Doktorantūras studijās ASV man ir bijusi iespēja izlasīt vairākas interesantas grāmatas. Viena no tām ir akadēmiķa Valtera Rasela Mīda darbs Special Providence: American Foreign Policy and How It Changed the World. Grāmatas autors sniedz vēsturisku ieskatu četrās ārpolitikas tendencēs, kuras ir pastāvējušas Amerikas Savienotajās Valstīs jau kopš tās izveidošanās pirmsākumiem – 18. gadsimtā. Šīs tendences ir personificētas četros slavenos valstsvīros – 1) Aleksandrā Hamiltonā, 2) Vudro Vilsonā, 3) Tomasā Džefersonā un 4) Endrjū Džeksonā. Šo tradīciju mijiedarbība veicina Amerikas spēku.

Mīds tad attiecīgi dēvē šo tendenču sekotājus par hamiltoniešiem, vilsoniešiem, džefersoniešiem un džeksoniešiem. Rakstā tiek sniegts vispārīgs ieskats šajās četrās ārpolitikas tradīcijās un to savstarpējās saitēs.

Hamiltonieši

Amerikas tipa reālisti (maigie reālisti). Uzskata, ka starpvalstu attiecību pamatā ir nacionālās intereses, taču to mijiedarbībai nav obligāti jānoved pie konflikta. Tā vietā valstis var atrast kopīgu valodu ar starptautiskās tirdzniecības palīdzību, kura tad attiecīgi būtu jāveicina. Hamiltoniešu prāt, ASV galvenā nacionālā interese ir