O, 28.03.2023.

Vides sertifikāts, kas palīdz uzņēmumiem ilgtspējīgi pārvaldīt biznesa procesus

TVNET | FINANCENET
Vides sertifikāts, kas palīdz uzņēmumiem ilgtspējīgi pārvaldīt biznesa procesus
Facebook LinkedIn Draugiem Twitter
Comments
Vides pārraudzības valsts biroja direktore Daiga Avdejanova.
Vides pārraudzības valsts biroja direktore Daiga Avdejanova. Foto: Evija Trifanova/LETA

Vides pārraudzības valsts birojs tuvākajā nākotnē gaida lielāku uzņēmumu interesi iegūt Vides pārvaldības un audita sertifikātu (EMAS), jo birojs izstrādā EMAS ieviešanas stratēģiju un rīcības politiku, lai šo sertifikātu īpašniekiem arī normatīvo aktu līmenī būtu dažādas priekšrocības un ieguvumi.

Piemēram, citās valstīs uzņēmumiem ar EMAS sertifikātu mēdz būt samazināta maksa par atļaujām, iespēja saņemt atbrīvojumu no energoaudita vai vieglāka piekļuve finansējumam.

“EMAS uzņēmumiem nodrošina kontroli pār biznesa procesiem vides jomā un būtiski palīdz ietaupīt resursus. Eiropas Komisijas pasūtītajā pētījumā ir pierādīts, ka, ieviešot EMAS sistēmu, uzņēmumos samazinās enerģijas un resursu izdevumi (21%), samazinās vides tiesību aktu noteikumu pārkāpumu skaits (18%) un veidojas labākas attiecības ar ieinteresētajām personām (17%),” skaidro Vides pārraudzības valsts biroja direktore Daiga Avdejanova.

EMAS ir brīvprātīga Eiropas Savienības sistēma uzņēmumiem un citām organizācijām, kas apņēmušies vērtēt, pārvaldīt un uzlabot veikumu vides jomā, kā arī palielināt kontroli pār biznesa procesiem. Jau gandrīz 30 gadus EMAS ir nodrošinājusi risinājumus uzņēmējdarbības ilgtspējas veicināšanai Eiropā. Saskaņā ar regulu par organizāciju brīvprātīgu dalību šajā sertifikācijas sistēmā organizācijām tiek piedāvāta iespēja uzlabot resursu efektivitāti, samazināt riskus un rādīt pozitīvu piemēru vides aizsardzības jomā.

EMAS sistēmā var reģistrēties jebkurš uzņēmums neatkarīgi no darbības jomas un darbinieku skaita. Latvijā kompetentās iestādes lomu pilda Vides pārraudzības valsts birojs, nodrošinot ieinteresēto personu informēšanu un organizāciju reģistrāciju.

“Mūsdienīgam uzņēmumam ir jādara vairāk, nekā vienkārši jāražo produkts vai jāsniedz pakalpojums. Tam ir arī jāatstāj pozitīva ietekme uz sabiedrību un uz vidi, ko palīdz nodrošināt ilgtspējības stratēģijas ieviešana,”

saka Avdejanova.

Par uzņēmumiem ar pozitīvu ilgtspējas stratēģiju investori ir gatavi maksāt par 10% vairāk, liecina starptautiskās vadības konsultāciju uzņēmuma “McKinsey & Company” pētījuma rezultāti. Tādus uzņēmumus novērtē arī patērētāji – citā “McKinsey & Company” pētījumā 70% pircēju atzina, ka dažādās produktu kategorijās par ilgtspējīgu produktu ar vienādu kvalitāti būtu gatavi maksāt par 5% vairāk.

Līdz šim Latvijā EMAS bija reģistrētas deviņas organizācijas, no tām septiņas pašvaldības. Šogad EMAS sertifikātu ir ieguvuši divi uzņēmumi – “ERGO Insurance SE” Latvijas filiāle un “ERGO Life Insurance SE” Latvijas filiāle. Igaunijā EMAS sertifikātu saņēmuši 17 uzņēmumi, Lietuvā – pieci. Eiropas Savienībā vislielākais EMAS sertificēto uzņēmumu un organizāciju skaits ir Vācijā (1219) un Itālijā (1050).

