Fotoradaru sodus mēdz piespriest pretlikumīgi

FOTO: Publicitātes foto

Vairākums Latvijas iedzīvotāju atbalsta fotoradaru uzstādīšanu satiksmes drošības uzlabošanai, tomēr neadekvāti lēnais radaru ieviešanas process atklājis pārāk daudz neskaidrību, liekot apšaubīt fotoradaru uzstādītāju un ieviesēju godprātīgos nodomus. Piemēram, kādēļ radaru kastes nestāv tā dēvētajos melnajos punktos, pildot preventīvu funkciju, bet gan redzami vietās, kur viegli pieķert noteikumu pārkāpējus.

Pievienots Valsts policijas komentārs

Jurists Edgars Džeriņš interneta vietnē iJurists.lv raksta, ka «beidzot izdevies iegūt ilgi slēpto Vitronic PoliScan lietotāja pamācību un ekspluatācijas rokasgrāmatu». Tā apliecinot, ka ir gadījumi, kad nofotografētā auto vadītājam sodu nedrīkst piespriest.

Džeriņa rīcībā ir nonācis apjomīgs dokuments, kura 2.3 punktā skaidri norādīts, kurus fotoradaru attēlus var izmantot soda piespriešanai un kurus pat nav vērts vērtēt.

Jurists raksta, ka sākotnēji viņam piekļuve šai informācijai liegta, nesniedzot nekādu pamatojumu, kas jo dīvaināk ir tādēļ, ka

runa ir par iekārtām, ar kurām tiek kontrolēti autovadītāji un pēcāk piespriesti sodi, līdz šim kopumā 1,4 miljoni latu.

No katra manuāli vai automātiski uzņemtā attēla PoliScanSpeed sistēma ģenerē parakstītu pierādījuma failu tuff formātā ar iestrādātām ūdenszīmēm, kas sastāv no teksta, kas ir saistīts ar pārkāpumu, dokumentētiem attēliem, kas ir saistīti ar pārkāpumu, un vērtēšanas veidnes.

Šī veidne ir būtiskākais atribūts, pēc kura nosaka attēla derīgumu. Tas perspektīvā attēlo 1 metru augstu taisnstūra laukumu transporta līdzekļa tuvumā. Taisnstūra platums atbilst transporta līdzekļa daļai, no kuras iegūtas mērījuma vērtības.

Fotoradara sistēmas iegūtais attēls par nederīgu un noraidāmu uzskatāms gadījumos, ja:

- nedz priekšējais ritenis (frontālā mērījuma gadījumā) vismaz daļēji, nedz arī numura zīme vismaz daļēji nav redzami vērtēšanas veidnē;

- nedz aizmugurējais ritenis (aizmugurējā mērījuma gadījumā) vismaz daļēji, nedz arī numura zīme vismaz daļēji nav redzami vērtēšanas veidnē;

- citi satiksmes dalībnieki, kas pārvietojas tajā pašā virzienā pa to pašu joslu vai blakus esošo joslu, ir redzami veidnē (oriģinālajā tekstā: «other road users travelling on the same lane or an adjacent lane are visible within the template» – tātad nekas nav teikts par virzienu);

- veidnes rāmja apakšējā mala nav zem uzraudzītā transportlīdzekļa riteņiem.

Nederīga foto piemērs - jo vērtēšanas veidne ir redzama, bet automobiļa valsts numura zīme ir ārpus tās

FOTO: Attēls no administratīvā pārkāpuma protokola

Noteikumi, pēc kādiem notiek vērtēšana, ir skaidri aprakstīti, tomēr Edgara Džeriņa pieredze liecina, ka autovadītāji protokolus saņem pat tad, ja veidnes atrašanās vieta pievienotajā attēlā sakrīt ar kādu no augstāk minētajiem četriem punktiem vai arī attēla sliktās kvalitātes dēļ vispār nav nosakāma un vadītājam līdz ar to nav iespējams pārliecināties, vai soda piespriešana ir likumīga vai nav.

