Izveidota darba grupa Latvijas interešu pārstāvēšanai "Lattelecom" un LMT vienotas stratēģijas izstrādē

"Telia Company" reģionālais vadītājs Latvijā Kenets Rodne

FOTO: LETA

Ar Ministru prezidenta Māra Kučinska (ZZS) rīkojumu izveidota darba grupa, kuras uzdevums būs nodrošināt Latvijas interešu pārstāvniecību SIA "Lattelecom" un SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT) vienotas uzņēmumu stratēģijas izstrādē un īstenošanā, kā arī tās finansēšanā, liecina publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Pārresoru koordinācijas centrā (PKC) aģentūrai LETA sacīja, ka PKC pārstāvji vakar tikušies ar "Telia Company" pārstāvi un informatīvi apmainījās domām, kā organizēt darba grupas procesu un sadarbības pušu iesaisti. Saruna notikusi konstruktīvā gaisotnē, izgaismojot gan aspektus, kur abām pusēm potenciāli varētu būt vienādi uzskati, gan arī atšķirīgās pozīcijas. Puses nekādus lēmumus neesot pieņēmušas, jo to plānots darīt kopīgi ar darba grupas pārstāvjiem un pieaicinātajiem ekspertiem, rūpīgi izsverot turpmākās attīstības scenārijus.

Savukārt "Telia Company" reģionālais vadītājs Latvijā Kenets Rodne aģentūrai LETA sacīja, ka viņš vakar dažu stundu vizītē bija ieradies Latvijā un tikās ar Ministru prezidenta pārstāvjiem. Saruna bijusi saistībā ar nesen noslēgto sadarbības memorandu, bet plašāku informāciju Rodne nesniedza.

"Vienmēr esam uzsvēruši, ka kontakti starp "Telia" un valdību vadītājiem reģionā ir regulāri. Stājoties amatā kā "Telia Company" reģionālais vadītājs Latvijā izteicu cerības, ka akcionāru tikšanās dažādos līmeņos notiks arī turpmāk, lai apspriestu uzņēmumu nākotni un kopīgās intereses. Līdz ar noslēgto memorandu ir skaidrs, ka tikšanās būs regulāras," uzsvēra Rodne.

Saskaņā ar premjera rīkojumu, darba grupu vadīs Pārresoru koordinācijas centra konsultants Edvīns Karnītis, bet vadītāja vietnieki būs VAS "Privatizācijas aģentūra" valdes priekšsēdētājs Vladimirs Loginovs un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Elektronisko sakaru un pasta departamenta direktors Andris Virtmanis. Darba grupā būs iekļauts arī Valsts kases pārvaldnieks Kaspars Āboliņš, Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktors Valters Bajārs, Ekonomikas ministrijas administrācijas vadītāja Ieva Jaunzeme un Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Laila Medina.

Darba grupai, lemjot par darbībām, kuras skar VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) kā LMT kapitāla daļu īpašnieku, lēmumu izstrādes un izvērtēšanas procesā būs jāiesaista arī pašu LVRTC, paredz Ministru prezidenta rīkojums.

Darba grupai līdz šā gada 15. novembrim būs jāsagatavo un jāiesniedz Valsts kancelejā Latvijas pozīcija "Lattelecom" un LMT vienotajai stratēģijai atbilstoši iepriekš noslēgtajam saprašanās memorandam starp Ministru kabinetu un "Telia Company". Darba grupai arī būs jāizstrādā turpmāk veicamo darbu plāns un līdz 2019.gada 1.janvārim jāiesniedz tas Valsts kancelejā.

Darba grupas vadītājs, ja nepieciešams, dalībai darba grupā varēs pieaicināt citus speciālistus, kā arī pieprasīt no citām institūcijām darbam nepieciešamo informāciju. Darba grupas sekretariāta funkcijas nodrošinās Pārresoru koordinācijas centrs.

Kā ziņots, šā gada jūlijā Ministru prezidents Kučinskis un "Telia Company" prezidents Jūhans Dennelinds parakstīja saprašanās memorandu par "Lattelecom" un LMT turpmāku attīstību, aģentūru LETA informēja premjera birojā.

Kučinska birojā skaidroja, ka šāds solis sperts, lai efektīvāk izmantotu resursus, novērstu pakalpojumu dublēšanu un tālāk uzlabotu uzņēmumu efektivitāti pamatpakalpojumu sniegšanā, lai palielinātu "Lattelecom" un LMT inovatīvo kapacitāti un aktivizētu jaunu globāli eksportspējīgu produktu izstrādi, kā arī, lai pilnībā ieviestu labas uzņēmumu korporatīvās pārvaldības principus.

Ministru prezidents norādīja, ka tas nepieciešams, lai arī turpmāk uzņēmumi veiksmīgi attīstītos un sadarbojoties viens ar otru.

"Pagājušā gada novembrī Ministru kabinets lēma, ka "Lattelecom" un LMT netiks apvienoti, un tagad abiem īpašniekiem - Latvijas valstij un "Telia Company" - kopīgi jāstrādā, lai šos uzņēmumus attīstītu.

Kompānijā "Telia" aģentūru LETA informēja, ka abu akcionāru vienošanās par ilgtermiņa stratēģiju, inovāciju prioritātēm un labu pārvaldības praksi ir būtiska, lai uzņēmumi darbotos efektīvāk un ar skaidru mērķi strauji mainīgajā telekomunikāciju un digitālajā sektorā.

"Saprašanās memorands ir solis uz akcionāru interešu labāku saskaņošanu, paaugstinot LMT un "Lattelecom" konkurētspēju ilgtermiņā un dodot uzņēmumiem iespēju spēlēt galveno lomu Latvijas digitalizācijas centienos, lai sniegtu labumu klientiem, sabiedrībai un valsts ekonomikai kopumā," atzina Dennelinds.

Memorandu parakstošās puses apņēmās izstrādāt vienotu "Lattelecom" un LMT uzņēmumu darbības stratēģiju sinerģijas sasniegšanai, tajā ietverot nākamās paaudzes sakaru sistēmu stratēģijas izstrādi un īstenošanu, inovatīvas ekselences veidošanu, šajā procesā aktīvi sadarbojoties ar zinātni.

Šā gada aprīlī "Telia Company" jaunais reģionālais vadītājs Latvijā Kenets Rodne aģentūrai LETA sacīja, ka "Telia Company" prioritāte Latvijā ir palikt tās tirgū, risinot sarunas ar Latvijas valdību par kopīpašumā esošo uzņēmumu LMT un "Lattelecom" nākotni.

"Telia Company" ir lielākais akcionārs LMT, kur tai tieši un netieši pieder ap 60%. "Telia Company" tieši pieder arī 49% "Lattelecom" akciju.

Lattelecom" konsolidētais apgrozījums 2017.gadā bija 195,67 miljoni eiro, kas ir par 1,1% jeb 2,4 miljoniem eiro vairāk nekā 2016.gadā, savukārt tā konsolidētā peļņa palielinājās par 26,4% jeb 8,5 miljoniem eiro, sasniedzot 40,7 miljonus eiro.

Savukārt LMT grupas apgrozījums 2017.gadā sasniedza 204,2 miljonus eiro, kas ir par 7% vairāk nekā 2016.gadā, savukārt grupas peļņa pērn bija 33,3 miljoni eiro, salīdzinājumā ar 22,3 miljoni eiro peļņu gadu iepriekš.

Uz augšu