Pk, 9.06.2023.

Soli pa solim: kā pieteikties "Altum" privātmāju energoefektivitātes programmai

TVNET | FINANCENET
Facebook LinkedIn Draugiem Twitter
Comments 2
Foto: Shutterstock

Valsts attīstības finanšu institūcija “Altum” šā gada 27. aprīlī sāka pieņemt pieteikumus privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta programmā, jūnija vidū veicot pirmās finanšu līdzekļu izmaksas. Iedzīvotāju interese par atbalsta programmu ir milzīga - patlaban ar iesniegtajiem projektiem jau ir rezervēta vairāk nekā puse no programmas līdzekļiem.

Skaidrosim, kas var pieteikties atbalsta saņemšanai, kādi ir biežākie atteikuma iemesli un kādi soļi privātmāju īpašniekiem jāsper, lai pareizi iesniegtu projektu un iegūtu valsts atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanai.

Iespēja ievērojami samazināt ikmēneša izdevumus

2022. gada 8. martā Ministru kabinets apstiprināja grozījumus privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta programmā, vienlaikus piešķirot papildu finansējumu 3,27 miljonu eiro apmērā. Privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanas programmā atbalsts ir paredzēts dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai.

“Altum” apkopotie dati liecina, ka sasniedzamais efekts, ja projekts tiek īstenots kvalitatīvi, ir būtisks. Tā, piemēram,

privātmājās, kuras energoefektivitātes projektus īstenoja pagājušā gada pilotprogrammā, apkures ietaupījums bija robežās no 26% līdz 70%, savukārt ēkas energoefektivitāte tika palielināta par vienu vai divām klasēm.

Visbiežāk māju īpašnieki veikuši būvdarbus dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās, tas ir, logu nomaiņu, ārsienu siltināšanu, bēniņu siltināšanu, apkures veida nomaiņu, ūdens sildīšanas iekārtas nomaiņu un rekuperācijas sistēmas uzstādīšanu. Jaunās programmas papildinājums ir iespēja izvēlēties ar valsts atbalstu īstenot vai nu energoefektivitāti uzlabojošus darbus vai uzstādīt elektroenerģijas ražošanas iekārtas.

Kas var pieteikties atbalsta saņemšanai

Ministru kabineta noteikumos ir noteikti konkrēti kritēriji, kas regulē konkrētās atbalsta programmas darbību. "Altum" atbalstu privātmāju energoefektivitātes programmas ietvaros var saņemt jebkura fiziska persona, kurai pieder privātmāja, kas ir nodota ekspluatācijā un kurā netiek veikta saimnieciskā darbība, kā arī pieteikuma iesniedzēja apgādībā ir jābūt un kopā ar viņu ir jādzīvo (jāsakrīt deklarētajām adresēm) vismaz vienam bērnam.

Kādus pasākumus privātmāju īpašnieki var īstenot, lai saņemtu atbalstu

Māju īpašnieki var pieteikties atbalsta saņemšanai:

 • Inženiersistēmu (piemēram, apkures un ventilācijas iekārtu) iegādei, atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei;
 • Būvdarbu veikšanai dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās (mājas ārsienu, griestu pārsegumus vai jumta siltināšana);
 • Jaunas ūdens sildīšanas iekārtas iegādei un uzstādīšanai;
 • Mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas piegādi;
 • Citiem pasākumiem, ja tie nepieciešami dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai vienlaikus ar iepriekšminētajiem pasākumiem.
Foto: Postimees

Ieteikumus, kādus tieši darbus būtu nepieciešams veikt, sniegs energoauditori, pēc tam, kad būs veikta mājas apskate.

Privātmāju energoefektivitātes programmas pakalpojumu sniedzēju sarakstu var atrast "Altum" mājaslapā šeit. Papildus energofektivitātes darbiem ir iespējams veikt arī citus ēkas uzlabošanas darbus.

Kādi ir pieejamie atbalsta veidi

Programmas ietvaros privātmāju īpašniekiem ir pieejami divi atbalsta veidi:

 1. Energoefektivitātes paaugstināšanai;
 2. Elektroenerģijas ražošanas iekārtu (tostarp saules paneļu) uzstādīšanai.

"Altum" grantu 5000 eiro apmērā un tehnisko palīdzību 1000 eiro apmērā var saņemt iedzīvotāji, kuriem pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas ir paaugstināta dzīvojamās mājas energoefektivitātes klase vismaz līdz C līmenim un samazināts siltumenerģijas patēriņš apkurei vismaz par 20%.

