Valstī ārkārtējo situāciju uz trim mēnešiem izsludinās no pirmdienas, 11.oktobra, tādējādi spēkā stājoties vairākiem Covid-19 izplatības novēršanai paredzētiem ierobežojumiem, piektdien nolēma Ministru kabinets.

Piektdien valdība nolēma no 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim izsludināt valstī ārkārtējo situāciju, tādēļ spēkā stāsies virkne ierobežojumu - obligāta vakcinācija pret Covid-19 publiskā sektora darbiniekiem, brīvdienās un svētku dienās tirdzniecības centros varēs strādāt tikai pirmās nepieciešamības veikali, piemēram, pārtikas veikali un aptiekas, savukārt kultūras pasākumi drīkstēs norisināties ar mazāku skaitu apmeklētāju. Pieņemti vēl citi ierobežojumi, kas skar gan vakcinētos, gan nevakcinētos.

Saīsina ēdināšanas un citu pakalpojumu sniegšanas vietu darba laiku

Ārkārtējās situācijas laikā sabiedriskās ēdināšanas, izklaides, kultūras pakalpojumu, kā arī reliģiskās darbības veikšanas vietas un kultūrvietas darbu varēs sākt ne agrāk kā plkst.6 un beigt ne vēlāk kā plkst. 21.

Šis ierobežojums neattieksies uz vietām, kur ēdināšanu izsniedz līdzņemšanai un starptautiskās lidostas "Rīga" termināļos.

Vienlaikus darba laika izņēmumus reliģisko darbību veikšanas vietās var noteikt tieslietu ministrs pēc saskaņošanas ar Veselības ministriju.

Iepriekš attiecīgās vietas varēja sākt strādāt ne ātrāk kā plkst.6 un beigt ne vēlāk kā plkst.24.

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus varēs sniegt tikai epidemioloģiski drošā vidē, nodrošinot, ka pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā četras personas, bet starp galdiņiem ir vismaz trīs metru attālums, ja starp galdiņiem nav izveidota norobežojoša siena.

Visiem publiskā sektora darbiniekiem būs obligāta vakcinācija

Pildīt darba pienākumus tikai vakcinējušās vai Covid-19 pārslimojušas personas drīkstēs, sākot no 15.novembra.

Tāpat jebkuram darba devējam uzdota prasība izvērtēt nepieciešamību noteikt vakcinēšanos pret Covid-19 jebkuram darbiniekam. Gadījumā, ja darba devējs uzskatīs, ka darbiniekam vakcinācijas fakts ir nepieciešams, lai turpinātu pildīt turpmākus amata pienākumus, un darbinieks no vakcinācijas pret Covid-19 atteiksies, darba devējs varēs veikt atlaišanu.

Vienlaikus apstiprinātais regulējums paredz visiem, kam tas iespējams, turpmāk darba procesu nodrošināt attālinātā režīmā. Ja darba specifika tomēr neļauj darba pienākumus pildīt attālināti, darba devējiem jānodrošina, ka darbinieki, kas nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši, darba vietā telpās klātienē atrodas tikai ar Covid-19 testēšanas sertifikātu vai darba devēja veiktu antigēna testu, kas nav vecāki par 72 stundām.

Rīkojums paredz arī to, ka darbinieki, kas nodarbināti sabiedrībai kritiski svarīgās nozarēs - izglītības iestāžu darbinieki, ārstniecības personas, drošības un glābšanas dienestu darbinieki un ieslodzījuma vietu darbinieki darbinieki- un kas sākuši vakcinācijas procesu, bet nav to pabeiguši, Covid-19 testi tiek nodrošināti valsts apmaksātas rutīnas skrīninga testēšanas ietvaros.

Reizē pieņemtais regulējums paredz arī vienu izņēmumu - Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandierim, ņemot vērā militārā dienesta uzdevumu specifiku valsts aizsardzības nodrošināšanā, ir tiesības par obligātu prasību profesionālā dienesta pildīšanai NBS noteikt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esību.

Nevakcinētās personas varēs apmeklēt tikai noteikta veida veikalus

Tirdzniecības pakalpojumus epidemioloģiski nedrošā vidē iekštelpās varēs sniegt pārtikas veikalos, kur 70% no sortimenta veido pārtikas preces, higiēnas preces, dzīvnieku barības un preses izdevumi, aptiekās, tajā skaitā veterinārās aptiekās, optikas veikalos, dzīvnieku barības veikalos, preses tirdzniecības vietās, higiēnas preču veikalos, kur 70% no sortimenta ir higiēnas preces, telekomunikācijas preču un pakalpojumu vietās, kā arī degvielas uzpildes stacijās.

Šajās vietās pakalpojumus epidemioloģiski nedrošā vidē, kas nozīmē, ka tos varēs saņemt un sniegt personas bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, varēs sniegt, ja apmeklētāju plūsma pilnībā tiek nodalīta no epidemioloģiski drošā vidē sniegtajiem pakalpojumiem un tiek noteikts tāds maksimālais apmeklētāju skaits, lai nodrošinātu ne mazāk kā 25 kvadrātmetrus no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju.

