"Rīgas Meži" plāno Juglas mežu kopšanu, kas ietvers arī koku ciršanu

FOTO: Schutterstock.com

Pašvaldības SIA "Rīgas meži" šī gada rudenī plāno sākt Juglas mežu kopšanas darbus, kas ietvers arī koku ciršanu, informēja uzņēmuma pārstāve Ieva Bērziņa.

Meža kopšana plānota, "attīstot galvaspilsētas mežu ekoloģisko, estētisko un saimniecisko vērtību, kā arī plānojot turpmākos mežu kopšanas darbus".

7.septembrī plkst.12.30 Juglas mežā notiks informatīvs pasākums par plānotajiem darbiem. Pirms mediju pasākuma notiks sabiedriskā apspriede, uz kuru aicināti apkaimju iedzīvotāji, kas šīs teritorijas izmanto ikdienā, kā arī mežu nozares speciālisti - profesionālo organizāciju pārstāvji.

Meža kopšana 127 ha platībā notiks atbilstoši Rīgas domes apstiprinātajam Meža apsaimniekošanas plānam. Veicot darbus, tikšot ievēroti meža ainavu plānošanas principi. Kopjamā teritorija, balstoties uz tajā esošajām vērtībām, sadalīta zonās - ielas trokšņu aizsargjosla, bioloģiski vērtīgas audzes, ainaviska vieta, meža atvērums un citas.

Katrai zonai noteikti sakopšanas mērķi un nosacījumi, izcērtamās koku un krūmu sugas, darbu intensitāte.

Pārējā meža daļā mežizstrāde tuvākajā laikā netiek plānota. Pēc darbu veikšanas tiks sakopti celiņi, atsevišķās vietās tiks uzlabots segums un iekārtotas atpūtas vietas.

Plānots, ka darbi tiks īstenoti no šī gada rudens līdz 2022.gada pavasarim vai vasarai.

"Rīgas mežu" pirmā pusgada finanšu pārskats liecina, ka ir būtiski uzlaboti uzņēmuma finanšu darbības rādītāji. Proti, šajā laikā uzņēmuma apgrozījums bija 9,07 miljoni eiro un peļņa 847 000 eiro. Savukārt pērn uzņēmuma apgrozījums bija 9,83 miljoni eiro, bet peļņa - 577 000 eiro.

Uz augšu
Back