"PNB Bankas" kreditori martā lems par maksātnespējas plānu

"PNB banka" ēka Brīvības bulvārī.

FOTO: Zane Bitere/LETA

Maksātnespējīgās "PNB bankas" kreditori marta vidū lems par bankas maksātnespējas plānu, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Bankas kreditoru sapulcē paredzēts lemt par maksātnespējas (likvidācijas) plānu un administratora darbības pārskatu, par aktīvu (mantas) atsavināšanas kārtību, kā arī plānots apstiprināt ar maksātnespējas procesu saistītos izdevumus un to segšanas kārtību.

Tāpat kreditoru sapulcē paredzēts lemt par speciālistu pieaicināšanu, par administratora un administratora palīga kopējās atlīdzības un tās izmaksas kārtību, kā arī paredzēts ievēlēt kreditoru komiteju.

Sapulcē būs tiesīgi piedalīties tikai tie kreditori, kuri pārstāv ne mazāk kā 1% no visu bankas prasījumu summas, proti, 1% ir apmēram 4,655 miljoni eiro, taču šī summa tiks precizēta sapulces dienā. Tādēļ atbilstoši Kredītiestāžu likumam bankas administrators Vigo Krastiņš aicina kreditorus, kuru prasījumi nepārsniedz 1% no visu prasījumu summas, pilnvarot kopīgu pārstāvi.

"PNB bankas" kreditoru sapulce notiks 2020.gada 12.martā viesnīcas "AC Hotel Riga Marriott" telpās Dzirnavu ielā 33, Rīgā. Kreditoru sapulce sāksies plkst.11.05. Taču reģistrēšanās kreditoru sapulcei notiks 12.martā no plkst.9.30 līdz 11 sapulces norises vietā.

Bankas administrators aicina kreditorus un/vai to pārstāvjus ierodoties kreditoru sapulcē sagatavot uzrādīšanai personu apliecinošu dokumentu un konkrētās personas pārstāvību apliecinošus dokumentus. Ja konkrētās personas pārstāvību apliecinošie dokumenti nav iesniegti kopā ar kreditora prasījumu, minētie pārstāvību apliecinošie dokumenti ir iesniedzami ierodoties uz kreditoru sapulci, un atpakaļ tie netiks atdoti. 

Tāpat bankas administrators aicina laikus pārbaudīt pārstāvību apliecinošus dokumentus, to spēkā esamību sapulces norises dienā, un pārliecināties, ka tie satur tiesības pārstāvēt attiecīgo kreditoru bankas kreditoru sapulcē un balsot par jebkuru darba kārtībā iekļauto jautājumu. 

Kreditors sevis pārstāvēšanai sapulcē var pilnvarot ne vairāk kā vienu personu. Kreditora pārstāvība noformējama ar notariālā kārtībā izsniegtu un apliecinātu pilnvaru.

LETA jau vēstīja - kopš 2019.gada 12.septembra, kad "PNB banka" tika atzīta par maksātnespējīgu, līdz šā gada janvāra beigām bankas administrators ir atguvis kopumā 26,267 miljonus eiro, bet bankas maksātnespējas izdevumi attiecīgajā periodā veido kopumā 6,643 miljonus eiro.

Tāpat ziņots, ka "PNB bankas" darbība tika apturēta 2019.gada 15.augustā, bet 12.septembrī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa pasludināja "PNB banku" par maksātnespējīgu. 

"PNB bankas" darbība tika apturēta, lai nepieļautu bankas līdzekļu aizplūšanu. 

Eiropas Centrālā banka (ECB) kā "PNB bankas" tiešais uzraugs 2019.gada 15.augustā nolēma atzīt "PBN banku" par tādu finanšu iestādi, kas ir nonākusi vai nonāks finanšu grūtībās, savukārt Eiropas Vienotā noregulējuma valde pieņēma lēmumu neveikt "PNB bankas" noregulējumu, kas nozīmē neveikt pasākumus, lai bankas darbību stabilizētu. Ņemot vērā minēto, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) nolēmuma apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu "PNB bankā" un lēma par noguldījumu nepieejamību. ECB kā "PNB bankas" tiešais uzraugs pieņēma šādu lēmumu, konstatējot, ka banka nav ievērojusi regulējošās prasības un izvērtējot bankas finansiālo situāciju.

Uz augšu