Bezgalīgas nopūtas, gaidot pasaules galu, kas "ir tepat aiz stūra", vientulība, depresija, sarauta saikne ar "grēcīgajiem" tuviniekiem, personiskās dzīves vakuums. Tā savu dzīvi, esot "Jehovas lieciniekos" gandrīz 30 gadu garumā, apraksta sievietes, kas aizgājušas no sektas.

Inta stāsta: "Meitu izslēdza par to, ka viņa draudzējās un gribēja precēties ar puisi, kas bija izslēgts no JL. Tas bija šausmīgi - es nedrīkstēju runāt ar viņu, atbildēt uz telefona zvaniem. Šī rēta vēl tagad manī nav sadzijusi, arī meitai tā ir trauma."

Sieviete atceras, kā JL sapulcēs regulāri demonstrēja "pamācošus" video, kuros vecāki ignorē izslēgto bērnu telefonu zvanus. Skatoties tos, Intai sirds burtiski rāvusies kamolā.