Atbalsta SM izstrādāto Elektronisko sakaru nozares attīstības plānu

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits FOTO: Evija Trifanova/LETA

Valdība otrdien atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) izstrādāto Elektronisko sakaru nozares attīstības plānu 2021.-2027.gadam, kura mērķis ir veicināt pāreju uz ļoti augstas veiktspējas elektronisko sakaru tīkliem, pavēstīja ministrijā.

Tajā skaidroja, ka ar plāna palīdzību iecerēts veicināt pāreju uz tādiem elektronisko sakaru tīkliem, kas spēj nodrošināt galalietotājiem platjoslas piekļuves pakalpojumus ar datu pārraides ātrumu vismaz 100 megabiti sekundē gan pilsētās, gan lauku teritorijās.

Plānā noteikti divi rīcības virzieni - platjoslas elektronisko sakaru infrastruktūras attīstīšana un elektronisko sakaru tīklu izvēršanas atvieglošana un izmaksu samazināšana.

Platjoslas elektronisko sakaru infrastruktūras attīstīšana paredz "vidējās" un "pēdējās" jūdzes infrastruktūras attīstību. Plānots, ka "vidējo jūdzi" īstenos pēc publiski pārvaldīta tīkla modeļa principiem, projekta īstenotājus izvēloties konkursa kārtībā, bet "pēdējo jūdzi" - privāti pārvaldīta tīkla modelī, plānošanas reģioniem īstenojot projektus. Tāpat zem šī punkta paredzēta elektronisko sakaru infrastruktūras attīstība "Via Baltica" koridorā, radot elektronisko sakaru komersantiem priekšnosacījumus nepārtraukta piektās paaudzes 5G mobilo sakaru pārklājuma izvēršanai. Vienlaikus tiks nodrošināti tehniskās palīdzības mehānismi, tostarp Platjoslas kompetences centra funkciju un resursu paplašināšana Latvijā, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu publiskā un privātā sektora ieinteresētajām personām platjoslas attīstības veicināšanai.

Savukārt elektronisko sakaru tīklu izvēršanas atvieglošana un izmaksu samazināšana paredz elektronisko sakaru tīklu būvniecības procesa atvieglošanu. Lai to īstenotu, Satiksmes ministrija izveidos darba grupu, iekļaujot tajā sakaru nozares, Ekonomikas ministrijas, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, Konkurences padomes un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjus. Darba grupas izstrādās un iesniegs Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos administratīvā sloga samazināšanai elektronisko sakaru tīkla attīstībai.

Vienlaikus Satiksmes ministrija Latvijas Platjoslas kompetences centra ietvaros veidos nozares ekspertu darba grupu, lai risinātu nozarei aktuālo problemātiku, tajā skaitā jautājumus saistībā ar valsts atbalsta programmas nosacījumu izstrādi, īstenošanu un uzraudzību "pēdējās jūdzes" infrastruktūras projektu attīstībai, nozares sadarbības modeli, radio un TV apraides attīstību, izglītības un pētniecības attīstības aspektiem, 5G izvēršanu, vienota regulējuma izstrādi par interneta domēna vārdu un adrešu bloķēšanu.

Sadarbībā ar sakaru nozares asociācijām un pašvaldībām Elektronisko sakaru nozares attīstības Plāns paredz sagatavot vadlīnijas pašvaldību atbalstam par aktuālajiem jautājumiem, elektronisko sakaru tīklu būvniecībā un ierīkošanā.

Plānā iekļauto rīcības virzienu īstenošanai ir plānots piesaistīt Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļus un nacionālo līdzfinansējumu atbilstoši Nacionālajam attīstības plānam 2021.-2027.gadam, Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanās un noturības mehānisma finansējumu, kā arī Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējumu.

Ievērojot ierobežoto ES fondu līdzekļu apjomu, 2024.gadā Satiksmes ministrija plāno veikt investīciju nepietiekamības izvērtējuma aktualizāciju platjoslas attīstībai un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par risinājumiem nepieciešamā iztrūkstošā finansējuma piesaistei.

Uz augšu
Back