Veiksmīgi EMAS ieviesēju piemēri

Apdrošināšanas nozarē EMAS sertifikāts ir piešķirts mazāk nekā desmit uzņēmumiem, no kuriem trīs ir “Ergo” grupas uzņēmumi Spānijā, Polijā un kopš šā gada augusta – arī Latvijā. Tā kā viens no “Ergo” grupas mērķiem ir līdz 2025. gadam samazināt CO2 emisijas par 12% uz vienu darbinieku, “Ergo” regulāri aprēķina savu “oglekļa pēdas” nospiedumu, sekojot līdzi izmaiņām un meklējot veidus, kā to samazināt. Atbilstoši “Ergo” jaunajai vides pārvaldības sistēmai uzņēmumā apkopo datus par ūdens un elektroenerģijas patēriņu, apkuri, darījumu braucieniem, radītajiem atkritumiem u. c. aspektiem. Iegūto informāciju pārrēķina CO2 emisijās un izstrādā rīcības plānus, kā tās samazināt.

Viesnīca “Best Western Premier Hotel Victoria” Vācijā kopš 2002. gada izmanto 100% atjaunojamo enerģiju. Piemēram, uz viesnīcas jumta esošie saules paneļi nodrošina 50% no viesnīcas numuriem nepieciešamās enerģijas. Turklāt, pateicoties ieguldījumiem optimālajā izolācijā (tostarp trīskāršā stiklojumā), kopējā enerģijas nepieciešamība samazinās par 60%.

“Hyundai Motors Manufacturing” uzņēmums Čehijā uzstādīja reģeneratīvo termisko oksidētāju, lai attīrītu gaisu pēc automašīnu krāsošanas. Šis risinājums pazemināja ar gaistošo organisko savienojumu saistīto piesārņojumu par 97%, tādējādi samazinot iekštelpu gaisa kvalitātes apdraudējumu.

Zalcburgas lidosta Austrijā, tiecoties pēc ilgtspējīgas uzņēmuma vadības, sasniedza 200 000 kWh ietaupījumu gadā, pateicoties pielāgotai apgaismojuma vadībai un vienkāršai spuldžu nomaiņai ar LED lampām. Turklāt 90% no lidostas apkures ražo ar dabasgāzi.

Kā iegūt EMAS?

Organizācijai vispirms jāizstrādā sākotnējais vides pārskats, lai noteiktu un novērtētu organizācijai būtiskākos vides aspektus un identificētu spēkā esošās tiesiskās prasības vides jomā.

Nākamais solis ir vides pārvaldības sistēmas izstrāde un ieviešana, kas ietver izmērāmu mērķu un uzdevumu noteikšanu vides jomā un nepieciešamo pasākumu izstrādi. Uzņēmums tādējādi apņemas ievērot visas attiecīgās vides tiesību aktu prasības un turpināt nepārtraukti samazināt savu ietekmi uz vidi.

Kad ieviests sākotnējais vides pārskats, izveidota vides politika un programma, uzņēmumam jāorganizē iekšējais vides audits, lai pārliecinātos, ka vides pārvaldības sistēma funkcionē pareizi.

Noslēdzošajā posmā uzņēmums izstrādā vides deklarāciju un pieaicina akreditētu neatkarīgu EMAS verificētāju, kurš pārbauda un apstiprina vides pārskatu, vides pārvaldības sistēmu, audita procedūru un vides deklarāciju.

Seko uzņēmuma reģistrācija Vides pārraudzības valsts birojā un EMAS sertifikāta iegūšana. Lai uzturētu EMAS sertifikātu, organizācijām reizi gadā ir jāveic vides deklarācijas atjaunošana, aplūkojot vides stāvokļa rādītāju izmaiņas. Iekšējo auditu uzņēmuma pilnvarotā persona veic reizi trijos vai – mazās organizācijās – reizi četros gados.

