Rudīte Krūmiņa un Māris Grāvis saņem "Cilvēka izaugsmes" balvu

Balvas Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā, ASV vēstniecības Latvijā un Latvijas Pilsoniskās alianses rīkotā balvu konkursa "Cilvēka izaugsmei Latvijā" apbalvošanas ceremonijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. FOTO: Ieva Lūka/LETA

Konkursa "Cilvēka izaugsmei" balva šovakar pasniegta ģimenes tiesību ekspertei Rudītei Krūmiņai un biedrības "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"" valdes priekšsēdētājam Mārim Grāvim, kā arī vairākām biedrībām.

Šodien Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā astoto reizi godināja balvu konkursa "Cilvēka izaugsmei" laureātus, kuri saņēma apbalvojumu par nesavtīgi ieguldītiem resursiem sabiedrības attīstībā un cilvēka izaugsmē,  paziņoja Latvijas Pilsoniskās alianses sabiedrisko attiecību vadītāja Madara Aldiņa.

Kā katru gadu, arī šoreiz balvas laureāti saņēma tēlnieces Olgas Šilovas veidoto skulptūru "Asns", kas ir stilizēta jaunietes figūra, kas simbolizē pavasara saules pamodinātu asnu - trauslu, bet vienlaikus enerģijas piepildītu, kas tiecas augšup pie saules.

Kategorijā par sociālo atbildību un filantropiju balvu saņēma ģimenes tiesību eksperte, Ziemeļlatgales sieviešu biedrības "Ieva" dibinātāja, kā arī biedrības "Riteneitis" dibinātāja un lektore Rudīte Krūmiņa. Biedrība "Ieva" izveidota, lai palīdzētu un sniegtu atbalstu sievietēm, kuras ir cietušas no vardarbības, tā ir pirmā šāda veida organizācija tieši Latgalē. Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novados Krūmiņa vairāk nekā 10 gadu garumā organizējusi dažādas labdarības akcijas un projektus.

Par izcilu ieguldījumu izglītībā balvu saņēma biedrība "Piedzīvojumu gars". Biedrība kopš 2011.gada strādā jauniešu izglītošanā, izmantojot neformālās izglītības un pieredzes izglītības metodes. Biedrība regulāri sadarbojas ar skolām un klasēm, lai veicinātu komunikācijas, sadarbības, uz vērtībām balstītas līderības, un citas prasmes, palīdzot jauniešiem pilnvērtīgāk iekļauties sabiedrībā.

Savukārt kategorijā par izcilu ieguldījumu veselībā balvu saņēma biedrības "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"" valdes priekšsēdētājs Māris Grāvis. Biedrības pārstāvis vada Rīgas pilsētā lielāko nevalstisko organizāciju, kura sniedz sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns" rūpējas par cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, risina viņu problēmas un veicina šo cilvēku integrāciju sabiedrībā.

Kategorijā par ieguldījumu Latvijas nākotnē balvu saņēma labdarības fonds "Bērnu rīts". Organizācija sadarbojas vairāk nekā ar 30 bērnu namiem, sociālās aprūpes centriem, atbalsta un krīzes centriem, kā arī sabiedriskajām organizācijām visā Latvijā. Fonds strādā, lai uzlabotu bāreņu un smagi slimo bērnu dzīves kvalitāti, organizējot izglītojošus un izklaidējošus pasākumus bērnu namu un sociālo aprūpes centru audzēkņiem, un nodrošinot šīs iestādes ar nepieciešamām lietām un aprīkojumu, kuru nenodrošina valsts finansējums.

Rudīte Krūmiņa par savu darbu Latgales ģimeņu un sieviešu labā saņēma arī žūrijas locekļa Hamida Ladjevardi speciālbalvu.

Balva dibināta 2014.gadā ar mērķi akcentēt cilvēku izaugsmi jeb tautas attīstību ("Human development"), lai atbildētu uz negatīvām demogrāfiskām tendencēm, piemēram, iedzīvotāju skaita sarukums, augsta ienākumu nevienlīdzība, pazemināts iedzīvotāju veselības stāvoklis un augsts bērnu institucionālās aprūpes īpatsvars. Balvas mērķis ir sekmēt iniciatīvas, kas palīdz mazināt nevienlīdzību un veicina cilvēka izaugsmi.

Uz augšu
Back