Lai gan Dundagas novada dome nepilda likuma prasības, VARAM nerosinās tās atlaišanu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs. FOTO: Zane Bitere/LETA

Lai gan Dundagas novada dome nepilda likuma prasības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) nerosinās domes atlaišanu, informēja ministrijā.

Kā norāda VARAM, likumā "Par pašvaldībām" noteikts, ka Saeima var atlaist domi, ja tā divu mēnešu laikā nav ievēlējusi domes priekšsēdētāju, viņa vietnieku vai pastāvīgās komitejas. 

Dundagas novada domes priekšsēdētāja Alda Felta ("Mūsu cilvēkiem") un viņa vietnieka Jāņa Mauriņa ("Mūsu cilvēkiem") pilnvaras beidzās līdz ar Dundagas novada 2021.gada 28.janvāra domes sēdi. Līdz ar to jaunais domes priekšsēdētājs un viņa vietnieks bija jāievēl līdz šī gada 28.martam.

Ministrijas ieskatā deputātu nespēja vienoties par kandidātu domes priekšsēdētāja un viņa vietnieka amatam kopumā ir vērtējama negatīvi. Taču ministrija uzsver, ka svarīgākais, lai darbs tiktu organizēts, ievērojot pašvaldības iedzīvotāju intereses un tiktu pildītas pašvaldības funkcijas.

Ņemot vērā to, ka pašvaldība īsteno autonomās funkcijas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī, neskatoties uz pašvaldības domes vadības neesamību, nav konstatējams iedzīvotāju interešu aizskārums, Dundagas novada domes atlaišana nav ministrijas dienas kārtībā.

Turklāt, ņemot vērā, ka pašvaldību vēlēšanas notiks pēc diviem mēnešiem, pašvaldības atlaišana būtu vērtējama kā nelietderīga un nesamērīga.

Vienlaikus ministrija turpinās sekot līdzi Dundagas novada domes un izpildinstitūciju darbam, nodrošinot Dundagas novada pašvaldības funkciju izpildes nepārtrauktību.

VARAM norāda, ka likumā "Par pašvaldībām" noteikts termiņš, kādā Saeima var atlaist domi konstatējot, ka pašvaldības dome nespēj veikt tai uzliktos pienākumus un funkcijas. Šīs esot likumdevēja tiesības, nevis pienākums.

Kā ziņots 28.martā beidzas termiņš, līdz kuram pašvaldībai bija jāizraugās jauns domes priekšsēdētājs pēc tam, kad 28.janvārī Dundagas novada domes priekšsēdētājs Felts un priekšsēdētāja vietnieks Jānis Mauriņš atkāpās no amata.

Četrās ārkārtas domes sēdēs, kas tika sasauktas jauna domes priekšsēdētāja ievēlēšanai, priekšsēdētājs netika ievēlēts un vairāk jautājums par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu domes ārkārtas sēdēs netika virzīts.

Bijušais domes priekšsēdētājs Felts pauda pārliecību, ka Dundagas novada dome var strādāt bez priekšsēdētāja. Viņš uzskata, ka paraksta tiesības var deleģēt izpilddirektorei Valterei, taču pārējos pašvaldības jautājumos priekšsēdētājs nav nepieciešams. Kā piemēru viņš minēja administratīvi teritoriālo reformu, kuras īstenošanai tiek veidotas darba grupas, kurās iekļauj pašvaldību speciālistus nevis priekšsēdētāju.

Lai nodrošinātu Dundagas novada pašvaldības darba nepārtrauktību, domes deputāti 5.februārī pilnvaroja pašvaldības izpilddirektori pārstāvēt pašvaldību tiesā, Valsts kasē un kredītiestādēs.

Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, pēc 2017.gada pašvaldību vēlēšanām Dundagas novada domē ievēlēti deviņi deputāti, kuri pārstāv trīs vēlētāju apvienības. Pieci mandāti ir vēlētāju apvienībai "Mūsu cilvēkiem", trīs mandāti - "Strādāsim kopā", bet viens mandāts - "Mūsu novadam".

Felts bija vienīgais pretendents uz domes priekšsēdētāja amatu, kurā tika ievēlēts vienbalsīgi.

Turklāt Dundagas novada domes deputāti Madars Burnevics ("Mūsu novadam") un Vilnis Skuja ("Strādāsim kopā") nolikuši deputāta pilnvaras pirms termiņa.

Uz augšu
Back