Stopiņos meža kopšanas dēļ aizliedz transportlīdzekļu un gājēju kustību

Meži FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Ropažu novada Stopiņu pagastā starp Ulbrokas, Dzidriņu un Vālodzes ciemiem sākta meža kopšana, kuras laikā aizliegta transportlīdzekļu un gājēju kustība, vēsta Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas meži".

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu meža ekoloģisko, sociālo un ekonomisko vērtību saglabāšanu, uzturēšanu un attīstību, "Rīgas meži" sāka meža kopšanas-mežizstrādes darbus. Uzņēmumā apgalvoja, ka darbi uzņēmuma Gaujas mežniecībā tiek veikti atbilstoši Meža apsaimniekošanas plānam un Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma funkcionālajam zonējumam.

Darbu laikā tiks veikta pameža izzāģēšana, savukārt koki tiks cirsti kopšanas un izlašu ciršu veidā. Ainaviski vērtīgajos nogabalos mežistrāde tiks veikta ar zemāku intensitāti, tāpat kopšanas darbi netiks veikti 40 metru platā ceļa trokšņu slapējošajā zonā gar reģionālo autoceļu Rīga-Ērgļi. Šajā teritorijā tiks izzāģēti tikai bīstamie koki.

Kopšanas cirsmās tiks cirsti augšanā atpalikušie, slimību skartie un bojātie koki, atstājot vienmērīgā izvietojumā mērķa kokus. Darbi nodrošinās optimālus augšanas apstākļus spēcīgākajiem kokiem, nodrošinot tiem vairāk gaismas un telpas, lai attīstītos tāda mežaudze, kas ir stiprāka un noturīgāka pret ārējiem vides un bioloģiskajiem faktoriem, uzsvēra "Rīgas meži". Vienlaikus ar mežizstrādi tiks uzlabota vides rekreatīvā vērtība - pamežā izzāģēti priežu mežam neraksturīgie koki un krūmi, bet saglabāti kadiķi un atsevišķi ainaviski elementi, piemēram, ozoli un kļavas. Tāpat tiks nodrošināta zemsedzes bioloģiskās daudzveidības attīstība.

Izlases cirtes tiks veiktas vietās, kur mežaudzēm ir atbilstošs vecums. Koku ciršana tiks veikta atbilstoši meža nogabala izmantošanas mērķim, kas konkrēti nosaka izzāģējamo koku veidu un apjomu. Zari un citi ciršanas atlikumi darba gaitā un pēc darbu pabeigšanas tiks izvesti no meža.

Kopējā mežizstrādes platība ir 88 hektāri.

Informācija par ierobežojumiem mežistrādes darbu laikā tiks izvietota četrās vietās - attiecīgajā teritorijā iebraucamo ceļu malās. Drošības apsvērumu dēļ šajā teritorijā būs aizliegta jebkādu mehanizēta transporta līdzekļu kustība, tai skaitā arī visos meža ceļos un dabiskajās brauktuvēs. Tāpat aizliegta gājēju un riteņbraucēju kustība.

Uz augšu
Back