Strādājot valsts pārvaldē un pašvaldībās, ir jāspēj balansēt starp dažādu ieinteresēto pušu vajadzībām, vienlaikus saglabājot skaidru skatījumu uz kopējo attīstību. Jācenšas nezaudēt ideālismu, spēju kalpot, mērķtiecīgi un gudri rīkoties. Atcerēsimies – organizācijas, nodaļas, komandas, grupas spēja darīt ir vistiešākajā veidā atkarīga no tās vadītāja. Konferences saturs veidots, lai vadītāji gūtu iedvesmu gan cilvēku, gan procesu vadīšanai, kā arī – sevis kā personības vadībai.

Konferencē uzstājās arī Valsts vides dienesta ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga, kura runāja par tēmu "Dilemmas ceļā uz klientorientētu valsts servisu". Aicinām noskatīties vai noklausīties Baklānes-Ansbergas sacīto!