Kariņš: Pieaugošais divpusējo projektu skaits norāda uz Latvijas un OECD veiksmīgu sadarbību

Krišjānis Kariņš FOTO: Valsts kanceleja

Pieaugošais divpusējo projektu skaits norāda uz Latvijas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) veiksmīgo sadarbību, sarunā ar OECD ģenerālsekretāru Matiasu Kormanu šādu viedokli pauda Latvijas Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Tikšanās laikā amatpersonas pārrunāja ciešā Latvijas sadarbība ar OECD, organizācijas jaunākās iniciatīvas klimata un publiskās pārvaldības jomās, kā arī OECD sadarbība ar trešajām valstīm.

Sarunā ar ģenerālsekretāru Kariņš apliecināja, ka

OECD rekomendācijas ir sniegušas būtisku atbalstu Latvijas izglītības, vides, ekonomikas un citu nozaru politiku izstrādē.

2

Augstu novērtēti organizācijas ekspertu ieteikumi sektorālajos pētījumos, tai skaitā izvērtējumā par digitālo transformāciju Latvijā.

Kariņš atzinīgi novērtēja OECD ieguldījumu cīņā pret klimata pārmaiņām, dezinformāciju, kā arī demokrātijas stiprināšanā, un atzīmēja Latvijas speciālistu aktīvo iesaisti šajos darbības virzienos. Latvijai ir svarīgi, lai OECD arī turpmāk spētu rast risinājumus globāla rakstura problēmām, pētījumu un pieredzes apmaiņas ceļā nosakot labākās pārvaldības prakses un standartus. Piemērs tam ir jūlijā panāktā vienošanās par uzņēmumu ienākuma nodokli, kuras mērķis ir pielāgot starptautisko nodokļu sistēmu globālās ekonomikas digitalizācijai.

Tikšanās laikā Ministru prezidents norādīja, ka OECD kalpo par noderīgu platformu, lai veicinātu ekonomikas un pārvaldības reformas arī trešajās valstīs. Ārējo attiecību aspektā Latvijai ir īpaši svarīga OECD sadarbība ar Austrumeiropas un Centrālāzijas valstīm. Latvija atbalsta, ka organizācijā tiek uzņemtas jaunas dalībvalstis, kuras ir izpildījušas uzņemšanas nosacījumu un valsts pārvaldībā ievēro demokrātijas, likuma varas un tirgus ekonomikas principus.

Ministru prezidents apstiprināja uzaicinājumu Kormanam 2022.gada martā apmeklēt Rīgu, kad tiks prezentēts OECD regulārais ekonomiskais pārskats par Latviju.

OECD ir 1961.gadā dibināta starpvaldību organizācija, kas apvieno 37 attīstītākās pasaules valstis. Tās galvenā mītne atrodas Francijā, Parīzē. OECD ir unikāls forums un globāli atzīts ekspertīzes centrs, kas dalībvalstīm dod iespēju efektīvi risināt tām interesējošos jautājumus dažādās nozarēs.

Latvija par pilntiesīgu organizācijas dalībvalsti kļuva 2016.gadā.

Uz augšu
Back