Pk, 19.08.2022.

Tiesa turpinās vērtēt, vai ELT tiesnesei saglabājama maksātnespējas administratores vieta

TVNET/LETA
Tiesa turpinās vērtēt, vai ELT tiesnesei saglabājama maksātnespējas administratores vieta
Facebook LinkedIn Draugiem Twitter
Comments
Ekonomisko lietu tiesa.
Ekonomisko lietu tiesa. Foto: Paula Čurkste/LETA

Administratīvā apgabaltiesa 11.jūnijā rakstveida procesā izskatīs Maksātnespējas kontroles dienesta (MKD) blakussūdzību par tiesas lēmumu, ar kuru dienestam uzdots līdz 2024.gada 7.martam apturēt Ekonomisko lietu tiesas (ELT) tiesneses Katarīnas Sniedzes darbību maksātnespējas procesa administratores amatā, saglabājot viņai šo amata vietu.

Darbam ELT izvēlētā Sniedze tiesājas ar MKD, lai viņai tiktu saglabāta maksātnespējas administratores vieta gadījumam, ja tiesneša darbu viņa izvēlētos neturpināt. Administratīvā rajona tiesa 28.aprīlī apmierināja Sniedzes lūgumu par pagaidu noregulējuma piemērošanu un uzlika pienākumu MKD apturēt pieteicējas darbību maksātnespējas procesa administratores amatā līdz 2024.gada 7.martam.

Tiesa atzina, ka tiesneša un maksātnespējas administratora amats nav savienojams. Vienlaikus tika secināts, ka minētais ierobežojums nav attiecināms uz situāciju, kurā administratora amata darbība ir apturēta. Administratora amata darbības apturēšanas laikā administrators neveic darbu un nepilda dienestu, kā arī neizmanto no administratora amata izrietošas pilnvaras, tāpēc, lai gan saglabā valsts amatpersonas statusu ar visiem no tā izrietošajiem pienākumiem, neatrodas amatā likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē.

Tiesas ieskatā, administratora amata darbības apturēšanas institūts likumā ir iekļauts tieši tādēļ, lai, apturot administratora amata darbību, ļautu personai gan pildīt valsts dienestu amatā, kurš nav savienojams ar administratora amatu, gan vienlaikus nodrošinātu personai atvieglotu iespēju turpināt administratora amata pienākumu izpildi, ja attiecīgais valsts dienests tiek izbeigts. Ja atzītu, ka administratora amata darbība nav apturama, jo administratora amats nav savienojams ar citu amatu, kuram ir noteikti speciālie amatu savienošanas ierobežojumi, attiecīgā tiesību norma vairs nekalpotu tam mērķim, kura dēļ tā tika izdota, norādīja tiesa.

Ņemot vērā minēto, tiesa pirmšķietami atzina, ka tiesību normas, kuras liedz tiesnesim vienlaikus ieņemt citu amatu, neliedz saglabāt maksātnespējas procesa administratora statusu laikā, kamēr administratora amata darbība ir apturēta.

MKD tiesas lēmumu uzskata par nepamatotu - tas nepiekrīt tiesas lēmumā norādītajai argumentācijai un secinājumiem, tāpēc dienests pārsūdzējis lēmumu pilnā apjomā.

Apelācijas sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma par pagaidu regulējumu izpildi.

Dienests uzsvēra, ka no tiesas lēmuma izriet, ka maksātnespējas procesa administratora amata darbība ir apturama uz laiku, kamēr persona pilda tiesneša amata pienākumus. Turklāt no tiesas lēmuma izriet, ka persona var apturēt administratora amata darbību ne tikai uz laiku, kamēr tā iecelta tiesneša amatā sākotnēji uz trim gadiem, bet arī uz neierobežoti ilgu laiku, kad persona jau ir apstiprināta tiesneša amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.

MKD ieskatā, šāda rezerves varianta saglabāšana gan uz sākotnējiem trim gadiem, kad persona ir iecelta tiesneša amatā uz terminētu laiku, gan arī uz laiku, kad persona ir apstiprināta tiesneša amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma, nekādā veidā neveicina personas ieinteresētību visas pūles veltīt tiesneša amata pienākumu pildīšanai.

MKD direktore Inese Šteina norādīja, ka Maksātnespējas likumā noteiktais amata darbības apturēšanas institūts kalpo citam mērķim, nevis kā instruments, lai persona nodrošinātu vienkāršotu atgriešanās iespēju sev tīkamā amatā. Līdz ar to administratora amata darbības apturēšanas regulējuma pastāvēšana nav pamats, lai persona savienotu amatus, kuru savienošana saskaņā ar likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā" esot kategoriski aizliegta.

Prasība pēc būtības tiks skatīta pēc MKD blakus sūdzības izskatīšanas.

Jau vēstīts, ka Sniedze vēlas saglabāt arī maksātnespējas administratores vietu, tāpēc vērusies Administratīvajā rajona tiesā.

Sākotnēji Sniedze bija vērusies MKD, lūdzot viņas maksātnespējas procesa administratora amata apliecību apturēt tikai uz laiku, kamēr viņa ir tiesneses amatā, taču MKD šo lūgumu noraidīja, jo likums neļaujot šos likums divus amatus savienot.

1.martā Sniedze MKD iesniedza lūgumu apturēt viņas maksātnespējas procesa administratora amata apliecību uz laiku, bet neatstādināt viņu no amata, lai pie šī aroda varētu atgriezties gadījumā, ja tiesneses amats viņai izrādīsies par smagu un viņa nespēs to pienācīgi izpildīt. MKD 10.marta Sniedzei šādā prasībā atteica, tāpēc Sniedze vērsās tiesā.

Sniedze iepriekš bija lūgusi Valsts prezidentu Egilu Levitu atlikt viņas zvēresta pieņemšanu, bet pēc labvēlīga pagaidu regulējuma Sniedze, kopā ar citu tiesnesi Oksanu Pulli-Čižovu nodevušas zvērestu.

Jau vēstīts, ka 31.martā darbību sāka ELT, kuras kompetencē būs izskatīt lietas par koruptīviem noziegumiem gan privātajā, gan publiskajā sektorā, kā arī par nodarījumiem, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

ELT darbību pašlaik nodrošina deviņi tiesneši.

Tēmas
Aktuālais šodien
Jaunākās ziņas
Svarīgākais
Uz augšu