Visas internātskolas turpmāk jādēvē par speciālajām skolām

Uz augšu