Novirza 11,9 miljonus eiro bezdarbnieku atbalsta programmu pilnveidošanai

Auto pārvadāšanas treileris. Ilustratīvs foto. FOTO: ETIENNE LAURENT / EPA

Uzsākot ilgstošu bezdarbnieku un nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku atbalsta programmu apvienošanu, tam paredzētie 11,9 miljonu eiro tiks novirzīti uz dažādām sociālajām programmām, liecina šodien valdībā atbalstītie Labklājības ministrijas (LM) izstrādātie noteikumu grozījumi.

Lielākā daļa finansējuma, proti, 8,56 miljoni tiek novirzīti uz nelabvēlīgā situācijā esošo bezdarbnieku atbalsta programmu pilnveidošanu, kurā pēc grozījumiem tiks iekļauti arī ilgstošie bezdarbnieki. Savukārt, no atlikušajiem 3,33 miljoniem eiro 1,87 miljoni eiro tiek pārdalīti, lai nodrošinātu papildus sociālās aprūpes pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un palielinātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību. 

Tāpat 956 581 eiro pārvirzīs, lai aprobētu pašvaldībās ģimenes asistenta pakalpojuma modeli, izvērtētu sociālā darba jomas studiju programmas, kā arī izstrādātu jaunas prasības šo programmu saturam. Lai stimulētu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem dalību darba tirgū, LM piešķir papildus 500 000 eiro minētajai iecerei.

Ministrija nosaka apvienošanas beigu termiņu līdz 2020.gada jūnijam, lai noslēgtu pašreizējo atbalsta programmu ilgstošu bezdarbnieku iesaistei.

Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku atbalsta modeļa optimizēšana nodrošinās kompleksu pieeju, koncentrējoties uz katras mērķa grupas ilgstošā bezdarba cēloņu likvidēšanu un mazināšanu, aģentūrai LETA skaidroja LM pārstāvis Egils Zariņš.

Viņš norāda, ka ieceres nolūkā paredzēts motivācijas programmās darba meklēšanai turpmāk iesaistīt tikai ilgstošos bezdarbniekus ar invaliditāti, savukārt projekta efektivitātes palielināšanai personāls tiks papildināts ar psihologiem, kas bezdarbniekiem sniegs nepieciešamo atbalstu.

Vienlaikus motivācijas pasākumi tiek papildināti ar nodarbinātības komponenti, nodrošinot subsidēto nodarbinātību, lai veicinātu darba prasmju apguvi un pakāpenisku pāreju uz pastāvīgu nodarbinātību tām personām, kuras dažādu objektīvu iemeslu dēļ nespēj tūlīt pēc iesaistīšanās projektā iekļauties nodarbinātībā.

Jau ziņots, ka LM rīcībā esošie dati liecina, ka šobrīd ilgstošo bezdarbnieku kopskaitā ap 61% cilvēku ir vecāki par 50 gadiem, tostarp 44% ir pirmspensijas vecumā jeb vecāki par 55 gadiem. Savukārt 26% bezdarbnieku ir personas ar invaliditāti. Ministrija šādus datus ieguvusi no Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA).

Ministrijā uzskata, ka, apvienojot dažādus pastāvošos pasākumus, tikšot nodrošināta individualizēta un secīga pieeja nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iesaistei NVA pasākumos. Pilnveidojot bezdarbnieku atbalsta modeli, būs iespējams mērķtiecīgāk strādāt ar nelabvēlīgākā situācijā esošajām grupām, optimizēt NVA resursu izmantošanu un secīgi iesaistīt bezdarbniekus atbalsta darbībās un nodarbinātības pasākumā, sola LM.

Lai veicinātu gados vecāku cilvēku un bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbinātību, LM apņēmusies rīkot psihoterapeitu un psihologu konsultācijas, kā arī motivācijas programmas, tajā skaitā, organizēt sociālā mentora pakalpojums.

Iecere būšot virzīta uz bezdarbniekiem, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus vai arī vismaz vienu reizi ir atteikušies no piemērota darba piedāvājuma, proti, atteikušies iesaistīties aktīvajos nodarbinātības pasākumos. Iniciatīva tiek virzīta pret tiem, kuriem atbilstoši narkologa atzinumam ir alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība vai kuriem ir iespējama atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums.

Motivācijas programmas bezdarbniekiem ar invaliditāti paredzēts turpināt bez būtiskām nosacījumu izmaiņām. Tāpat arī paredzēts turpināt sabiedrības izpratnes veicināšanas pasākumus par bezdarbnieku pasākumiem. Paredzēts stiprināt atbalstu pirmspensijas vecuma bezdarbniekiem, pagarinot viņu iesaisti subsidētajās darba vietās līdz diviem gadiem un paaugstinot dotācijas apmēru līdz 80% no algu izmaksām. 

Lai veicinātu atbalstu bezdarbniekiem ar invaliditāti plānots palielināt maksimālo darba vietu pielāgojumu izmaksu apmēru no 711 eiro uz 1000 eiro, kā arī palielināt mērķa grupai izveidoto darba vietu īpatsvaru, proti, no papildu plānotajām 310 jaunām darba vietām indikatīvi 230 paredzēts izveidot bezdarbniekiem ar invaliditāti.

Uz augšu
Back