Uzņēmējdarbības rīks, kas ļauj kompānijai par saprātīgām izmaksām piesaistīt augsta līmeņa profesionāļus

FOTO: Pexels

Ārpakalpojumi ir lielisks veids, kā ļaut savam biznesam augt dažādos attīstības posmos. Patiesībā daudzas lielākās kompānijas pasaulē dažādu funkciju veikšanai izmanto ārpakalpojumus. Lai saglabātu stabilu izaugsmi un produktivitāti, ir nepieciešams atrast balansu starp uzņēmuma iekšējiem un ārējiem resursiem. Kā ārpakalpojumi var sniegt labumu uzņēmumam?

Kā raksta “Forbes”, ir būtiski saprast, kādēļ uzņēmumi izvēlas ārpakalpojumus. Kādas priekšrocības sniedz ārpakalpojumi un kāda ir to pievienotā vērtība? Kādi ir citi iemesli, kas uzņēmumiem liek pievērsties ārpakalpojumiem?

Ātrāka izaugsme

Izaugsmes laikā uzņēmumi nereti apzinās, ka izdevīgāk ir algot kādu “cilvēku no malas”, nevis pilna laika darbinieku, jo tas ir pārāk dārgi. Zināmi limiti un izmaksas samazina kompānijas izaugsmes tempu. Ir uzņēmumi, kas riskē un pieņem darbā jaunus darbiniekus, piemēram, grāmatvedībā, tādējādi palielinot savas izmaksas. Ja nepaveicas, tad izaugsmes vietā var nākties saskarties pat ar izaugsmes apstāšanos.

Mūsdienu biznesā ir situācijas, kad ārpakalpojumi ir pieejamāki un izdevīgāki nekā algot pilna laika strādājošos savā uzņēmumā. Turklāt – ārpakalpojumu sniedzēji darbu veic tad, kad tas tik tiešām ir nepieciešams (piemēram, sagatavojot ikmēneša atskaites). Tas ir labs veids, kā nodrošināt, lai uzņēmums saglabā stabilu izaugsmi, kamēr uzņēmuma komanda var pilnībā koncentrēties uz saviem uzdevumiem.

Lielāka elastība

Ir skaidrs, ka uzņēmumam atsevišķu uzdevumu veikšanai nav nepieciešami darbinieki, kuriem jābūt pieejamiem visu cauru gadu. Ārpakalpojumi piedāvā elastību – uzņēmums var noslēgt līgumus ar ārpakalpojumu sniedzējiem uz noslogotāko laiku, tos pieņemot kā “papildu darba rokas”. Tādējādi nav nepieciešams lieki atlaist darbiniekus. Pēc tam, kad uzņēmumam ir beidzies noslogotākais periods, tas viegli un bez papildu izmaksām var atgriezties pie saviem iekšējiem resursiem.

Labuma gūšana no talantīgākajiem strādājošajiem

Pasaulē lielākās kompānijas nereti var piedāvāt tādu algu un labumus, kādus jūsu uzņēmums, visticamāk, sniegt nevar, tieši tādēļ talantīgākie strādājošie, visticamāk, skatīsies lielo kompāniju virzienā. Tas savukārt var liegt jūsu uzņēmumam sasniegt labākos rezultātus.

Tomēr ārpakalpojumu aģentūras ir pietiekami spējīgas, lai piesaistītu ļoti talantīgus strādājošos, kuri var palīdzēt sasniegt augstus rezultātus ikvienam uzņēmumam.

Saglabā uzņēmuma galveno fokusu

Vēl viens labums no ārpakalpojumiem ir fakts, ka uzņēmums var saglabāt koncentrēšanos uz svarīgākajiem iekšējiem uzņēmumiem. Piemēram, klientu apkalpošanas serviss ir ļoti svarīga daļa jebkurā biznesā. Ja ar to ir jāstrādā paša uzņēmuma darbiniekiem, tas var būt laikietilpīgi un var novērst koncentrēšanos uz galvenajiem uzdevumiem.

Ārpakalpojumu sniedzēju piedāvātajiem klientu apkalpošanas speciālistiem ir divi ieguvumi: pirmkārt, uzņēmumam ir iespējams piedāvāt klientiem kvalitatīvu apkalpošanas servisu un otrkārt – paša uzņēmuma darbiniekiem nav vajadzības “pārslēgties” uz citiem uzdevumiem, tādējādi savu darbu veicot efektīvāk.

Ārpakalpojumu uzņēmumi ir kā rīks, kas kompānijām palīdz saglabāt efektivitāti. Otrkārt – ārpakalpojumi var arī palīdzēt saglabāt pozitīvu skatījumu uz uzņēmumu. Laiks, kad ārpakalpojumu nozare nebija regulēta, ir pagātnē. Mūsdienās ārpakalpojumu sniedzēji strādā pēc ļoti augstiem standartiem.

Piemēram, mazajiem uzņēmumiem nereti ir grūti nodrošināt kvalitatīvu klientu apkalpošanas servisu. Savukārt ārpakalpojumi ir tas rīks, kas mazajam uzņēmumam var palīdzēt sniegt vēl vairāk profesionālisma.

