Zuarguss

FOTO: TVNET

Zuarguss, kurš tagad darbojas kā treneris emocionālājā inteliģencē, stāsta par Streipa skolas iziešanu un iespēju mācīties meistarklašu tipa izglītības sistēmā.