Revidenti atsakās sniegt atzinumu tikai par "Valmieras stikla šķiedras" grupas gada pārskatu

AS "Valmieras stikla šķiedra" rūpnīcas ražotne.

FOTO: Evija Trifanova/LETA

Revidenti "KPMG Baltics" atteikušies sniegt atzinumu tikai par "Valmieras stikla šķiedras" grupas konsolidēto gada pārskatu, savukārt par uzņēmuma gada pārskatu revidentu atzinums ir sniegts, skaidrots uzņēmuma paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".

Uzņēmuma vadība skaidro, ka 6.decembrī publicētais gada pārskats ietver divus 2018. gada pārskatus - "Valmieras stikla šķiedras" atsevišķo un grupas konsolidēto gada pārskatu. Atsevišķais gada pārskats sniedz informāciju par "Valmieras stikla šķiedras" finansiālo stāvokli un rezultātiem. 

Savukārt grupas jeb koncerna konsolidētais gada pārskats sniedz informāciju par visu "Valmiera Glass" grupā ietilpstošo uzņēmumu kopējo finansiālo stāvokli 2018.gada 31.decembrī un kopējiem 2018.gada rezultātiem. Par katru no šiem pārskatiem ir sniegts atsevišķs revidentu ziņojums.

Revidenti ir atteikušies sniegt atzinumu tikai un vienīgi par grupas konsolidēto gada pārskatu, jo ASV meitasuzņēmuma "P-D Valmiera Glass USA Corp." 2018.gada finanšu pārskati nav revidēti saistībā ar 2019.gada 17.jūnijā uzsākto ASV meitas sabiedrības tiesiskās aizsardzības procedūru. 

Līdz ar to AS "Valmieras stikla šķiedra" revidenti - "KPMG Baltics" - nevarēja iegūt pietiekošu pārliecību par konsolidēto gada pārskatu sagatavošanā izmantotās ASV meitassabiedrības finanšu informācijas atbilstību, un nevarēja izteikt atzinumu par konsolidēto gada pārskatu kopumā. Uzņēmums atgādina, ka grupā ietilpst trīs uzņēmumi - "Valmieras stikla šķiedra" (Latvija), "Valmiera Glass UK Ltd." (Apvienotā Karaliste) un "P-D Valmiera Glass USA Corp." (ASV), un visu šo uzņēmumu finanšu rādītāji ir būtiski konsolidētā gada pārskata sagatavošanai.

Papildus "Valmieras stikla šķiedras" valde norāda, ka revidentu ziņojums par "Valmieras stikla šķiedras" atsevišķo gada pārskatu satur iebildi par uzkrājumiem, kas ir izveidoti, lai atzītu "Valmieras stikla šķiedras" ieguldījumu ASV meitassabiedrībā, kā arī ASV meitassabiedrības parādu atlikuma uzskaites vērtības pilnīgu samazinājumu līdz 0 vērtībai. 

Uzkrājumi ir izveidoti, ņemot vērā ASV meitassabiedrības 2018.gada rezultātus un finansiālo stāvokli 2018.gada 31.decembrī, jo "Valmieras stikla šķiedras" vadība uzskata šo ieguldījumu un parādus par neatgūstamiem, ņemot vērā esošos apstākļus. 

Iebilde revidentu ziņojumā ir izteikta, jo "KPMG Baltics" nav varējuši iegūt pietiekošu informāciju par ASV meitassabiedrības 2018.gada rezultātiem un finansiālo stāvokli 2018.gada 31.decembrī, un pārliecināties par "Valmieras stikla šķiedras" vadības pieņēmumu pareizību augstāk minēto iemeslu dēļ, jo "P-D Valmiera Glass USA Corp." 2018.gada finanšu pārskati nav revidēti.

"Valmieras stikla šķiedras" vadība paziņojumā biržai atzīmē, ka revidentu iebilde nenorāda uz to, ka "Valmieras stikla šķiedras" finanšu stāvoklis 2018.gada 31.decembrī un 2018.gada rezultāti varētu būt sliktāki par gada pārskatā uzrādītajiem. 

Gluži pretēji, ja uzkrājumu apjoms būtu mazāks par pārskatos uzrādīto, tas uzlabotu "Valmieras stikla šķiedras" 2018.gada rezultātus, uzsvērts paziņojumā biržai.

Jau ziņots, ka "Valmieras stikla šķiedras" koncerns pagājušajā gadā strādāja ar 114,245 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 9,2% mazāk nekā 2017.gadā, un cieta zaudējumus 114,711 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš.

Vienlaikus kompānijas revidents - "KPMG Baltics" - atteicies sniegt atzinumu par koncerna finanšu pārskatu.

TVNET jau ziņoja, ka Vidzemes rajona tiesa 2019.gada 18.oktobrī apstiprināja "Valmieras stikla šķiedras" tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu.

Kompānija nonākusi finansiālās grūtībās saistībā ar ražotnes izveidi ASV - "Valmieras stikla šķiedra", lai izveidotu ražotni ASV, noslēdza kredītlīnijas līgumu ar banku, kas bāzēta ASV. Lai nodrošinātu parāda saistību, kas izriet no attiecīgā kredītlīnijas līguma, "Valmieras stikla šķiedra" izsniedza galvojumu par labu bankai. Ņemot vērā, ka ASV ražotne nespēja izpildīt no kredītlīnijas līguma izrietošās saistības, banka 2019.gada 10.jūnijā pieprasīja "Valmieras stikla šķiedrai" nekavējoties atmaksāt aizdevuma pamatsummu un uzkrātos procentus par kopējo summu 3,013 miljoni ASV dolāru.

Tāpat uzņēmumam ir būtiskas parādsaistības sindicēto aizdevumu ietvaros par summu vismaz 67,014 miljonu eiro un vismaz 17,836 miljonu ASV dolāru apmērā attiecībā pret vēl divām bankām, tādējādi banka, kura 2019.gada 10.jūnijā pieprasīja "Valmieras stikla šķiedrai" nekavējoties atmaksāt aizdevuma pamatsummu, prasījums faktiski izraisa saistību neizpildes gadījumu arī attiecībā uz sindicēto aizdevumu līgumiem ar tajā esošajām divām citām bankām.

2017.gadā "Valmieras stikla šķiedras" koncerns, pēc koriģētajiem datiem, strādāja ar 125,864 miljonu eiro apgrozījumu un guva 7,478 miljonu eiro peļņu.

"Valmieras stikla šķiedras" koncernu veido "Valmieras stikla šķiedra" un trīs tās meitassabiedrības - "Valmiera Glass UK Ltd." Apvienotajā Karalistē, kā arī "P-D Valmiera Glass USA Corporation" un "Valmiera Glass USA Trading Corp." ASV. "Valmieras stikla šķiedras" akcijas kotē biržas "Nasdaq Riga" otrajā sarakstā.

Uz augšu