Palielina lojalitāti zīmolam

Profesionāli klientu apkalpošanas speciālisti, kuriem ir vairāku gadu pieredze nozarē, var sniegt uzņēmuma klientiem tāda veida apkalpošanu, ka tie vēlēsies arī turpmāk izmantot uzņēmuma pakalpojumus. It īpaši mazajiem uzņēmumiem ar nelieliem resursiem ir ļoti sarežģīti panākt tādu efektu, lai klientiem radītu vēlmi kļūt lojāliem uzņēmuma zīmolam.

Lielai daļai uzņēmumu tas nozīmē pārāk lielas izmaksas, tādēļ ir vērts pievērsties ārpakalpojumiem, kas var palīdzēt sniegt augsta līmeņa servisu par saprātīgām izmaksām.

Atbilstības prasību izpilde

Jebkurš uzņēmums – gan liels, gan mazs, izjūt finansiālu spiedienu no dažādiem regulējumiem. Atsevišķas industrijas strādā ļoti stingra privātuma un drošības apstākļos, kas savukārt nozīmē papildu izmaksas. Ļoti svarīgi apzināties, ka nepietiekami apmācīti darbinieki var neievērot kādas drošības prasības, kas vēlāk uzņēmumam var maksāt lielu naudu.

Tieši tāpēc ārpakalpojumi arī šajā jomā var būt ļoti nozīmīgs atbalsts, kas piedāvā augsta līmeņa profesionāļus, kuri var palīdzēt uzņēmuma komandai, atbilstoši visām drošības prasībām.

Kāda situācija ir Latvijā – kādas ir populārākās ārpakalpojumu jomas?

Biznesa tehnoloģiju platformas BiSMART vadītājs Juris Kabakovs iezīmē trīs galvenās ārpakalpojumu nozares Latvijā. To vidū ir IT ārpakalpojumi - IT sistēmu uzturēšana, IT infrastruktūras audits, IT infrastruktūras uzstādīšana un apkalpošana, atbalsts un konsultācijas IT jautājumos.

Tālāk seko grāmatvedības ārpakalpojumi - algu aprēķins, pārskatu sagatavošana, kontu pārvaldība, deklarāciju sagatavošana un iesniegšana, pamatlīdzekļu reģistrs, virsgrāmata, uzkrājumu grāmatošana, grāmatvedības konsultācijas.

Vēl viena nozīmīga nozare ir mārketinga un reklāmas ārpakalpojumi - ietver dažāda veida reklāmas projektus, kā arī e-pastu mārketingu. Vērts izmantot tad, ja datubāzē ir vismaz 1000 klientu e-pastu.

Jautāts, kādēļ ārpakalpojumi ir izdevīgāki uzņēmumiem, Kabakovs norāda, ka tā ir iespēja koncentrēties uz galveno biznesa pamatdarbību, veicinot uzņēmuma straujāku izaugsmi; jaunu resursu un talantu piesaiste, kas var mudināt ieviest inovatīvus rīcības modeļus, iespējas.

Vēl labums ir izmaksu samazinājums, lielāks elastīgums, ikdienas darba efektivizēšana, kā arī ietaupīts laiks uz jomām, kurās profesionāļi no ārpuses ir zinošāki un spējīgāki.

Gadījumi, kad uzņēmumam labāk piesaistīt ārpakalpojumu sniedzēju

Kabakovs skaidro, ka tas ir izdevīgi gadījumos, kad vajadzīgs kvalificēts, zinošs cilvēks, taču algot pilna laika darbinieku, papildu infrastruktūru nav finansiāli izdevīgi.

Konkrētā termiņā jāpaveic noteikts uzdevums, ko ātrāk un kvalitatīvāk spēs izdarīt pieredzējušu profesionāļu komanda no malas. Tāpat, kad ir nepieciešamība finanses, cilvēkresursus, uzmanību koncentrēt uz uzņēmuma pamatdarbību, vienlaikus neatstājot novārtā pārējās jomas.

Ārpakalpojumus var piesaistīt, kad ir vēlme uzņēmumā ienest jaunas vēsmas, idejas, tehnoloģijas, rīcības modeļus, piesaistot profesionāli no malas.

Lietas, kas būtu jāzina ārpakalpojuma sniedzējam

Kabakovs skaidro, ka ārpakalpojuma sniedzējam jāveic padziļināta un vispusīga klienta izpēte, kas ietver finansiālās situācijas novērtējumu, parādu esamību, iespējamas sankcijas un citus riskus. “Klienta izpēte parasti sākas ar identifikāciju un identifikācijas datu pārbaudi. Lai noteiktu riska līmeni, jāveic fiziskas vai juridiskas personas meklēšana melnajos vai sankciju sarakstos,” norāda Kabakovs.

Uzņēmums “Lursoft” palīdz veikt potenciālo klientu/sadarbības partneru izpēti. Nepieciešams iesniegt datus - fiziskas personas vārds, uzvārds, dzimšanas gads vai juridiskas personas nosaukums un reģistrācijas numurs.

Raksts tapis sadarbībā ar ERST Finance

Uz augšu
Back