Grūtības segt kredītmaksājumus? Asociācija apkopojusi iespējamos risinājumus

TVNET | FINANCENET
Facebook LinkedIn Draugiem X
Comments
Foto: Shutterstock

Finanšu nozares asociācija (FNA) apkopojusi labāko praksi, lai informētu patērētājus par atbalstu hipotekārajiem kredītņēmējiem Euribor pieauguma apstākļos. Tiek sniegta gan praktiska informācija, gan risinājumi, kā maksātspējas grūtībās nonākušie klienti var ērtāk sazināties ar savu banku, lai kopīgi rastu labāko risinājumu katrai konkrētajai situācijai.

Kopumā hipotekāro kredītņēmēju ar ķīlu skaits Latvijā ir aptuveni 124 tūkstoši cilvēku (kopā aizņēmēji un līdzaizņēmēji), un aizņēmumu kopējā atlikusī summa ir 4,6 miljardi eiro. Vidēji 72% no kredītņēmējiem ikmēneša maksājums saistībā ar Euribor likmes paaugstināšanu nav pieaudzis vairāk par 100 eiro, un 60% kredīta līgumu maksājums ir mazāks nekā 350 eiro mēnesī.

FNA veiktā kredītportfeļa analīze liecina, ka maksājumu kavētāju skaits nepārsniedz 0,5%, un tas nepieaug.

"Kredītņēmēju skaitam, kas pārskatāmā nākotnē varētu nonākt grūtībās, nevajadzētu pārsniegt 1% robežu," uzskata asociācijā.

Foto: Finanšu nozares asociācija

Tā arī norāda, ka Latvijas banku kredītportfelis kopumā ir labā kvalitātē un šobrīd klientiem netiek novērotas sistēmiskas grūtības ar hipotekārā kredīta ikmēneša maksājumiem.

Ko darīt tiem, kam ir grūtības segt kredītmaksājumus?

FNA uzsver, ka bankas, apzinoties globālās, reģionālās un valsts ekonomikas izaicinājumus un to ietekmi uz klientiem, meklē un piedāvā abpusēji pieņemamus risinājumus. Katra situācija ar kredītņēmēju tiek risināta individuāli, ņemot vērā, ka vajadzības un gadījumi ir atšķirīgi (piemēram, kredīta apjoms, procentu likme, maksātspējas grūtības vai arī tikai klienta vēlme maksāt mazāk par kredītu). Klienta iesniegumu izskata saskaņā ar tiesību aktiem, bankas noteikto politiku un procedūrām.

"Jāsaka, ka daļa kredītņēmēju tomēr paši atsakās no iespējamajām izmaiņām hipotekārā kredīta līgumā, kad detalizēti tiek iepazīstināti ar likumdošanas prasībām saistībā ar izmaiņām kredīta līgumā, ņemot vērā maksātspējas grūtības.

Proti, ja izmaiņas jāveic saistībā ar klienta maksātspējas grūtībām, tad Latvijas Bankas kredītu reģistrā jāveic atzīme par šo gadījumu, kas var arī būtiski ietekmēt aizņemšanās iespējas nākotnē," skaidro FNA.

Turklāt jāņem vērā, ka noslēgtajiem hipotekārajiem kredītu līgumiem ir dažādi nosacījumi. Piemēram, daļai klientu, jau noslēdzot līgumu, atrunāta kredītņēmēja iespēja noteiktu laiku izmantot kredīta brīvdienas – bez papildu skaidrojumiem un arī ar samazinātām komisijas maksām.

Iespējamais atbalsts hipotekārajiem kredītņēmējiem

Bankas, kas piedāvā fiziskām personām hipotekāros kredītus, savā mājaslapā publicē informāciju par to, kā kredītņēmējam rīkoties būtiska ikmēneša maksājumu pieauguma gadījumā:

Swedbank: https://ej.uz/swedbank-info

SEB banka: https://ej.uz/seb-info

Citadele: https://ej.uz/citadele-info

Luminor: https://ej.uz/luminor-info

BluOr Bank: https://ej.uz/BluOr-info

Latvijas finanšu nozares labās prakses vadlīnijas nostiprina atbildīgas kreditēšanas principa ievērošanu, tomēr tajās arī norādīts, ka

klientiem ir ieteicams iespējami ātri un atklāti ziņot iestādei par izmaiņām savā finanšu stāvoklī, kas var radīt grūtības norēķināties par produktiem vai pakalpojumiem vai laikus segt kredītsaistības.

Izvērtējot klientu situāciju, bankas arī šādās situācijās var lemt uz laiku vai pat pastāvīgi atcelt vai samazināt kredītņēmēju izmaksas.

Asociācija uzskata, ka bankas sniedz daudzpusīgu atbalstu plašam kredītņēmēju lokam, tostarp arī maksātspējas grūtībās nenonākušajiem kredītņēmējiem, proti,

procentu likmes pārskatīšana, to samazinot, var būt saistīta arī ar banku konkurenci, nevis tikai atbalstu grūtībās nonākušam kredītņēmējam.