Protokola foto, kurā vērtēšanas veidne nav saskatāma

FOTO: Attēls no administratīvā pārkāpuma protokola

Valsts policija: vairums sūdzību ir nepamatotas

Tikmēr Valsts policijā norāda, ka privātā partnera KS »Vitronic Baltica un partneri» piegādātie vācu ražotāja Vitronic GmbH fotoradari PoliScanspeed spēj identificēt atļautā braukšanas ātruma pārkāpēja transportlīdzekli vairāku transportlīdzekļu plūsmā - šo radaru darbības pamatā ir ātruma mērījumu veikšana ar lāzera palīdzību, kas nodrošina spēju vienlaicīgi noteikt braukšanas ātrumu vairākiem transportlīdzekļiem, kuri pārvietojas vairākās joslās.

FOTO: Publicitātes foto

Līdz ar to vairums autovadītāju sūdzību, kurās soda pamatotība apšaubīta tādēļ, ka attēlā redzami vairāki transporta līdzekļi, nav pamatotas, norāda VP un atzīmē, ka ātruma mērierīces spēj identificēt transportlīdzekli, ar kuru izdarīts pārkāpums, arī tad, ja vērtēšanas veidnē daļēji ir redzams pretējā virzienā braucošs transporta līdzeklis.

FOTO: Publicitātes foto

Gadījumos, kad ātruma mērījumu zonā atrodas vairāki transportlīdzekļi, ar kuriem tiek izdarīti pārkāpumi, iekārta fiksē visus pārkāpumus. Katru transportlīdzekli, ar kuru izdarīts pārkāpums, mērierīce fiksē atsevišķi, ar vērtēšanas veidni jeb taisnstūra rāmi apzīmējot braukšanas ātrumu pārkāpjošo transportlīdzekli. Šī vērtēšanas veidne fiksētajā attēlā precīzi parāda, kurš no vairākiem attēlā redzamajiem transportlīdzekļiem ir atļautā ātruma pārkāpējs.

FOTO: Publicitātes foto

Tāpat policija norāda - ja saņemtajā protokolā nav iespējams redzēt grafisko norādi, tad detalizētāk pārkāpuma protokolu iespējams apskatīt CSDD e-pakalpojumu sadaļā, kur katrs savu fotogrāfiju var pietuvināt un pārliecināties, ka pārkāpums fiksēts tieši viņam.

Valsts policijas skaidrojumu par to, kā tiek vērtēti fotoradaru fiksētie pārkāpumi, var lasīt rakstam pievienotajā dokumentā «Valsts policijas komentārs par fotoradaru fiksēto pārkāpumu vērtēšanu».

FOTO: Publicitātes foto

Sodos - pusotrs miljons latu

Kopš pārvietojamo un stacionāro fotoradaru darbības sākšanas vadītājiem sastādīti 80 705 protokoli par 1 475 770 latiem, liecina līdz 2012.gada jūlija sākumam apkopotie Valsts policijas dati. Pret Nila Ušakova padomniekam Ērikam Teilānam piederošo firmu «Vitronic Baltica un partneri» sākta līguma laušanas procedūra, jo tā ilgstoši nav spējusi pildīt savas saistības, līdz šim uzstādot vien 27 no 160 stacionāro fotoradaru ietvariem, no kuriem 60 bija plānoti kā mulāžas (bez mērierīcēm).

Pagaidām nav zināms vai Valsts policija lauzīs līgumu ar privāto komersantu un kādas soda sankcijas paredzētas līguma laušanas gadījumā; tāpat nav skaidrības, kas notiks ar jau uzstādītajiem fotoradariem.

2012.gada martā/aprīlī tika veikti divi pētījumi:

1. Pētījuma rezultāti par fotoradariem uz Latvijas ceļiem atklāj, ka 70% iedzīvotāju atbalsta fotoradaru ieviešanu un izmantošanu ceļu satiksmes drošības uzlabošanai.

Pētījumu veica tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS pēc «Vitronic Baltica un partneri» pasūtījuma;

2. Gandrīz tikpat daudz aptaujāto - 69% Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju uzskata, ka valdībai būtu jālauž līgums ar fotoradaru piegādātājfirmu «Vitronic Baltica un partneri» par vairākkārtējiem termiņu kavējumiem saistībā ar stacionāro radaru izvietošanu. Līguma laušanu atbalsta 69% aptaujāto (39% – noteikti piekrīt; 30% - drīzāk piekrīt).

Pētījumu veica aģentūra «TNS» sadarbībā ar LNT radījumu «900 sekundes».

Uz augšu