Visas internātskolas turpmāk jādēvē par speciālajām skolām

Cieceres internātskola, no kuras 1998. gada 20. jūlijā nezināms vīrietis ar riteni aizveda Daci Ramati.

FOTO: Dita Deruma

Izglītības iestādes, kas līdz šim tikušas klasificētas kā speciālās internātskolas, turpmāk jādēvē par speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina arī internāta pakalpojumus, nolēma valdība.

Atbilstoši Vispārējās izglītības likumam no izglītības iestāžu tipoloģijas tiek izslēgts termins "speciālā internātskola", to aizstājot ar vārdiem "speciālā izglītības iestāde, kas nodrošina internāta pakalpojumus".

Savukārt ar 1.augustu termins "internātskola" tiks izslēgts no Izglītības likuma.

Izmaiņas attiecas uz 49 pašvaldību speciālajām skolām, kas nodrošina internāta pakalpojumus.

Pašvaldības par šīm izmaiņām bijušas informētas jau iepriekš un daudzas jau paguvušas skolu nosaukumus mainīt.

Uz augšu