VVD vadītāja par dilemmām ceļā uz klientorientētu valsts servisu

Uz augšu