Piecas idejas, ko darba devēji var īstenot Dažādības mēnesī

TVNET
Foto: Shutterstock

Eiropas Dažādības mēnesis ir Eiropas Komisijas rosināta iniciatīva, kuras ietvaros darba devēji visā Eiropā dažādām aktivitātēm veicina dažādības un iekļaušanas aspektu popularizēšanu biznesa vidē un sabiedrībā kopumā.

Kaut arī dažādības veicināšana un iekļaujošas darba vides veidošana ir nepārtraukts process, dalība Eiropas Dažādības mēnesī ir lieliska iespēja dalīties ar paveikto - demonstrēt savu apņemšanos, atzīmēt un popularizēt dažādību darba vidē un sabiedrībā, informēt par dažādības un iekļaušanas radītajām priekšrocībām un tās pozitīvo ietekmi konkurētspējas celšanā.

“Balstoties uz Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā darba devēju kustības “Dažādībā ir spēks” novērtējuma datiem, vērojams, ka Latvijā darba devēji īsteno dažādības un iekļaušanas aktivitātes, ar kurām būtu vērts lepoties, tomēr bieži šī informācija paliek tikai organizācijas iekšienē, neizmantojot iespēju mācīties un iedvesmoties vienam no otra. Dalīšanās ar savu pieredzi un labo praksi ir lielisks ieguldījums organizācijas reputācijā, ko noteikti ir vērts izmantot”, uzsver Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Sabiedrības integrācijas fonda eksperti ir apkopojuši idejas, aicinot darba devējus iesaistīties Eiropas Dažādības mēneša aktivitātēs:

1. Darbinieku aptauja par dažādību un iekļaušanu, lai noskaidrotu darbinieku viedokļus, pieredzi un vajadzības darba vietā. Aptaujas rezultāti var palīdzēt apzināties savas organizācijas dažādību, noteikt prioritātes un izstrādāt mērķtiecīgas dažādību atbalstošas iniciatīvas.

2. Izglītojošas aktivitātes darbiniekiem. Mācības, semināri, konferences, ekspertu vieslekcijas par dažādības un iekļaujošas darba vides jautājumiem, ietverot dažādības pazīmju skaidrošanu, interaktīvas diskusijas, piemērus un prakses, tādējādi veicinot izpratni un empātiju vienam pret otru, un ļaujot labāk saprast kolēģus ar atšķirīgu identitāti vai kultūru.

3. Komunikācijas aktivitātes, veidojot platformas un formātus, kā darbiniekiem dalīties ar savu pieredzi un stāstiem par dažādību un iekļaušanu. Tie varētu ietvert blogu rakstus, video intervijas vai raidierakstus, veidojot saturu, ar ko dalīties gan uzņēmuma iekšienē, gan sociālajos tīklos. Organizācijām ir vērts savā publiskajā komunikācijā paust skaidru nostāju par atvērtību dažādībai. Tas var būt, piemēram, paziņojums organizācijas mājaslapā vai norādes darba sludinājumos. Ja organizācija ir ieguvusi atzinību kādos ārējos novērtējumos, e-pastu parakstus ieteicams papildināt ar šo novērtējumu atpazīstamības zīmēm, ja tādas ir.

4. Dažādības jautājumiem veltīti pasākumi, piemēram, tematiskie kino vakari, virtuālās fotoizstādes vai citi pasākumi, kas veltīti kādai no dažādības tēmām, palīdzēs darbiniekiem labāk pieņemt un novērtēt dažādību organizācijā, kā arī veicinās sapratni un ciešāku saikni kolektīvā. Ja organizācijā ir pārstāvēti dažādu

tautību un kultūru darbinieki, tematiskie pasākumi, kas atspoguļo dažādu kultūru tradīcijas un svētkus, būs lieliska iespēja, lai iepazītu kolēģus.

5. Darbinieku ieguldījuma novērtēšana iekļaujošas darba vides veidošanā stiprinās uzņēmuma kultūru, veicinās inovatīvu domāšanu un radošumu, kā arī motivēs darbiniekus meklēt jaunas idejas un risinājumus. Tas var būt pateicība vai atzinība par, piemēram, atvērtu komunikāciju ar klientiem, kolektīva sadarbības stiprināšanu vai iekšējo iniciatīvu ierosināšanu un līdzdalību to īstenošanā.

Šie ir daži no daudziem pasākumiem, ko iespējams īstenot ne tikai Eiropas dažādības mēneša ietvaros, bet arī iekļaut dažādības iniciatīvu ilgtermiņa plānā.

Lai izprastu dažādības un iekļaušanas pazīmes, kā arī uzzinātu vairāk par iespējām tos ieviest darba vidē, Sabiedrības integrācijas fonds aicina apmeklēt interneta platformu darba devējiem Dazadiba.lv, kur apkopotas aktualitātes, notikumi, jaunākie pētījumi un normatīvie akti, pieredzes un iedvesmas stāsti un lekcijas dažādības un iekļaujošas darba vides jomā.

Platformas sadaļā “Ceļvedis” apkopoti ieteikumi, ar ko sākt darba devējam, kas vēlas veidot darba vidi savā organizācijā iekļaujošāku un atvērtāku dažādībai.

Plašāka informācija par Eiropas Dažādības mēnesi pieejama šeit.

Mēs, TVNET GRUPA, iestājamies par dažādību, kas arī ir viena no mūsu uzņēmuma vērtībām. 

Lai veicinātu dažādību, TVNET GRUPA cieši sadarbojas ar Sabiedrības integrācijas fondu un korporatīvās komunikācijas uzņēmumu LEAD. 

Svarīgākais
Uz augšu