Grantu elektroenerģijas ražošanas iekārtām – saules paneļiem vai vēja ģeneratoriem - var saņemt, ja plānots iegādāties un uzstādīt elektroenerģijas ražošanas iekārtas ar jaudu līdz 11,1 kW (ieskaitot) ar un bez pieslēguma kopējam elektroapgādes tīklam. Atbalsta apmērs ir atkarīgs no uzstādītās iekārtas jaudas (skat. infografiku raksta beigās).

Ņem vērā, ka

tehniskā palīdzība un grants tiek izmaksāts tikai pēc tam, kad mājā jau ir īstenoti energoefektivitātes pasākumi, sasniedzot programmas noteiktos energoefektivitātes rādītājus.

Biežākie atteikuma iemesli

Patlaban ar iesniegtajiem projektiem jau ir rezervēta vairāk nekā puse no programmas līdzekļiem, bet daļa pieteikumu “Altum" privātmāju energoefektivitātes programmai ir nepareizi sastādīti vai neatbilst prasībām, tādēļ tiek noraidīti. Lūk, biežākie atteikuma iemesli:

 • Pieteikumu neiesniedz privātmājas īpašnieks;
 • Privātmāja nav nodota ekspluatācijā un nav reģistrēta Zemesgrāmatā;
 • Viena privātpersona iesniedz vairākus pieteikumus par vienu māju;
 • Mājas adrese ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības vieta.

Soli pa solim: kā pieteikties atbalstam energoefektivitātes paaugstināšanai

"Altum" pieteikumus izskata iesniegšanas kārtībā 20 darba dienu laikā un aicina interesentus jau savlaicīgi iepazīties ar informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem. 

"Altum" grantu 5000 eiro apmērā un tehnisko palīdzību 1000 eiro apmērā var saņemt tie privātmājas īpašnieki, kuri pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas var apliecināt nosacījumu izpildi, iesniedzot šādus dokumentus:

 • Personas apliecinoša dokumenta kopija;
 • Informācija par bērnu: dzimšanas apliecības kopija, izdruka no latvija.lv par bērna personas kodu un deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietas adresi (jāsakrīt ar personas deklarēto vai reģistrēto dzīves vietas adresi);
 • EDS izdruka, ka bērns atrodas atbalsta saņēmēja apgādībā;
 • Kopīpašnieku piekrišana (kopīpašuma gadījumā);
 • Apliecinājums par saimnieciskās darbības veikšanu, ja mājā reģistrēts uzņēmums, kas saimniecisko darbību veic citā vietā;
 • Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par pilnvaroto personu (divu dzīvokļu māju gadījumā, ja māja ir sadalīta dzīvokļos).
 • Sākotnējo dzīvojamās mājas energoefektivitātes novērtējumu, kas tiek sagatavots pirms pieteikuma iesniegšanas "Altum".

Ņem vērā, ka mājas energoefektivitātes novērtējumu var sagatavot tikai "Altum" atlasīti pakalpojuma sniedzēji. Kā iepriekš, minējām, privātmāju energoefektivitātes programmas pakalpojumu sniedzēju sarakstu var atrast "Altum" mājaslapā.

Soli pa solim: kā pieteikties atbalstam elektroenerģijas ražošanas iekārtu (tostarp saules paneļu) uzstādīšanai

Privātmāju īpašnieki var pieteikties atbalstam jaunu mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu (saules paneļu un vēja ģeneratoru) iegādei un uzstādīšanai (ar un bez pieslēguma kopējam elektroapgādes tīklam), lai nodrošinātu elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un elektroenerģijas piegādi.

Atbalsts par iekārtām (apmērs ir atkarīgs no iekārtas jaudas, kas nodrošinās elektroenerģijas ražošanu)  tiek izmaksāts pēc iekārtu iegādes, uzstādīšanas un pieslēgšanas tīklam.

Jāņem vērā, ka iekārtu uzstādīšanu un pieslēgšanu tīklam var veikt tikai pēc tam, kad ir noslēgts Finansiālā atbalsta līgums.

Lai saņemtu atbalstu, jāizpilda trīs nosacījumi:

 1. Jāsasniedz primārās enerģijas patēriņa samazinājums vismaz 20% apmērā;
 2. Vismaz 80 % no gadā saražotās elektroenerģijas jātiek izmantotai dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām;
 3. Pieslēgumā atļautā elektroenerģijas ražošanas jauda nedrīkst pārsniegt 50% no pieslēgumā atļautās maksimālās patēriņa slodzes.

