Raunas staburags - vieta, ko ģeologi iesaka aplūkot ziemā

Dalīties draugiem E-pasts Drukāt Iesūtiet ziņu Komentāri

Raunas Staburags ziemā

FOTO: Andris Grīnbergs

Par Latvijas 2018. gada ģeovietu dabas eksperti ievēlējuši Raunas Staburagu. Ainaviskais šūnakmens kupols Raunas krastā ziemā pārvēršas par leduskritumu, kas sastāv no sīkiem ledus lāseņiem. Brauciet skatīties dabas brīnumu!

Raunas Staburags ir lielākais avotu kaļķakmens veidojums Latvijā, kas saglabājies cilvēka nepārveidots. Pārējie ir norakti vai kā Daugavas Staburags atrodas ūdens dzelmē, pastāstīja ģeologs Dainis Ozols. Raunas Staburags pirmoreiz aprakstīts 1924. gadā Rozenšteina un Lancmaņa darbā «Latvijas avotkaļķi».

Šūnakmens stāvajā Raunas senlejas nogāzē ir izgulsnējies pēcleduslaikmetā - deviņu tūkstošu gadu laikā no izplūstošā, kaļķiem īpaši bagātā avotu ūdens. Bez lielākā šūnakmens kupola tam blakus ir vairāki mazāki veidojumi. Nogāzē iegulošie plaisainie dolomīti, lodīšu smilšakmeņi un akmeņainās ledāja mālsmilts slāņi ir vieta, kur caurplūstošais ūdens bagātinās ar minerālvielām. Smilšakmens un dolomīta slāņi ir aplūkojami Raunas krastos augšpus un lejpus šūnakmens veidojumiem.

Kaļķakmens izgulsnēšanās notiek uz slapjumā augošajām sūnām un cita substrāta, veidojot irdenu, porainu iezi – šūnakmeni.

Ūdens plūst pār nogāzi veidojot sīkus ūdenskritumiņus – augstāko līdz pat 3 metriem. Ziemā tie sasalst kā krāšņi ledus lāseņi.

Avotiem bagātā upes krasta nogāze ir nozīmīga kā dzīvotne, kur aug daudzveidīgas kaļķi un mitrumu mīlošas sūnu un lakstaugu sugas un kādu brīdi ir mitusi no Daugavas Staburaga 1963. gadā pārstādītā puķīte Alpu kreimule.

Ģeoloģiskie veidojumi un ietverošais reljefs kopā ar apaugumu veido skaistu, neskartu un nedaudz intīmu ainavu – dabas krāšņumu, kas labi aplūkojams no Raunas pretējā, kreisā krasta. Turklāt tas atrodas aizsargājamas teritorijas - dabas lieguma vidū.

Gada ģeovietas nosaukums tiek piešķirts ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību Latvijas īpašajiem ģeoloģiskajiem veidojumiem, rosināt vietas tālāku izpēti, sakopšanu un labiekārtošanu.

Raunas Staburaga kā Latvijas Gada ģeovietas 2018 izvirzīšanu atbalsta Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Ģeoloģijas nodaļas un Ģeoloģijas muzejs, Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Petroglifu centrs un Raunas novada pašvaldība.

Uz augšu