Sv, 28.05.2023.

Rīgā demontē vairākus bērnu rotaļu laukumus; jaunu laukumu izveidi plānots sākt šogad

TVNET/LETA
Facebook LinkedIn Draugiem Twitter
Comments
Rotaļu laukums daudzdzīvokļu ēku pagalmā.
Rotaļu laukums daudzdzīvokļu ēku pagalmā. Foto: Evija Trifanova/LETA

Rīgas pašvaldība sākusi demontēt atsevišķus bērnu rotaļu laukumu elementus, kas ikgadējā pārbaudē un risku novērtēšanā atzīti par bīstamiem, TVNET informēja Rīgas domē.

Darbi pakāpeniski tiek veikti tajos laukumos, kurus Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde (TLP) pārņēmusi no 2021.gada maijā likvidētajām izpilddirekcijām. Tie kopā ir 113 laukumi, no kuriem 63 atrodas uz pašvaldībai piederošiem zemes gabaliem, bet 50 - uz privātīpašumā jeb daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esošiem zemes gabaliem. Pašvaldībā informē, ka šis skaits neietver parkos, ūdensmalās, izglītības iestāžu teritorijās esošos spēļu un sporta laukumus.

Pašvaldībā informēja, ka TLP atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumiem Nr. 18 "Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi" veic rotaļu iekārtu ikgadējo galveno pārbaudi, kurā tiek noteikts iekārtas un laukumu vispārējais drošuma līmenis, nosakot iekārtu, pamatu un pārklājuma vispārējo drošuma līmeni; tiek pārbaudīta iekārtu funkcionalitāte un stabilitāte, jo īpaši konstatējot bojājumus un defektus, kas radušies mantas bojāšanas dēļ, dažādu veidu nodilumu, ilgtermiņa strukturālas problēmas, iekārtas drošuma līmeņa izmaiņas un tiek veikta riska novērtēšana.

Ikgadējās pārbaudes un riska novērtējumus, saskaņā ar iepirkuma rezultātā noslēgto līgumu veic SIA "Fixman".

Līdz šim saņemti atzinumi par 46 laukumiem, un bīstamo elementu demontāža veikta 15 adresēs.

Pašvaldībā skaidro, ka ik mēnesi tiek saņemti atzinumi par apmēram 15 adresēm, bīstamo elementu demontāža tiek plānota atbilstoši saņemtajiem atzinumiem. Līdz rudenim atzinumi būs par visiem 113 laukumiem.

Pakāpeniski tiek demontētas rotaļu konstrukcijas, kuras neatbilst Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumiem Nr. 18 "Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi". Daudzas no demontētajām iekārtām ir padomju laika metāla konstrukcijas, kuras neatbilst MK noteikumos noteiktajiem drošības standartiem, informē pašvaldībā. To sarakstā ir arī jaunākas rotaļu ierīces, kas uz privātas zemes uzstādītas pēdējo 15 gadu laikā jau uzstādīšanas brīdī bija Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma pārkāpums, turklāt tas, ka vizuāli iekārta neizskatās novecojusi, negarantē tās drošību. Ja rotaļu ierīces pēc ikgadējās galvenās pārbaudes un risku novērtēšanas tiek atzītas par drošām lietošanai un to stāvokli iespējams uzlabot ar ļoti vienkāršiem remontdarbiem, tad iekārtas tiek saglabātas.

Demontāžas darbu mērķis esot rūpēties par bērnu drošību, kā arī izpildīt MK noteikumos noteiktās prasības spēļu laukumu valdītājiem.

Pašvaldībā informē, ka vēsturiski veidojusies situācija, kad 50 vietās uzstādītās rotaļu iekārtas ir pašvaldības valdījumā, bet atrodas uz privātas jeb daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpašniekiem kopīpašumā esošas zemes. Tas nozīmē - iekārtas pieder pašvaldībai un tai, veicot risku izvērtējumu, ir tiesības nedrošos elementus demontēt. Tā kā zeme pieder privātīpašniekiem, tad Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums neļauj ieguldīt pašvaldības jeb publiskus finanšu līdzekļus privātīpašumu uzlabošanā. Tas nozīmē - pašvaldība nevar uzstādīt rotaļu laukumus uz privātpersonām piederošas zemes, tai skaitā daudzdzīvokļu namu īpašniekiem kopīpašumā esošas zemes.

Rīgas attīstības programmā 2022. - 2027.gadam kā viens no sasniedzamajiem rādītājiem ir spēļu laukumu pieejamība 500 metru rādiusā ap dzīvesvietu 75% blīvi apdzīvoto apkaimju (virs 50 iedzīvotāju uz hektāru) iedzīvotāju. TLP turpmākajos gados plāno veikt jaunu rotaļu laukumu izbūvi uz pašvaldībai piederošiem zemes gabaliem blīvi apdzīvotās apkaimēs.

Pašvaldībā informē, ka laukumu izbūve būs atkarīga no šim mērķim pieejamā finansējuma.

Jaunu rotaļu laukumu izveidi plānots sākt šogad, par to sīkāka informācija būs pieejama vasaras sākumā.

Imantas iedzīvotāji sašutuši par bērnu rotaļu laukuma demontāžu. Iedzīvotāji domā, ka laukums bija novecojis un tam bija nepieciešams remonts, taču iedzīvotāji nepiekrīt tehniskajam novērtējumam, kas novērtējis visu laukumu kā esošu neapmierinošā stāvoklī, un nepiekrīt vērtējumam, ka laukums bijis tik sliktā stāvoklī, lai būtu nojaucams.

Iedzīvotāji teic, ka par laukuma demontāžu netika informēti ne zemes īpašnieki, ne apkārtnes iedzīvotāji.

Facebook LinkedIn Draugiem Twitter
Comments

Tēmas

Aktuālais šodien
Jaunākās ziņas
Svarīgākais
Uz augšu