"Altum" grantu var saņemt tie privātmājas īpašnieki, kuri var apliecināt nosacījumu izpildi, iesniedzot šādus dokumentus:

 • Personas apliecinoša dokumenta kopija;
 • Informācija par bērnu: dzimšanas apliecības kopija, izdruka no latvija.lv par atbalsta saņēmēja un bērna personas kodu un deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietas adresi (jāsakrīt ar personas deklarēto vai reģistrēto dzīves vietas adresi);
 • EDS izdruka, ka bērns atrodas atbalsta saņēmēja apgādībā;
 • Kopīpašnieku piekrišana (kopīpašuma gadījumā);
 • Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par pilnvaroto personu un plānotajām darbībām (tikai divu dzīvokļu māju gadījumā, ja māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos);
 • Dokumenti, kas apliecina elektroenerģijas patēriņu par pēdējo 12 mēnešu periodu (excel formātā lejuplādēti dati/ekrānuzņēmums no elektroenerģijas tirgotāja klientu apkalpošanas portāla vai elektroenerģijas tirgotāja izrakstīti rēķini, kuros redzams pēdējo 12 mēnešu elektroenerģijas patēriņš. Ja nav pieejama informācija par pēdējo 12 mēnešu elektroenerģijas patēriņu (mainījušās īpašumtiesības, māja nesen nodota ekspluatācijā utml.), jānorāda informācija vismaz par 1 mēneša elektroenerģijas patēriņu un jāsareizina ar 12);
 • Dokumenti, kas apliecina pieslēguma tehniskos parametrus: ievadaizsardzības aparāta nominālo strāvu, jaudu, līnijas sprieguma pieslēgumu elektrotīklā, elektroietaišu fāžu skaitu (ekrānuzņēmums no elektroenerģijas tirgotāja klientu apkalpošanas portāla vai noslēgtais līgums ar elektroenerģijas tirgotāju, kurā redzama informācija par pieslēguma tehniskajiem parametriem);
 • Aprēķins, kas apliecina, ka projekta īstenošanas laikā tiks sasniegts 20% primārās enerģijas samazinājums (aprēķinam nepieciešamā informācija par elektroenerģijas patēriņu pieejama klientu portālā e-st.lv vai elektroenerģijas tirgotāja izrakstītajos rēķinos. Informācija par uzstādāmās mikroģenerācijas iekārtas jaudu un tās ģenerēto elektroenerģijas apjomu redzama saules paneļu vai vēja ģeneratoru tirgotāja norādītajā piedāvājumā). Aprēķins ir iekļauts pieteikuma formā un tas nav jāpievieno atsevišķi;
 • Piedāvājums no iekārtu tirgotāja, kurā norādīta mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu jauda (saules paneļu un invertora nominālā un iestatītā jauda) un to ikgadējais vidējais ģenerētais elektroenerģijas apjoms;
 • Informatīva atbilde no elektroenerģijas sadales sistēmas operatora par izvēlētās mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu esošajam elektrotīklam bez tīkla pārbūves vai izsniegtas tehniskās prasības mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanai (sākotnēji jāpiesaka mikroģeneratora pieslēgšana klientu portālā e-st.lv. Sadales tīkls sniegs atbildi par iespēju pieslēgt jauno ražošanas iekārtu esošajam elektrotīklam vai nepieciešamību veikt elektrotīkla pārbūvi).

Kā notiek atbalsta saņemšana

Pieteikumus privātmāju energoefektivitātes programmā izskata divdesmit darba dienu laikā pēc to iesniegšanas. Pēc pieteikuma izvērtēšanas “Altum” sniedz atbildi pieteikuma iesniedzējam. Pozitīvas atbildes gadījumā “Altum” noslēdz līgumu ar atbalsta saņēmēju.

Ja, izvērtējot pieteikumu, tiks konstatēts, ka trūkst kāds dokuments vai nav iesniegta visa nepieciešamā informācija, pieteicējs tiks aicināts 10 darba dienu laikā iesniegt trūkstošos dokumentus un/vai informāciju.

Ja norādītajā termiņā netiks iesniegti pieprasītie dokumenti un informācija, atbalsta pieteikums tiks noraidīts. Pieteicējs var atkārtoti iesniegt pieteikumu, nodrošinot, ka tiek iesniegti visi pieteikumā norādītie dokumenti un informācija.

Pirms līguma parakstīšanas atbalsta saņēmējam būs  jāierodas “Altum” filiālē, lai veiktu personas identifikāciju. Finansiālā atbalsta līgums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jāiesniedz mans.altum.lv.

Pēc līguma noslēgšanas jāsāk īstenot privātmājas energoefektivitātes projektu, vai jāveic elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana. Jāņem vērā, ka “Altum” atbalsts tiks izmaksāts tikai pēc projekta īstenošanas.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par atbalsta programmu privātmāju energoefektivitātei atrodama "Altum" mājaslapā šeit.

infografika
infografika Foto: publicitātes
infografika
infografika Foto: publicitātes

Raksts tapis sadarbībā ar "Altum".

Facebook LinkedIn Draugiem Twitter
Comments 2

Tēmas

Aktuālais šodien
Jaunākās ziņas
Svarīgākais
Uz augšu