T, 29.11.2023.

Mākslīgais intelekts – palīgs uzņēmumiem ievērot ilgtspējas principus

TVNET
Facebook LinkedIn Draugiem X
Comments
Foto: Publicititātes foto/ Canva Pro

Nav noslēpums, ka mūsdienās ieguvēji ir tie uzņēmumi, kas atzīst ilgtspējīgas un ētiskas darbības vērtības un domā par to, kā savā uzņēmējdarbībā pēc iespējas efektīvāk integrēt vides, sociālās atbildības un pārvaldības jeb ESG (environmental, social and governance) principus. ESG rādītāju nozīme uzņēmējdarbībā pēdējo gadu laikā ir būtiski pieaugusi, jo to ievērošanu pieprasa klienti un darbinieki, bet jo īpaši – investori. Liela daļa investoru izvēlas atbildīgus, ESG principus iekļaujošus ieguldījumus, jo tādējādi tiek labāk pārvaldīti riski un gūta ilgtermiņa atdeve no investīcijām.

ESG principu ievērošanas mērķis ir sniegt ilgtermiņa labumu planētai un sabiedrībai, taču ieguvējs ir arī pats uzņēmējdarbības veicējs. Šo principu ieviešana palīdz veidot labāku reputāciju un leģitimizēt savu darbību, tādējādi uzlabojot arī finansiālos rādītājus. Arvien mēdz uzskatīt, ka zaļa un sociāli atbildīga kursa ievērošana ir dārgs prieks. Taču talkā var nākt mākslīgā intelekta (MI) rīki, kas ļauj efektīvāk pārraudzīt uzsāktos ESG procesus.

Vides ilgtspēja

Vides ilgtspējā MI var kļūt par ievērojamu palīgu uzņēmuma energoefektivitātes uzlabošanā.

Analizējot dažādu avotu datus, MI algoritmi spēj sniegt ieskatu enerģijas patēriņa modeļos, atklājot tās jomas, kurās patēriņu iespējams samazināt.

Jau tagad tirgū ir pieejamas dažādas MI lietojumprogrammas, kas palīdz veidot personalizētas energoefektivitātes stratēģijas. To piedāvātās prognozes var labvēlīgi ietekmēt elektroenerģijas pārvaldību un atjaunojamās enerģijas uzglabāšanu un līdz ar to – arī uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību nākotnē. Ievērojami samazinās gan izmaksas, gan uzņēmuma oglekļa pēdas nospiedums, kas ir būtisks vides atbildības aspekts.

Ražotājiem MI var palīdzēt ievērot emisiju kvotas, analizējot datus par iztērētajiem resursiem un ražošanas procesā veikto piesārņojumu.

Līdztekus energoefektivitātes uzraudzīšanai lieti noder arī analītiska informācija par to, kā optimizēt transportsistēmas, veicamos maršrutus un pielāgot piegādes ķēdes ar mērķi samazināt degvielas patēriņu.

Arī atkritumu apsaimniekošana ir joma, kuru pozitīvi var ietekmēt MI. Te talkā nāk vizuālā uztvere – MI elements, kas spēj konsekventi šķirot atkritumus, atpazīstot to materiālu veidus, dažādus piejaukumus un piesārņojuma līmeni. Ņemot vērā pasaulē pieaugošo tendenci ieviest stingrākus noteikumus pārstrādājamo materiālu importam, šādi MI rīki kļūs arvien pieprasītāki.

MI var palīdzēt šķirot atkritumu arī ofisos, publiskajā vidē un pat mājsaimniecībās.

Lai izvairītos no atkritumu nonākšanas nepareizajās tvertnēs, jau patlaban personīgajai lietošanai tiek piedāvāti atkritumu konteineri, kuros ar MI palīdzību tiek rūpīgi nošķirti pārstrādājamie materiāli no nepārstrādājamiem.

Laba pārvaldība

Labas pārvaldības nodrošināšana nav viegls uzdevums. Piemēram, dažādu regulu ievērošana vidēja lieluma uzņēmumiem ar ierobežotiem resursiem var būt izaicinoša.

MI var palīdzēt ievērot normatīvos aktus, uzraugot likumu un regulu izmaiņas un brīdinot uzņēmuma vadību par nepieciešamajām izmaiņām.

Tas samazina prasību neievērošanas risku un palīdz izvairīties no sodiem. Pārvaldībā MI rīki izceļas arī ar spējām optimizēt komunikāciju, kas savukārt sniedz iespēju pārstrukturēt kompānijas cilvēkresursus.

