Piecas potenciāli apdzīvotākās valstis 2100. gadā

1 / 6

FOTO: AFP/SCANPIX

Iedzīvotāju skaits pasaulē turpina salīdzinoši ātri palielināties, un daudzi zinātnieki ir uzsvēruši, ka, sākoties jaunajai simtgadei, varētu būt novērojamas ievērojamas izmaiņas pasaules apdzīvotāko valstu topā. Pamatojoties uz ANO Sekretariāta Ekonomisko un Sociālo lietu departamenta izdoto ziņojumu World Population Prospects 2019, portāls TVNET ir apkopojis informāciju par piecām, iespējams, apdzīvotākajām valstīm 2100. gadā.

ANO ziņojuma pirmajās lapās ir teikts: kaut arī pasaules iedzīvotāju pieauguma tempi ir sarukuši, cilvēku skaits turpina palielināties. Pagaidām pasaulē dzīvo 7,7 miljardi iedzīvotāju, taču 2030. gadā šis skaits varētu jau 8,5 miljardi, bet 2050. gadā – 9,7 miljardi. Savukārt 2100. gadā tiks pārsniegta 10 miljardu atzīme un uz mūsu planētas dzīvos 10,9 miljardi cilvēku.

Vislielākais pieaugums būšot novērojams Lejpussahāras Āfrikas reģionā. Šis reģions pats par sevi laika posmā no 2019. līdz 2050. gadam palielināšot pasaules iedzīvotāju kopskaitu par 1 miljardu. Ja kas tāds realizēsies, tad tas sastādīšot aptuveni 50% no pasaules populācijas kopējā pieauguma skaita. Savukārt iedzīvotāju skaits Āzijā, Latīņamerikā, Eiropā un Ziemeļamerikā vēl pirms gadsimta beigām sasniegšot savu maksimumu un sākšot lēnām samazināties.

ANO ziņojumā ir iezīmēts arī salīdzinoši pesimistisks scenārijs saistībā ar ilgtspējīgas attīstības iespējām pasaulē. 47 pasaules visneattīstītākās valstis ir starp iedzīvotāju ziņā visātrāk augošajām, un daudzas no tām laika posmā no 2019. līdz 2050. gadam savu iedzīvotāju skaitu varētu arī dubultot. Tas palielināšot spiedienu uz jau tā ierobežotajiem resursiem valstu iekšienē un padarīs grūtāku tādu politiku ieviešanu, kuras ir mērķētas uz maksimāla labuma sniegšanu pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam. Šo spiedienu uz resursiem varētu palielināt arī globālās sasilšanas radītās negatīvās sekas, kuras dažas valstis ietekmētu vairāk par citām.

Interesanti arī ir tas, ka ziņojumā ir iekļauts punkts par valstīm, kuru iedzīvotāju skaits no 2019. līdz 2050. gadam samazinātos visvairāk. Šajā sarakstā ir iekļauta arī Latvija. ANO pieļauj, ka mūsu valstī, Lietuvā, Ukrainā, Bulgārijā un Volisa un Futuna salās iedzīvotāju skaits varētu samazināties vismaz par 20%. To izraisītu salīdzinoši zemie dzimstības un augstie emigrācijas rādītāji.

Raksta turpinājums
Uz augšu