Salaspils dome pēc tiesas lēmuma maina komiteju sastāvu

Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars FOTO: Paula Čurkste/LETA

Ceturtdien Salaspils novada dome kārtējā sēdē pēc administratīvās tiesas lēmuma apstiprināja grozījumus, kas nodrošināšot domē ievēlēto politisko spēku proporcionalitāti pastāvīgajās komitejās, informēja domē.

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams 17.septembrī apmierināja Salaspils novada domes deputāta Jāņa Nebara (NA) lūgumu un pieņēma lēmumu par pagaidu noregulējumu, uzliekot pienākumu Salaspils novada domei viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noteikt domes komiteju sastāvus. Tostarp tiesa secināja, ka vietu skaits nepamatoti palielināts Latvijas Zaļajai partijai (LZP) un "Jaunajai vienotībai" (JV), samazinot vietu skaitu tikai Nacionālajai apvienībai.

Tādējādi atbilstoši tiesas lēmumā ietvertajiem apsvērumiem Salaspils novada domes Finanšu komitejā un Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes un sabiedrības integrācijas veicināšanas komitejā vietu sadalījums starp domē ievēlētajām partijām neatbilst proporcionalitātei.

"Lai izpildītu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama lēmumu par pagaidu noregulējumu un tajā ietvertos apsvērumus par proporcionalitātes ievērošanu domes komiteju sastāva noteikšanā", Salaspils novada dome nolēma Finanšu komitejā aizstāt JV deputātu Kasparu Brunovski ar politiskās partijas "Saskaņa" deputāti Ludmilu Fedorkovu, bet Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes un sabiedrības integrācijas veicināšanas komitejā aizstāt LZP deputātu Andreju Svilānu ar Fedorkovu.

Jau ziņots, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pieprasījusi Salaspils novada pašvaldības domes priekšsēdētajām Raimondam Čudaram (JV) sniegt paskaidrojumu par likuma "Par pašvaldībām" nepildīšanu, neveidojot komitejas atbilstoši proporcionalitātes principam un nekavējoši izpildīt likuma normu.

Ministrija, pamatojoties uz Salaspils novada pašvaldības domes deputāta iesniegumu, ir konstatējusi, ka Salaspils novada dome nav ievērojusi likuma "Par pašvaldībām" 54.panta regulējumu par domes komiteju sastāva noteikšanu, ievērojot proporcionalitātes principu.

Ar Administratīvās rajona tiesas 2021.gada 17.septembra lēmumu ir apmierināts Salaspils novada domes deputāta lūgums par pagaidu noregulējumu un Salaspils novada pašvaldības domei ir uzlikts pienākums viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas izdot lēmumu par domes komiteju sastāva noteikšanu, ievērojot tiesas lēmumā ietvertos apsvērumus par deputātu vienlīdzīgu tiesību nodrošināšanu.

Uz augšu
Back