Apvienos Lielvārdes, Ogres un Ķeguma pašvaldības policijas

TVNET/LETA
Facebook LinkedIn Draugiem Twitter
Comments
Foto: Evija Trifanova/LETA

Ceturtdien, 30.decembrī, Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē nolemts reorganizēt Ogres novada Ogres pašvaldības policiju, Ķeguma pašvaldības policiju un Lielvārdes pašvaldības policiju.

Reorganizētās pašvaldības policijas apvienos un uz to bāzes ar 2022.gada 1.februāri izveidos jaunu iestādi - Ogres novada pašvaldības policiju -, kas apkalpos visu Ogres novadu.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikumu "Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības - novada pilsētas un novada pagasti", pašreizējais Ogres novads izveidots, apvienojot Ogres novadu, Ikšķiles novadu, Ķeguma novadu un Lielvārdes novadu to esošajās administratīvo teritoriju robežās.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumiem ar šā gada 1.jūliju izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras, Ogres novada pašvaldība ir Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, tai skaitā īstenojot likumā "Par pašvaldībām" noteikto autonomo funkciju - piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību.

Likums par "Par policiju" nosaka, ka pašvaldības policija savas kompetences ietvaros izpilda savus pienākumus attiecīgajā administratīvajā teritorijā, pašvaldības policija ir iekļauta attiecīgās pašvaldības sastāvā, bet darba organizācijas jautājumos pašvaldības policija sadarbojas ar Valsts policiju.

Pirms pieņemt lēmumu par vienotas pašvaldības policijas izveidošanu, tika veikts Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novada pašvaldību policijas darbības izvērtējums, uzklausīti pašvaldības policijas pārstāvju priekšlikumi pašvaldības policijas funkciju efektīvākai īstenošanai, notika konsultācijas ar Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieku par pašvaldības policijas funkciju īstenošanu Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta teritoriālajās vienībās.

Rezultātā izdarīts secinājums, ka lietderīgi būtu reorganizēt Ogres, Lielvārdes un Ķeguma pašvaldību policijas un uz to bāzes izveidot jaunu iestādi - Ogres novada pašvaldības policiju, kas apkalpotu visu Ogres novadu.

Jaunizveidotā Ogres novada pašvaldības policija tiks finansēta no Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, grāmatvedības un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistīto iepirkumu funkcijas nodrošinās Ogres novada pašvaldības centrālā administrācija.

Domes sēdē plānots apstiprināt Ogres novada pašvaldības policijas nolikumu un pašvaldības policijas personāla amatu un mēnešalgu likmju sarakstu. Paredzēts, ka jaunizveidotajā pašvaldības policijā strādās un sabiedrisko kārtību nodrošinās 56 darbinieki, tajā skaitā priekšnieks un divi viņa vietnieki, 40 policijas inspektori un 13 policijas kārtībnieki.

Facebook LinkedIn Draugiem Twitter
Comments

Tēmas

Aktuālais šodien
Jaunākās ziņas
Svarīgākais
Uz augšu