Slēpt patieso nekustamā īpašuma darījumu summu šobrīd ir ieinteresētas abas puses – gan pircējs, gan pārdevējs, spriež nozares eksperti. Pārdevēja motivācija ir pietiekami augstā kapitāla pieauguma likme 20 % apmērā no īpašuma atsavināšanas, bet pircēju interesē pēc iespējas mazāks valsts nodevas apmērs par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, kas ir 1.5 % no darījuma summas. Lai gan eksperti vērtē, ka nodeva būtu jāsamazina, Tieslietu ministrijas ieskatā tā nav vērtējama kā augsta. Savukārt Finanšu ministrijas darba grupā tiek apspriests priekšlikums kapitāla pieauguma likmi palielināt līdz 23 % vai 25 %.

Aprēķini liecina, ka laika posmā no 2018. līdz 2023. gadam vidēji 33 % darījumu gadā Rīgas pilsētā notikuši par neatbilstošām (neticamām jeb mākslīgi samazinātām) cenām ar vidējo neuzrādīto darījuma summas daļu 26 %.

Vēl sliktāka situācija ir reģionos.