Elektrības pieslēgšana vasarnīcai: ar ko sākt?

FOTO: Momenti.lv/Andris Sproģis

Iegādājoties zemi un gatavojoties būvēt savu sapņu māju vai arī vēl tikai meklējot savu īsto nekustamo īpašumu, iespējams, apsver arī domu par jauna elektrības pieslēguma ierīkošanu. Kā pie tāda tikt? Cik laika un naudas būs vajadzīgs? – Lūk, atbildes uz šiem un vairākiem citiem jautājumiem, kas jums palīdzēs vienkārši un ērti īstenot ideju par jauna elektrības pieslēguma ierīkošanu jūsu īpašumā.

Pieteikšana

Kā pieslēgt īpašumu elektrotīklam vai atjaunot elektrības piegādi?

Ja nekustamajā īpašumā nav pieslēguma elektrotīklam, pieteikumu jauna pieslēguma ierīkošanai iesniedz AS “Sadales tīkls” (ST) klientu portālā. Ja īpašums jau bijis apdzīvots, tajā ir saglabājies pieslēgums elektrotīklam un nepieciešams tikai atjaunot elektrības piegādi, vērsies ar pieteikumu pie sava elektrības tirgotāja.

Cik jaudīgu elektrības pieslēgumu man vajag?

Ar slodzes aprēķina kalkulatora palīdzību tiešsaistē nosakiet jaunam elektrības pieslēgumam nepieciešamo jaudu. Slodzes aprēķina kalkulators pieejams šeit.

Sagatavošana un ierīkošana

Vai man būs jāpiesaista vēl citi speciālisti un kas veiks elektrības tehnisko pieslēgšanu?

Jā, jums būs jāizvēlas sertificēts elektriķis, kas ierīkos ēkas iekšējo elektrotīklu. Atsevišķos gadījumos arī elektrotīkla izbūves projekta izstrādātājs. Izbūvi līdz sadalnei veiks konkursa kārtībā ST atlasīts būvnieks. Par elektrotīklu no sadalnes līdz jūsu īpašumam un pašā īpašumā atbildīgs būs jūsu izvēlēts sertificēts elektriķis. Jūsu īpašuma elektrotīklu ar kopējo savienos, kā arī sadalni un skaitītāju uzstādīs ST speciālisti.

Cik daudz laika vajadzēs un kā zināšu, kādi darbi jau paveikti un kas vēl jādara?

Atkarībā no projekta sarežģītības pakāpes, jauna elektrības pieslēguma ierīkošana vai slodzes palielināšana var aizņemt no dažām dienām līdz vairākiem mēnešiem. Klientu portālā seko līdzi visiem elektrības pieslēguma sagatavošanas darbiem, kā arī iesaisties tajos. Reģistrē savu tālruņa numuru un saņem aktuālo informāciju arī SMS formā.

FOTO: Unsplash

Izmaksas

Kā tiek aprēķinātas izmaksas?

Jauna elektrības pieslēguma ierīkošanas vai slodzes palielināšanas izmaksas ir atkarīgas no pieprasītās jaudas un veicamo darbu apjoma. Tās sastāv no faktiskajām izmaksām, piemēram, maksas par sadalni, tās uzstādīšanu, kabeļa vai vada pievilkšanu līdz sadalnei u.c, un ieguldījumiem, kas nodrošina kopējā elektrotīkla pieejamību. Ja esat iegādājies zemi vai ēku, kurā nav pieslēguma elektrotīklam, vai vēl tikai plānojat to darīt, iesniedziet konkrētā īpašuma jauna elektrības pieslēguma ierīkošanas pieteikumu klientu portālā un saņemiet izmaksu aprēķinu par brīvu.

Vai varu atgūt izmaksas?

Lai sekmētu uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides attīstību, klientiem, kuru elektrības pieslēgums vai pieslēguma jaudas palielinājums ir 0,4kV (kilovolti) elektrotīklā ar jaudu lielāku par 100A vai vidsprieguma elektrotīklā, ir iespēja piecu gadu laikā no jauna elektrības pieslēguma ierīkošanas vai slodzes palielināšanas brīža atgūt par pakalpojumu samaksāto 100% apmērā. Rūpīgi izvērtē elektrības pieslēgumam nepieciešamo jaudu, lai atgūstu investīcijas un arī vēlāk lietotu elektrību nepārmaksājot.

FOTO: Unsplash

Efektivitāte

Kādēļ atteikties no liekās elektrības pieslēguma jaudas?

Ar slodzes aprēķina kalkulatora palīdzību tiešsaistē pārliecinieties, vai visa īpašumā pieejamā elektrotīkla jauda tiešām nepieciešama. Samazinot elektrības pieslēguma jaudu atbilstoši šā brīža vajadzībām, samazināsies arī kopējās izmaksas par patērēto elektroenerģiju.

Kā varu samazināt īpašumā pieejamo elektrotīkla jaudu?

Piesaki pieslēguma jaudas samazināšanu klientu portālā un saņem pakalpojumu bez maksas. Rūpīgi izvērtējiet šā soļa nepieciešamību un ņemiet vērā, ka slodzes atjaunošana ir maksas pakalpojums. 

FOTO: Unsplash

Citi pieslēgumi

Ko darīt, ja elektrība nepieciešama īslaicīgi?

Ja organizē pasākumu ārpus telpām, iekārto āra kafejnīcu vai plāno būvdarbus īpašumā, kurā nav pieslēguma elektrotīklam, un šāds pieslēgums nepieciešams vien uz noteiktu laiku, kas nepārsniedz 24 mēnešus, pieteikumu īslaicīga pieslēguma ierīkošanai iesniedz AS "Sadales tīkls" klientu portālā.

Ko darīt, ja nav pieļaujams elektrības piegādes pārtraukums?

Ja īpašumā esošajām elektroietaisēm nav pieļaujami elektrības piegādes pārtraukumi, ar ģeneratora palīdzību izveido autonomu elektroapgādi.

Uz augšu