Piešķir vairāk nekā €9,3 miljonus sabiedriskā transporta pārvadātāju zaudējumu segšanai

FOTO: Ieva Lūka / LETA

Valdība šodien no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķīra papildu finansējumus 9,363 miljonu eiro apmērā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem zaudējumu kompensēšanai.

Ministru Kabinets (MK) atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavoto rīkojuma projektu, lai pilnībā izpildītu valsts uzņemtās saistības, kas noteiktas sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumos 2019.gadā.

SM skaidro, ka šī gada novembra sākumā MK jau piešķīra finansējumu septiņu miljonu eiro apmērā, pārdalot līdzekļus no Finanšu ministrijas (FM) uz SM, un tas daļēji sedza sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumos noteiktās valsts uzņemtās saistības 2019.gadā, tomēr papildus vēl bija nepieciešami vēl 9,363 miljoni eiro.

Ar šodienas valdības lēmumu pasažieru pārvadājumiem kompensēti zaudējumi pilnā apmērā par 2019.gadu - 16,363 miljoni eiro.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem valsts apņēmusies kompensēt zaudējumus, kas radušies, ja ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi saistītās nepieciešamās izmaksas pārsniedz gūtos ieņēmumus, un ja pasūtītājs ir vai nav noteicis pakalpojuma tarifu, kā arī zaudējumus par tādu pasažieru pārvadāšanu, kuriem noteikti braukšanas maksas atvieglojumi saskaņā ar braukšanas maksas atvieglojumu noteikumiem. 

Lēmums pieņemts attiecībā uz reģionālās nozīmes pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem un vilcieniem, kā arī pilsētu nozīmes pasažieru pārvadājumiem maršrutos, kuriem vairāk nekā 30% no kopējā maršruta garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas robežām, kā arī par pasažieru kategoriju pārvadāšanu, kuri tiesīgi izmantot sabiedrisko transportu ar braukšanas maksas atvieglojumiem. 

Uz augšu
Back