Kā varēs atgūt nodokļus par attaisnotajiem izdevumiem nākamajā gadā

FOTO: Finanšu ministrija

Nākamgad nodokļu sistēmā stāsies spēkā virkne būtisku izmaiņu, kas cita starpā paredz darba ņēmējiem un ģimenēm lielākus atvieglojumus par apgādājamo, kā arī daudz lielāku limitu par attaisnotajiem izdevumiem, tādējādi ievērojama iedzīvotāju daļa varēs atgūt lielāku nodokļu daļu.

Atvieglojums par vienu apgādājamo sasniegs 200 eiro

Nodokļu reforma paredz, ka no 2018. gada 1.janvāra iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojums par vienu apgādājamo no pašreizējiem 175 eiro mēnesī tiks palielināts līdz 200 eiro. Savukārt turpmākajos gados atvieglojums augs straujāk - 2019. gadā tas sasniegs 230 eiro, bet 2020. gadā – jau 250 eiro mēnesī par vienu apgādājamo.

FOTO: Finanšu ministrija

Patlaban nodokļu maksātājiem atvieglojums par apgādājamo pienākas par:

  • nepilngadīgu bērnu;
  • par bērnu, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, līdz 24 gadu vecumam;
  • par mazbērnu vai audzināšanā paņemtu bērnu, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt alimentus, arī tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, līdz 24 gadu vecumam;
  • par nepilngadīgu brāli un māsu, kā arī par brāli un māsu, kamēr brālis un māsa turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku;
  • par apgādībā esošu personu, kā arī nestrādājošu laulāto apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu;
  • par aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu;
  • par laulāto, vecākiem, vecvecākiem un bērniem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu un nav strādājošas, kā arī ir atzītas par personām ar invaliditāti;
  • par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir nepilngadīgs bērns, kas ir atzīts par personu ar invaliditāti.

Reforma paredz nākamajos gados vēl papildus atvieglojumus, kas tiks piemēroti arī par nestrādājoša laulātā uzturēšanu, kura apgādībā ir bērns līdz 3 gadu vecumam, kā arī dažos gadījumos, kad apgādībā ir vairāki bērni.

Būtiski augs limits attaisnotajiem izdevumiem

Nākamgad vērienīgas izmaiņas skars arī attaisnoto izdevumu atmaksas kārtību, kā rezultātā teju trīs reizes tiks palielināts limits attaisnotajiem izdevumiem par ārstniecības, izglītības, ziedojumu un bērnu interešu izglītības maksājumiem pašam nodokļu maksātājam, kā arī katram ģimenes loceklim.

FOTO: Finanšu ministrija

Patlaban, ja persona vēlas atgūt daļu no samaksātajiem izdevumiem par ārstniecību un izglītību, tad viens iedzīvotājs kā attaisnotos izdevumus var norādīt tēriņus, kas nepārsniedz 215 eiro gadā. Savukārt

ar 2018. gadu attaisnoto izdevumu limits sasniegs 600 eiro par pašu nodokļu maksātāju, kā arī katru ģimenes locekli

, ar nosacījumu, ka attaisnotie izdevumi nepārsniedz 50% no gada ienākumiem pirms nodokļu nomaksas. Turklāt šajā limitā tiks iekļauti arī izdevumi arī par zobārstniecību, plānotām medicīniskām operācijām, olšūnu punkciju un protēzēm.

Čekus labāk uzglabāt e-vidē

Valsts ieņēmumu dienests (VID) jau 2016. gadā ieviesa mobilo aplikāciju «Attaisnotie izdevumi», kas būtiski atvieglo deklarācijas aizpildīšanu sadaļā par izglītības un ārstniecisko pakalpojumu attaisnotajiem izdevumiem. Aplikācija ļauj deklarācijas iesniedzējam iesūtīt VID maksājumu apliecinājumus, piemēram, čeku fotogrāfijas, kas ir deklarējami kā attaisnotie izdevumi. Neskatoties uz šādu maksājumu apliecinājuma iesniegšanas veidu, čekus tomēr ieteicams saglabāt līdz naudas atmaksai.

www.vid.gov.lv

Līdz ar to, vēlāk aizpildot IIN ienākumu deklarāciju VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), tai var ērti pievienot e-vidē saglabātos attaisnoto izdevumu dokumentus. Jāatceras, ka attaisnotos izdevumus ar spēkā stājušām jaunajām izmaiņām par 2018. gadu varēs iesniegt 2019. gadā.

Papildu informācija par nodokļu reformu Finanšu ministrijas interneta mājas lapā www.fm.gov.lv

Uz augšu