Latvijā sākusies komandantstunda

FOTO: Paula Čurkste/LETA

No 21. oktobra līdz 14. novembrim Latvijā uz četrām nedēļām izsludināta mājsēde jeb stingri iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojumi, lai būtiski bremzētu Covid-19 infekcijas izplatību, mazinātu slogu veselības aprūpes sistēmai un glābtu pēc iespējas vairāk cilvēku dzīvības. No plkst. 20.00 vakarā līdz plkst. 5.00 rītā visiem iedzīvotājiem būs jāuzturas savās dzīvesvietās.

Grozījumi rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" paredz, ka jebkurai personai būs aizliegums naktī no plkst.20 līdz 5 pārvietoties, ja cilvēks nevarēs uzrādīt aizpildītu apliecinājumu un personu apliecinošu dokumentu, kas ir pieejams Valsts policijas mājaslapā

Skaidrojam, kādi ir ierobežojumi attiecībā uz satiksmi un pārvietošanos gan ārkārtējās situācijas laikā, gan komandantstundas laikā!

Drošības pasākumu ievērošana sabiedriskajā transportā, taksometros un komercpārvadājumos ar vieglo automobili

Ārkārtējā situācijā sabiedriskajā transportā, taksometros un komercpārvadājuma ar vieglo automobili paliek spēkā iepriekš noteiktie drošības pasākumi par regulāru transportlīdzekļa dezinfekciju, tāpat ir jānodrošina pastāvīga salona dabiskā vēdināšana un sejas masku lietošana transportlīdzekļa vadītājam, ja vadītāja kabīne nav pilnībā atdalīta no salona.

Savukārt pasažieriem paliek spēkā obligāta prasība visa brauciena laikā lietot sejas maskas.

Tāpat pasažieriem ir jāievēro distancēšanās.

Sabiedriskais transports ārkārtējā situācijā, tostarp mājsēdes laikā

Noteikts, ka ārkārtējā situācijā, tostarp mājsēdes laikā, sabiedrisko transportlīdzekļu ietilpība pilsētas un piepilsētas sabiedriskajā transportā nedrīkst pārsniegt 50%. Ja pārvadātājam transportlīdzekļa specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, transportlīdzeklī ir jābūt marķētām sēdvietām, nodrošinot distancēšanās prasību ievērošanu.

Sabiedriskā transporta darbības laiks mājsēdes laikā netiks ierobežots,

lai primāri nodrošinātu iedzīvotāju, nokļūšanu uz darbu vai dienesta vietu un atpakaļ, kā arī darba pienākumu veikšanu.

Vienlaikus valstspilsētām saglabāta iespēja organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus daļēji drošajā režīmā bez salona ietilpības ierobežojuma.

Noteikts, ka netiks piemēroti tikai pašvaldību noteiktie braukšanas maksas atvieglojumi valstspilsētu organizētajā sabiedriskajā transportā. Savukārt valsts noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus arī turpmāk varēs saņemt visi pasažieri, braucot reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos. Nemainīga paliek kārtība, ka braukšanas maksas atvieglojumi personām ar I un II grupas invaliditāti un viņu pavadoņiem tiks nodrošināti arī valstspilsētu organizētajā sabiedriskajā transportā.

Tāpat reģionālajā sabiedriskajā transportā ietilpība paliek, kā tika noteikts iepriekš, – tā nedrīkst pārsniegt 80% no transportlīdzekļa ietilpības. Savukārt pieturvietās ārpus reģionālās nozīmes maršrutu galapunktiem, ja nepieciešams uzņemt pasažierus, ietilpība noteikta 85% apmērā.

Pārvietošanās mājsēdes laikā

Lai atrastos ārpus savas dzīvesvietas, iedzīvotājiem jābūt personu apliecinošam dokumentam un aizpildītam apliecinājumam (jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, adrese, dzīves vietas atstāšanas iemesls un laiks), kas pēc pieprasījuma jāuzrāda Valsts policijas vai pašvaldību policijas pārstāvjiem. Saskaņā ar valdības lēmumu, gadījumos, ja persona atradīsies ārpus savas dzīvesvietas bez pamatota iemesla un nevarēs uzrādīt dzīvesvietas atstāšanas iemesla apliecinājumu, Valsts policija un pašvaldību policija būs tiesīga piespriest sodu.

Pārvietošanās ārpus dzīves vietas mājsēdes laikā atļauta iedzīvotājiem, lai pildītu darba pienākumus,

dotos uz un no darba vai dienesta vietas, tostarp arī darba devēja nodrošinātā transportā. Šādos gadījumos apliecinājumā ir jānorāda informācija par darba devēju (nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālrunis saziņai).

Tāpat drīkst pārvietojoties, lai saņemtu ārstniecības pakalpojumus, tostarp arī veterinārmedicinīskos pakalpojumus dzīvnieku aprūpei, un doties uz diennakts aptiekām.

Ieceļojot varēs doties uz savu dzīvesvietu, izceļojot – uz ostu, lidostu, autoostu, dzelzceļa staciju.

Personām, kas ieceļojušas Latvijā no ārvalstīm un dodas uz savām dzīvesvietām vai arī dodas uz ostu, lidostu, autoostu vai dzelzceļa staciju, lai izceļotu no valsts, ir jābūt biļetei vai citam braucienu apliecinošam dokumentam. Tāpat atļauts sagaidīt ieceļotāju, kas atgriežas no ārvalstīm, un nogādāt to dzīvesvietā, uzrādot braucienu apliecinošu dokumentu.

Taksometru izmantošana mājsēdes laikā

Mājsēdes laikā iedzīvotāji varēs izmantot arī taksometra vai pasažieru komercpārvadājumu ar vieglo automobili pakalpojumus, lai primāri nokļūtu savā darba vietā vai lai atgrieztos savā dzīvesvietā, tai skaitā no ostas, lidostas, autoostas un dzelzceļa stacijas.

Taksometra vai pasažieru komercpārvadājumu ar vieglo automobili pakalpojumus varēs izmantot arī neatliekamos gadījumos,

piemēram, lai nokļūtu ārstniecības iestādē, dotos uz aptieku.

Vienlaikus noteikts, ka varēs braukt viens pasažieris vai vienas mājsaimniecības locekļi, vai pasažieris kopā ar nepilngadīgu bērnu vai personu, kurai nepieciešama asistenta palīdzība. Minētie nosacījumi attiecas arī uz pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem automobiļiem.

Pārvietošanās ar privāto auto mājsēdes laikā

Ar privāto auto atļauts pārvietoties vienlaikus tikai vienas mājsaimniecības locekļiem vai divām personām. Pavadot nepilngadīgu bērnu vai personu, kurai nepieciešama asistenta palīdzība vai kurai ir objektīvas grūtības vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, privātajā transportlīdzeklī atļauts pārvietoties līdz trim personām no vairākām mājsaimniecībām.

Pārvietošanās privātajā auto atļauta arī iedzīvotājiem, kas nodarbināti sabiedrībai kritiski svarīgās nozarēs un jomās,

tostarp glābšanas dienestu darbiniekiem, plašsaziņas līdzekļu darbiniekiem, kas pilda darba pienākumus vienā struktūrvienībā, norīkojumā vai maiņā un izmanto vienu auto, lai dotos uz darba vietu un atgrieztos no tās. Šādos gadījumos visiem pasažieriem obligāti ir jālieto sejas maskas.

Tranzīts netiek ierobežots

Mājsēdes laikā ierobežojumi netiek noteikti privātpersonām un kravas pārvadātājiem, kas Latviju šķērso tranzītā.

FOTO: Publicitātes foto
Uz augšu
Back