Izmantojot virtuālos palīgus, uzņēmums var nodrošināt personalizētu atbalstu klientiem 24/7.

Šādi pārvaldības principi tiek īstenoti jau daudzos uzņēmumos. Ja uzņēmumi izmanto virtuālos palīgus savās komunikāciju sistēmās, tiek rekomendēts šos rīkus apvienot ar citiem MI rīkiem, piemēram, iesaistot MI sociālo mediju kanālu analīzē. Tas paver iespēju iegūt informāciju par sabiedrības noskaņojumu reāllaikā, tādējādi efektīvāk reaģējot uz klientu bažām vai atsauksmēm.

Sociālā ilgtspēja

Sociālās ilgtspējas jomā MI var tikt izmantots, lai uzlabotu sociālo dažādību un darbinieku integrāciju uzņēmumā.

Analizējot darbinieku atlases datus, MI algoritmi spēj atklāt tendences un norādīt uz sfērām, kurās būtu iespējams veicināt sociālo dažādību.

MI var izrādīties lietderīgs arī korporatīvās sociālās atbildības stratēģiju veidošanā. Izmantojot MI analīzi, kurā pētīta klientu uzvedība un vēlmes, uzņēmumi var pielāgot savus korporatīvās sociālās atbildības projektus atbilstoši patērētāju vērtībām. Tas sniedz iespēju veidot ilgtspējīgākas un jēgpilnākas attiecības ar klientiem, stiprinot arī uzņēmuma tēlu. MI rīki nepārtraukti uzrauga un novērtē sociālās atbildības iniciatīvu ietekmi to īstenošanas laikā, līdz ar to ir daudz vieglāk sekot līdzi projektu progresam. Uzņēmums var nodrošināt iesaistītās puses ar aktuālo informāciju, kā arī nekavējoties reaģēt, ja projekts nenorit pēc sākotnējā plāna. MI var palīdzēt identificēt un novērst neētisku praksi, šādā veidā pasargājot uzņēmumu no reputācijas riskiem un sasniedzot augstāku sociālās atbildības līmeni.

Lai veicinātu sekmīgu globālo partnerību, MI rīkus var izmantot valodas barjeru nojaukšanai un tulkojumu automatizēšanai.

Šādā veidā bez tiešas cilvēku iesaistes iespējams sasniegt citus uzņēmumus, NVO, pat valdības un cita veida partnerus, kuriem ir plaša ietekme uz sabiedrībā svarīgiem jautājumiem.

MI ir vērā ņemams potenciāls revolucionizēt ne tikai korporatīvo sociālo atbildību, bet arī veicināt sociālo integrāciju. Virtuālie palīgi var sekmīgi palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti, piemēram, nodrošinot ērtu runas pārveidošanu tekstā vai teksta pārvēršanu runā.

Protams, pagaidām ikdienā var iztikt bez MI rīku integrēšanas, bet uzņēmumu vadītājiem vērts paturēt prātā, ka MI rīkus izmanto arī investori ar nolūku iegūt analīzi par interesējošo uzņēmumu realizētajiem ilgtspējas pasākumiem. Ņemot vērā straujās klimata pārmaiņas, kā arī augošo nevienlīdzību un to ietekmi uz sabiedrību, zaļākus un videi draudzīgākus risinājumus, visticamāk, nāksies ieviest pat ātrāk, nekā patlaban varam iedomāties. Spiediens par ESG principu ievērošanu pieaugs no investoru, valdību, darbinieku, piegādātāju un klientu puses. Jautājums, kā un cik ilgā laikā uzņēmumi tiks galā ar šo spiedienu.

Šogad Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) rīkotās konferences “LIKTA(I)2023” fokusā būs mākslīgais intelekts. Tajā apskatīs šīs tehnoloģijas attīstību Latvijā un pasaulē, īpaši pievēršoties tās izmantošanas potenciālam ekonomikas transformācijā un ilgtspējā. Pasākumā intervijās un prezentācijās diskutēs par MI sniegtajām iespējām un ierobežojumiem. Konference norisināsies 30. novembrī konferenču telpā “Fantadroms” Rīgā. Tās galvenie atbalstītāji ir “DocLogix” un “LMT”, partneri – “Emergn”, “Google”, Latvijas Digitālās inovācijas centrs, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs un projekts “SusTool”. Informatīvais atbalstītājs – portāls TVNET.

Raksts tapis sadarbībā ar LIKTA.

Facebook LinkedIn Draugiem X
Comments

Tēmas

Aktuālais šodien
Jaunākās ziņas
Svarīgākais
Uz augšu