Noskaidrots: 5G tehnoloģijas ne mazākajā mērā neapdraud cilvēka veselību

5G antenas FOTO: Pixabay

Divos jaunos zinātniskajos pētījumu pārskatos apstiprināts daudzos iepriekšējos pētījumos secinātais, proti, 5G tehnoloģijas ne mazākajā veidā neapdraud cilvēka veselību. 

Austrālijas Radiācijas aizsardzības un kodoldrošības aģentūras (ARPANSA) un Svinburnas Tehniskās universitātes Austrālijā pētnieki pārskatīja 138 iepriekšējos pētījumus un vēlreiz izanalizēja vairāk nekā 100 eksperimentu, lai noskaidrotu iespējamos draudus veselībai, kurus varētu radīt 5G viļņi. 

Pētījumi un zinātniskā analīze vēl turpināsies, tomēr jau šie nozīmīgie pārskati liecināja, ka 5G un ar to saistītās tehnoloģijas ir pilnīgi drošas un cilvēka veselībai nekaitīgas. 

“Beigās visu pētījumu pārskats nesniedza nekādus pierādījumus, ka zema līmeņa radioviļņi – tādi, kas tiek izmantoti 5G tīklā, – kaut kādā veidā var kaitēt cilvēka veselībai,” komentēja pētnieks Kens Karipidis. 

Frekvences virs 6 GHz jau sen tiek lietotas radaros, medicīnas ierīcēs un drošības aprīkojumā, piemēram, lidostu skeneros. Tagad, kad pasaulē tiek ieviesti 5G tīkli, šīs frekvences tiek izmantotas vēl biežāk un plašākā mērogā. 

Pārskatot informāciju un pētījumu rezultātus par genotoksicitāti (mutācijām), šūnu proliferāciju, gēnu ekspresiju, membrānu funkcijām un citiem bioloģiskajiem efektiem, netika atrasts neviens pierādījums, ka frekvences virs 6 GHz apdraud cilvēka veselību. 

“Mēs rosinām nākotnes pētījumos īpašu uzmanību pievērst dozimetrijai un temperatūras kontrolei, kā arī turpināt novērot ilgtermiņa ietekmi uz veselību populācijās, kas ir saistītas ar bezvadu komunikācijām,” teica Karipidis. 

Pētnieku secinājumi atbilst Starptautiskās nejonizējošā starojuma aizsardzības komisijas noteiktajiem drošības standartiem, kas plaši pieņemti un izmantoti visā pasaulē. 

Skepse un šaubas par jaunām tehnoloģijām ir saprotama rīcība, tomēr par spīti tam, kas bieži lasāms sociālajos tīklos, nepastāv pilnīgi nekādi pierādījumi par to, ka 5G kaitē cilvēka veselībai.

Abi pētījumu pārskati publicēti zinātniskajā žurnālā "Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology" šeit un šeit.

Uz augšu
Back