Satura mārketings

Rīgas vācu skolā – atvērto durvju dienas!

Dalīties draugiem E-pasts Drukāt Iesūtiet ziņu Komentāri

Deutsche Schule Riga

FOTO: .

Ir klāt pavasaris, un Rīgas vācu skola, kā ierasts šajā laikā, rīko atvērto durvju dienas – 23. martā no pulksten 14 līdz 19 un 24. martā no pulksten 11 līdz 14. Gaidām vecākus un pirmsskolas vecuma bērnus (no piecu gadu vecuma), kas šoruden vēlas sākt mācību gaitas. Rīgas vācu skola (Deutsche Schule Riga) ir starptautiskā privātskola, kas Latvijā veiksmīgi darbojas jau vairākus gadus, tā atrodas Rīgas centrā, Dzirnavu ielā 16.

Nākamajam – 2018./19. – mācību gadam Rīgas vācu skola 1. un 2. klasē uzņem jebkuras tautības bērnus vecumā no pieciem līdz astoņiem gadiem (kas dzimuši 2009.–2013. g.). Piecgadīgajiem Rīgas vācu skola iesaka apmeklēt skolas bērnudārzu (pirmsskolu).

Deutsche Schule Riga izglītojamie pabeigs skolu ar starptautiski atzītu Abitur (Vācijas vidusskolas diploms) un/vai International Baccalaureate (IB) diplomu.

Rīgas vācu skola ir pirmā un joprojām vienīgā skola Latvijā, kura sekmīgi darbojas saskaņā ar Vācijas valsts izglītības programmas standartiem. Būtiski, ka tā ir licenzēta arī Latvijas izglītības sistēmā. Skola ir starptautiska – tajā mācās gan Latvijas skolēni, gan citu valstu bērni, kuru vecāki uzturas Latvijā. Pašlaik skolā izglītojas bērni no 20 valstīm.

Rīgas vācu skolā mācības notiek vācu valodā, un stundas vada pedagogi, kuriem vācu valoda ir dzimtā, savukārt pirmsskolā kopā ar viņiem strādā vietējie asistenti, kuri runā latviski un prot gan vāciski, gan krieviski, lai palīdzētu bērniem, kam vācu valoda nav dzimtā. Skolā sistemātiski, četras stundas nedēļā, bērni apgūst arī latviešu vai krievu valodu – pēc izvēles, kā arī gan pamatskolas, gan sagatavošanās grupā divas stundas nedēļā mācās trešo – angļu – valodu.

Ja nepieciešams, skola papildus piedāvā apmeklēt arī intensīvus vācu valodas kursus. Šogad tie plānoti no 16. jūlija līdz 24. augustam, lai palīdzētu bērniem iejusties un pierast pie jaunās vides, droši sākot skolas gaitas jaunajā mācību gadā.

Izglītošanās procesa kvalitāte un individuālas domāšanas attīstīšana plašākā kontekstā, ne tikai visaptveroša pieeja izglītībai, kas virzīta uz zināšanu ieguvi – tās ir galvenās atšķirības, ko Latvijā piedāvā Rīgas vācu skola. Katram bērnam mācību procesā ir iespējams nodrošināt individuālu un daudz tiešāku kontaktu ar pedagogu, jo Rīgas vācu skolas vienā klasē uzņem ne vairāk kā 18 bērnu. Tas veido pamatu, uz kā droši būvēt un attīstīt kvalitatīvas skolēna un pedagoga attiecības, kas savukārt ir ļoti būtiskas turpmākajā izglītošanās procesā, raugoties ilgtermiņā.

Atšķirīgs no Latvijas izglītības sistēmā pierastā ir arī Rīgas vācu skolas mācību dienas un nodarbību plānojums – nodarbības notiek līdz vēlai pēcpusdienai, būtiski samazinot mājasdarbu apjomu. Tas nozīmē, ka galvenais akcents tiek likts uz mācīšanos klasē kopā ar skolotāju un viņa asistentiem, nevis uz ilgām stundām vakarā mājās, pildot skolas uzdevumus. Šādu mācību slodzes sadalīšanu atzinīgi vērtē bērnu vecāki – iegūtais laiks tiek izmantots rotaļām vai vienkārši vecāku un bērnu kopā būšanai, nevis skolas mājas darbu pildīšanai, kas bieži ir tik nogurdinoša gan vecākiem, gan bērniem.

Skola piedāvā arī fakultatīvas nodarbības, kā arī, ja nepieciešams, bērnu pieskatīšanu pēc mācībām līdz pat pulksten 18.30. Arī šī iespēja lieliski atvieglo vecāku gaitas vakarpusē.

Rīgas vācu skola, rūpējoties par saviem mācību spēkiem, spēj tiem nodrošināt atalgojumu Vācijas valsts pedagogu atalgojuma apmērā (un tas ir viens no augstākajiem OECD valstīs!), tādējādi piesaistot Rīgas vācu skolai vienus no labākajiem pedagogiem.

Aicinām apmeklēt Rīgas vācu skolu atvērto durvju dienās un iepazīties ne tikai ar pašu skolu, bet arī satikties un sadraudzēties gan ar skolas direktoru, gan skolotājiem un viņu asistentiem.

Uz tikšanos Rīgas vācu skolas atvērto durvju dienās 23. un 24. martā Rīgā, Dzirnavu ielā 16!

Vairāk par skolu:

Uz augšu