Izņēmuma gadījumos sociālos pakalpojumus varēs sniegt arī cilvēki bez Covid-19 sertifikāta vai RNS testa

Ilustratīvs attēls. FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Izņēmuma gadījumā, ja pakalpojuma nesniegšana, pārtraukšana vai izbeigšana rada invaliditātes risku vai apdraudējumu veselībai, dzīvībai vai drošībai, pakalpojumu var saņemt arī persona bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vai negatīva Covid-19 testa, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms pakalpojuma saņemšanas, paredz otrdien atbalstītie noteikumu grozījumi.

Labklājības ministrijā akcentē, ka izņēmuma gadījumos sociālo pakalpojumu, piemēram, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no vardarbības cietušiem bērniem, neatliekama sniegšana nepieciešama, lai neradītu risku, ka, nesaņemot pakalpojumu, tiek apdraudēta atsevišķas pamatvajadzības, piemēram, vajadzība pēc ēdiena, aprūpes, veselības aprūpes un mājokļa.

Līdz ar to, ņemot vērā šos ārkārtējos apstākļus, Labklājības ministrija radusi iespēju noteikt izņēmumus, kas dod tiesības piešķirt sociālos pakalpojumus arī tām personām, kurām nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, kā arī iespējas veikt Covid-19 testu.

Pēc ministrijā paustā, vairāki no sociālajiem pakalpojumiem ir izveidoti un tiek sniegti ar mērķi nepieļaut dzīves kvalitātes krasu pazeminājumu situācijās, kad funkcionēšanas traucējumu rezultātā persona zaudējusi pašaprūpes spējas vai citu iemeslu dēļ nonākusi krīzes situācijā, kurai nepieciešams profesionāls risinājums. Līdz ar to šo personu veselībai, dzīvībai un drošībai ir būtiski, ka personas situācijas risināšanai nepieciešamais sociālais pakalpojums ir pieejams neatkarīgi no personas Covid-19 statusa.

Pie tam situācijās, kad apdraudēta personas veselība, funkcionēšanas iespējas (tajā skaitā spēja nodrošināt aprūpi) vai drošība, palīdzība nepieciešama tūlīt, līdz ar to nav laika testēšanās procesa iziešanai. Tādējādi grozījumi veikti, lai neradītu risku, ka negatīva Covid-19 testa neesamības dēļ tiek izbeigta personai vitāli nepieciešama sociālā pakalpojuma sniegšana.

Līdz ar to grozījums paredz, ka persona asistenta pakalpojumu var izmantot sociālās iekļaušanas pasākumiem (iepirkšanās, teātru, koncertu, sporta, citu pasākumu un sabiedrisku vietu apmeklējums, kas saistīts ar brīvā laika pavadīšanu) atbilstoši vidējam stundu apjomam, kas tika izmantots iepriekšējos trijos kalendāra mēnešos ārkārtējās situācijas laikā, nevis pēc tam, kad valstī izsludinātā ārkārtējā situācija ir atcelta.

Ņemot vērā, ka sociālie dienesti nevar nodrošināt negatīva Covid-19 testa esamības pārbaudi pakalpojuma saņēmēja un pakalpojuma sniedzēja ikdienas gaitās, laikā līdz 15.novembrim pārliecināšanās par vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vai negatīva Covid-19 testa esamību pakalpojuma sniedzējam paliek paša pakalpojuma saņēmēja ziņā.

Ministrijā skaidro, ka no sociālajiem pakalpojumu sniedzējiem un sociālajiem dienestiem ir saņemta informācija par to, ka atsevišķu Ministru kabineta noteikumu Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" normu piemērošana ir apgrūtināta, bet attiecībā uz prasību asistenta, pavadoņa vai aprūpes pakalpojuma sniedzējiem personai ar invaliditāti regulāri uzrādīt apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testu, pat neiespējama.

Asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojuma sniedzēji ir galvenokārt fiziskas personas, kuras ar sociālo dienestu un pakalpojuma saņēmēju vai viņa likumisko pārstāvi noslēgušas uzņēmuma līgumu par asistenta, pavadoņa vai aprūpes pakalpojuma sniegšanu personai ar invaliditāti. Tādējādi neesot iespējams izvirzīt prasību sociālajam dienestam nodrošināt negatīva Covid-19 testa rezultātu pārbaudi, tāpat nav iespējams izvirzīt prasību pakalpojumu saņēmējam - personai ar invaliditāti pārliecināties par negatīva Covid-19 testa esamību asistentam. Turklāt 70% līdz 80% gadījumu asistents un asistenta pakalpojuma saņēmējs ir vienas ģimenes locekļi.

Uz augšu
Back