Ar ko EMAS atšķiras no citiem sertifikātiem?

Latvijā vairāk pazīstami ir sertifikāti ISO 14001 un ISO 50001.

“Faktiski standarta ISO 14001:2004 vides pārvaldības sistēmas prasības ir EMAS neatņemama daļa, līdzīgi kā bakalaurs pirms maģistra grāda iegūšanas,” norāda Avdejanova.

Viņa skaidro, ka EMAS sistēmu raksturo atklātība, caurskatāmība un uzticamība. EMAS sertifikāta esamība apliecina, ka uzņēmums ir uzņēmies atbildību par savu darbību vides jomā, rūpīgi izvērtējis uzņēmuma ietekmi uz apkārtējo vidi.

EMAS mērķis ir veicināt, lai organizāciju veikums vides jomā pastāvīgi uzlabotos. Tas nozīmē arī aktīvu darbinieku iesaisti ikdienas rīcībā. EMAS vides indikatori ļauj salīdzināt dažādu organizāciju un uzņēmumu veikumu vides pārvaldības jomā.

Labums gan videi, gan uzņēmumam

Ievērojot arvien pieaugošās patērētāju un tirgus prasības, organizācijām ir izdevīgi samazināt savas darbības ietekmi uz vidi. Izcils veikums vides jomā, ko organizācijas agrāk saistīja ar ārējām izmaksām, strauji kļūst par uzņēmējdarbības priekšrocību. Klimata pārmaiņas notiek arvien straujāk, piesārņojums pieaug, tāpēc jāmeklē jaunas iespējas, kā pārvaldīt vidi saudzīgi. EMAS piedāvā sistemātisku pieeju.

“Galvenais ieguvums, ieviešot uzņēmumā EMAS sistēmu, ir gan finanšu resursu ekonomija, gan pozitīva tēla veidošanas iespējas,” uzsver Avdejanova.

Vides pārvaldības pārredzamība sekmē kontroli pār biznesa procesiem un rada noteiktību to organizēšanā. Jebkurš klients, saņemot pakalpojumus, var būt drošs, jo publiski pieejamais sagatavotais vides pārskats par uzņēmuma ietekmi uz vidi un iekšējiem procesiem ļauj izdarīt izvēli un gūt pārliecību par pakalpojuma kvalitāti.

“EMAS sertifikāts ir Eiropas Komisijas klimata neitralizācijas izaicinājuma risinājums, tas ir instruments ceļā uz globālās sasilšanas samazināšanu. Eiropas Komisija nevar tiešā veidā ietekmēt katra uzņēmuma veiktspēju, un tas nav arī nepieciešams, tāpēc brīvprātīgā sertifikācija un skaidrotie rīcības soļi ir solis tuvāk vienam no mērķiem – samazināt vidējo temperatūras pieaugumu Eiropā par 1,5 grādiem,” skaidro Avdejanova.

Vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis EMAS organizācijām piedāvā arī finansiālus stimulus, piemēram, retākas pārbaudes, samazinātu maksu par atļaujām, iespēju saņemt atļaujas, izmantojot paātrinātu procedūru, vieglāku piekļuvi finansējumam.

Latvijā par EMAS sertifikāta reģistrāciju nav jāmaksā, taču izmaksas veidojas, ieviešot vides pārvaldes procesus un veicot auditu. Eiropas Komisijas pētījumā par organizāciju izmaksām un ieguvumiem pierādīts, ka tikai enerģijas ietaupījums vien pārsniedz EMAS ikgadējās uzturēšanas izmaksas. Tātad lielākas organizācijas varētu viegli atgūt EMAS ieviešanas un uzturēšanas izmaksas.

Birojs īsteno projektu – izglītojošā kampaņa “Iepazīsti EMAS”, ko finansē Latvijas vides aizsardzības fonds “Nozares vides projekti”.

Tēmas
Aktuālais šodien
Jaunākās ziņas
Svarīgākais
Uz augšu