Piešķir finansējumu pašvaldībām par personām, kas ilgstoši uzturas sociālās aprūpes iestādēs

FOTO: Reuters/ScanPix

Valdība otrdien apstiprināja kārtību, kādā piešķir finansējumu pašvaldībām par ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotām personām, nākamgad paredzot finansējumu 600 eiro mēnesī par vienu personu.

Saskaņā ar Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma pārejas noteikumiem, Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējā valsts budžeta likuma projektu, paredz tajā dotāciju pašvaldībām par bērniem bērnunamos un iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kuri tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim.

Plānojamās dotācijas apmērs nosakāms, ņemot vērā vidējos izdevumus valstī par vienu bērnu bērnunamā un iemītnieku pansionātā. Saskaņā ar pašvaldību sniegto informāciju bērnunamos vairs neatrodas bērni, kuri tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim, līdz ar to dotācija pašvaldībām par šīm personām 2022.gadam netiek aprēķināta.

Likumā "Par valsts budžetu 2022.gadam" noteikta apropriācija 604 800 eiro apmērā par iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kuri tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim, nosakot, ka viena iemītnieka finansējums ir 7200 eiro apmērā.

Valdības apstiprinātie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir finansējumu pašvaldībām par ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotām personām, pamatojoties uz pašvaldību iesniegtajiem datiem par iemītnieku skaitu.

Noteikumos ir noteikts, ka pašvaldības reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša 10. datumam, informē Valsts kasi par sociālās aprūpes iestādē līdz 1998.gada 1.janvārim ievietoto personu aktuālo skaitu attiecīgā mēneša pirmajā datumā, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu "ePārskati".

Noteikts, ka finansējums pašvaldībām par personām, kuras ievietotas veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gada 1.janvārim, 2022.gadā ir 600 eiro mēnesī par vienu personu.

Valsts kase nodrošina finansējuma pārskaitīšanu uz attiecīgo pašvaldību kontiem vienu reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša 15. datumam, atbilstoši pašvaldību iesniegtajiem datiem par aktuālo personu skaitu un attiecīgajā mēnesī noteikto finansējumu vienai personai šo noteikumu pielikumā norādītā finansējuma ietvaros.

Pašvaldībām, kuras minētos datus nav iesniegušas Valsts kasē, valsts budžeta dotāciju par attiecīgo mēnesi pārskaita tikai pēc informācijas iesniegšanas, vienlaicīgi ar kārtējā mēneša finansējumu.

Uz augšu
Back