Savukārt iekštelpās epidemioloģiski drošā vidē jānosaka tāds maksimālais apmeklētāju skaits, lai nodrošinātu ne mazāk kā 15 kvadrātmetrus no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju un, ja tiek lietoti mutes un deguna aizsegi.

Tirdzniecība ārtepās ir ļauta epidemioloģiski nedrošā vidē, ja tiek lietoti mutes un deguna aizsegi.

Kultūras pasākumus varēs apmeklēt tikai uzrādot sertifikātu

Organizētos publiskos kultūras pasākumos apmeklētāji varēs piedalīties vienīgi ar derīgiem sertifikātiem, kas apstiprina vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas faktu, tādējādi drīkstēs rīkot tikai epidemioloģiski drošā – “zaļā” režīma – pasākumus.

Maksimālais pieļaujamais apmeklētāju skaits kultūras pasākumos turpmāk noteikts līdz 1 000 personām, dalot tās sektoros pa 300 personām katrā. Vienlaikus pasākuma organizatoram jānosaka tāds maksimālais apmeklētāju skaits, lai nodrošinātu ne vairāk kā 60% aizpildījumu no pasākuma norisei paredzētās publiski pieejamās telpas platības.

Tāpat kā iepriekš kultūras pasākumus t.s. “zaļajā režīmā” varēs apmeklēt pieaugušie ar Covid-19 vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātiem, ņemot līdzi arī savus nepilngadīgos bērnus. Bērniem līdz 12 gadu vecumam nav jāveic Covid-19 testi, savukārt bērniem, kuri sasnieguši 12 gadu vecumu, jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts, vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu, kas veikts izglītības procesa ietvaros.

Pasākuma rīkotājam jānodrošina atsevišķs sektors, kurā ierādāmas vietas vecākiem ar bērniem.

Sporta, kora un dejošanas un citas nodarbības epidemioloģiski drošā vidē

Dažādās ārpusskolas nodarbībās, kuras apmeklē bērni līdz 12 gadu vecumam, nedrošajā režīmā ārtelpās var pulcēties līdz 20 cilvēkiem.

Savukārt nodarbībās vecumā virs 12 gadiem iekštelpās un ārā drošajā režīmā var piedalīties līdz 20 cilvēkiem. Tas pats attiecas arī uz sporta nodarbībām, kora, deju kolektīvu mēģinājumiem.

Paredzēts, ka sporta treniņi iekštelpās individuāla apmeklējuma ietvaros vai grupā notiek epidemioloģiski drošā vidē, turklāt vienai personai jānodrošina ne mazāk kā 15 kvadrātmetrus no treniņa norises telpas platības vai 10 kvadrātmetri peldbaseinā.

Piepildījums ģērbtuvēs nedrīkstēs pārsniegt 25%.

Vienlaikus lemts, ka ārkārtējās situācijas laikā, no 11.oktobra, nevarēs notikt amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi.

Lai gan klātienē nevarēs notikt aktiermākslas kolektīvu mēģinājumi, atļautas ir individuālās nodarbības, ja nodarbības vadītājam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un nodarbības telpā neatrodas citas personas.

Skolotāji varēs strādāt tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu

No 15.novembra nodarbinātie un pakalpojuma sniedzēji izglītības procesā un tā nodrošināšanā varēs piedalīties tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, bet skolēniem, tāpat kā līdz šim, tiks veikts rutīnas skrīninga tests.

Līdz 2021. gada 15. novembrim darbinieki savus darba pienākumus varēs veikt ar testēšanas sertifikātu. Tiem izglītības iestāžu darbiniekiem, kas oktobrī būs uzsākuši vakcināciju, tests darba vajadzībām tiks apmaksāts no valsts budžeta.

Vairāk nekā mēnesi ilgais pārejas periods – līdz 15. novembrim – izraudzīts, lai personai būtu iespējams pabeigt pilnu vakcinācijas kursu, kas ir 4 nedēļas, kā arī, lai vakcinācijas sertifikāts stātos spēkā (14 dienas).

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, mācību process skolā turpmāk būs jāorganizē, maksimāli sadalot skolēnu plūsmu un visiem nēsājot sejas maskas.

Masku nēsāšanu nevarēs ieviest pirmsskolas izglītības iestādes, jo neesot iespējams nodrošināt maskas vilkšanu, piemēram, divus gadus vecam bērnam. Līdz ar to ministri vienojās, ka maskas izglītības iestādēs būs jānēsā personām no sešu gadu vecuma.

Sejas maskas būs obligāti jānēsā visās telpās, kur uzturas vairāk par vienu cilvēku.

Skolas mācības klātienē varēs pārtraukt, ja Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) konstatēs augstu Covid-19 izplatības risku.

Klātienes augstskolu un koledžu izglītības studiju procesā, darba pienākumu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā piedalās tikai personas ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Tāpat izglītības iestādes neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina izglītojamo un pedagogu dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs - ekskursijas, teātru un izstāžu apmeklējumos u.c., ārpus izglītības iestādes.