Internets neko neaizmirst - padomā, ko tu par sevi publisko!

Datu valsts inspekcija (DVI) pagājušajā gadā veikusi 496 personas datu apstrādes pārbaudes un par konstatētajiem pārkāpumiem piemērojusi naudas sodus kopumā 18 910 latu apmērā. Lielākais naudas sods - 2000 Ls pērn piemērots kādai parādu piedziņas kompānijai par nelikumīgu personas datu apstrādi.

Šodien, Eiropas Datu aizsardzības dienā, DVI aicina ikvienu pārdomāt, kādu informāciju par sevi publiskot interneta vidē, jo īpaši tiešsaistes sociālajos tīklos, ņemot vērā, ka «internets neko neaizmirst». Izvērtējot saņemtās iedzīvotāju sūdzības 2011. un 2012.gadā, DVI secinājusi, ka personas datu publiskošana un aizsardzība internetā ir ļoti aktuāls jautājums. Nereti tiek konstatēts, ka iedzīvotāji paši nav izvērtējuši iespējamās sekas pirms savu personas datu publiskošanas.

Šogad DVI sadarbībā ar TM turpinās iesaistīties Eiropas Savienības (ES) datu aizsardzības reformas iniciatīvā, izvērtējot Datu aizsardzības regulas projektu, kura mērķis ir noteikt vienotas datu aizsardzības prasības visām ES dalībvalstīm. Minētās reformas ieviešanas gaitā ir plānots sekmēt datu subjekta tiesību aizstāvēšanu attiecībā uz savu personas datu aizsardzību, tai skaitā attiecībā uz tiesībām pieprasīt savu personas datu dzēšanu pēc tam, kad to apstrādes mērķis ir sasniegts.

Iecerēts diskutēt arī par uzņēmēju pienākumu ieviest personas datu aizsardzību informācijas tehnoloģiju un personas datu apstrādes programmatūru izstrādes procesā, tādējādi sekmējot efektīvāku personas datu aizsardzību un veicinot indivīdu uzticēšanos informācijas tehnoloģiju izmantošanai personas datu apstrādes procesā.

Kā pastāstīja Novikova, datu aizsardzības reforma ir prioritārs jautājums arī šī brīža ES prezidējošai dalībvalstij Īrijai, tāpēc tam tika veltītas diskusijas šomēnes Dublinā notikušajā tieslietu ministru padomes sanāksmē. Latvijas tieslietu ministrs Jānis Bordāns (VL-TB/LNNK) sanāksmē uzsvēra, ka datu aizsardzības regulējuma reforma ir viens no šī brīža aktuālākajiem uzdevumiem tieslietu jomā, jo, tikai pilnveidojot un modernizējot datu aizsardzības normatīvo regulējumu, būs iespējams panākt pilnvērtīgu indivīda pamattiesību ievērošanu.

DVI šogad arī plāno sagatavot rekomendācijas par personas datu apstrādi darba tiesiskajās attiecībās.

Uz augšu