FNA arī atzīmē, ka katra klienta iesniegumu banka izskata saskaņā ar tiesību aktiem, bankas noteikto politiku un procedūru, nevis šo atbalsta sniegšanas vadlīniju dokumentu. Tāpat jāņem vērā, ka aprakstītā prakse var atšķirties, mainoties situācijai kopumā, tostarp, ja tiek ieviestas jaunas pieejas. Turklāt vadlīnijās aprakstītais neliedz bankai izvēlēties klienta situācijai visatbilstošāko risinājumu pat tad, ja tas šajā dokumentā nav aprakstīts.

Vadlīnijās aicināts banku katru situāciju ar kredītņēmēju risināt individuāli, ņemot vērā, ka situācijas ir atšķirīgas, tomēr no tām var izdalīt vairākas tipiskākās situācijas:

  • klients kavē kārtējos maksājumus vai ir droši paredzams, ka ienākumu zuduma vai citu iemeslu dēļ, klients nespēj pildīt kredītsaistības;
  • klients nekavē kārtējos maksājumus, bet ir augsta varbūtība, ka arī tad, ja klienta ienākumi nav būtiski pasliktinājušies, tomēr tai varētu būt grūtības pildīt kredītsaistības;
  • klients nekavē kārtējos maksājumus, bet EURIBOR pieauguma dēļ samazina citus savus izdevumus (ienākumu un kredītmaksājumu attiecība pārsniedz 40%, izņemot personām ar augstiem ienākumiem);
  • klients nekavē kārtējos maksājumus, tomēr ikmēneša maksājumi ir ievērojami pieauguši (piemēram, par 100 EUR mēnesī), un kopējās procentu likmes būtisku daļu veido pašas bankas pievienotā procentu likme (kas noteikta slēdzot līgumu, ievērojot tirgus situāciju tā noslēgšanas laikā), ko piemēro papildus EURIBOR.

FNA uzsver, ka atbalsts kredītņēmējam notiek uz klienta iesnieguma pamata. Attiecīgi pēc iesnieguma saņemšanas banka izskata to ne ilgāk kā 30 kalendāro dienu laikā, piedāvājot viņu specifiskajai situācijai atbilstošāko risinājumu. Tomēr šis termiņš var būt garāks sarežģītu restrukturizāciju gadījumā, kad jāveic nodrošinājuma pārvērtēšana vai bankā saņemts liels līdzīgu iesniegumu skaits.

Skaidrojot, kā notiek piemērotākā risinājuma izvēle, FNA norāda, ka banka, ņemot vērā klienta patiesi sniegto informāciju, objektīvi novērtē:

- kāds risinājums ir objektīvi piemērotākais (piemēram, pamatsummas atlikšana, atmaksas termiņa pagarināšana vai procentu likmes samazināšana uz laiku vai pastāvīgi, vai procentu likmes fiksēšana no lielāka pieauguma) konkrētās problēmas risinājumam; ja nepieciešams, arī analizējot iepriekšējos aprēķinus;

- izmantojot iekšējās procedūrās noteiktās metodes novērtē, vai ir radušās vai var rasties grūtības ar kārtējo maksājumu pildīšanu (izņemot gadījumu, kad klients vēršas bankā saskaņā ar vēlmi pārskatīt procentu likmi saskaņā ar tirgus nosacījumiem), vai tomēr šādas grūtības nevar iestāties, un:

  • nav nosakāmi pretimnākšanas pasākumi, jo klienta ienākumu vai uzkrājumu līmenis, jau esošie līguma nosacījumi acīmredzami neatbilst situācijai, lai pretimnākšana būtu nepieciešama);
  • ir piemērojami citi risinājumi, kas balstās tirgus principos, piemēram, ir pozitīvas izmaiņas īpašuma vērtībā, kādēļ nosakāmi citi nosacījumi, vai iespējama kāda kredītu apvienošana vai kāds komplicēts restrukturizācijas pasākums;
  • ir veicami citi pasākumi, jo klienta situācija ir īpaši sarežģīta, tostarp citu kredītsaistību pie citiem kreditoriem dēļ vai nav paredzams, ka klienta maksātspēja atjaunosies.

Atbilstoši labajai praksei banka noskaidro, vai klienta grūtības varētu būt saistītas ar vēl citu saistību, tostarp pie citiem kredīta devējiem, esamību, un var klientam lūgt skaidrojumu par citu saistību izpildes gaitu un ietekmi.

FNA uzsver, ka, izvērtējot atbilstošāko risinājumu, banka vienmēr komunikācijā ar klientu precizē, vai viņa gadījumā paredzētais risinājums saskaņā ar normatīvajiem aktiem paredz kredīta statusa izmaiņu Kredītu reģistrā, kas var pasliktināt viņa kredītvēsturi.

Jāņem vērā, ka klients var atsaukt savu iesniegumu, ja risinājums viņu neapmierina vai situācija ir mainījusies, vai jebkuru citu apsvērumu dēļ.

Asociācija norāda, ka banka veic pasākumus ar mērķi uzlabot kredīta kvalitāti, lai nodrošinātu ilgtspējīgu risinājumu kredīta atmaksai un izvairītos no nodrošinājuma pārņemšanas vai pārdošanas.

Facebook LinkedIn Draugiem X
Comments

Tēmas

Aktuālais šodien
Jaunākās ziņas
Svarīgākais
Uz augšu