Sagatavots jauns tūrisma maršruts "Baltu ceļš"

FOTO: LETA/Ieva Čīka

Ierosmei un izziņai ir sagatavots jauns tūrisma maršruts "Baltu ceļš", kas aicina iepazīt senās baltu zemes un to iedzīvotājus. Maršruta ceļvedis un karte latviešu, lietuviešu un angļu valodā pieejams lejupielādei Kurzemes plānošana reģiona mājas lapā, kā arī tie atrodami Kurzemes un Zemgales tūrisma informācijas centros.

Maršruts veidots trīs lokos - kuršu, zemgaļu un sēļu un iepazīstina ar senajām dzīvesvietām - pilskalniem, nozīmīgākajām kauju vietām, svētvietām un mitoloģijas objektiem, muzeju arheoloģiskajām ekspozīcijām un amatniecības centriem. Ierosmi teiksmainajam ceļojumam var rast sagatavotajā 3D video.

Ceļvedī daži attēli ar aplikācijas GemAr palīdzību atdzīvojas, ievilinot senlaikos. Nedoties ceļā nav iespējams. Tāpat aplikācija ērti savieno drukāto karti ar Google karti, kas noteikti palīdzēs, kad būsiet ceļā. Rodi iedvesmu un dodies ceļā!

Kultūras tūrisma maršruts "Baltu ceļš" izveidots ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu projektā "Starptautiskais tūrisma maršruts "Baltu ceļš"", kura mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos. 

Uz augšu
Back