veicot piesārņojošo darbību, pašlaik nespēj nodrošināt ražošanas un sadzīves notekūdeņu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Tas pēdējā gada laikā vairākkārt neattīrītos, asiņainos notekūdeņus no lopkautuves novadījis vidē un rezultātā tie nokļuvuši arī Aģes upē.

Uzņēmumam ir izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, bet tās nav nodotas ekspluatācijā, kā arī uzņēmums nav saņēmis nepieciešamo piesārņojošās darbības atļauju to darbībai. Lai nodrošinātu atbilstošu notekūdeņu apsaimniekošanu, VVD uzdevis uzņēmumam sākt izbūvēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieregulēšanu un pilnas funkcionalitātes nodrošināšanu, kā arī to nodošanu ekspluatācijā, stāstīja Vārpiņa.

Līdz jauno notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas uzsākšanai uzņēmumā radītie notekūdeņi jānodod apsaimniekošanai komersantam, kuram ir nepieciešamā atļauja šādas darbības veikšanai, kā arī reizi nedēļā VVD jāiesniedz informācija par veiktajiem pasākumiem notekūdeņu apsaimniekošanā.

Pēdējo pārkāpumu, pārbaudot saņemto informāciju par iespējamu vides piesārņošanu, VVD konstatēja 1.jūlijā. Pārbaudes laikā konstatēts, ka ar neattīrītiem ražošanas notekūdeņiem piesārņota koplietošanas ūdensnoteka un grāvis. Tika konstatēts, ka vidē tiek novadīti neattīrīti, asiņaini ražošanas notekūdeņi un netiek ekspluatētas nesen izbūvētās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Vides inspektori konstatēja, ka lopkautuves notekūdeņi novadīti uz objektā vēsturiski esošajiem krājrezervuāriem. Pārbaudes brīdī krājrezervuārs bija pilns līdz augšējai atverei, un līdz ar to neattīrīto notekūdeņu šķidrā frakcija novadīta vidē, norādīja VVD pārstāve.

Pārbaudītajā teritorijā saimniecisko darbību veic arī gaļas pārstrādes uzņēmums SIA "Lēdurgas miesnieks", kas notekūdeņus nodod saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar SIA "Ceplīši A.S". VVD tuvākajā laikā veiks uzraudzības pārbaudi abos uzņēmumos, lai pārliecinātos par esošo situāciju un paveikto notekūdeņu apsaimniekošanā.

SIA "Ceplīši A.S" pārstāvji aģentūrai LETA skaidroja, ka visi VVD konstatētie pārkāpumi lielākoties jau novērsti, savukārt atlikušie darbi tiks pabeigti līdz noteiktā termiņa beigām 16.augustā.

Kā liecina "firmas.lv" informācija, SIA "Ceplīši A.S" apgrozījums pērn bija 1 781 026 eiro, bet peļņa - 2093 eiro. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Andis Segliņš.

Uz augšu
Back