Šogad zemeslodes iedzīvotāju skaits pārsniedza 8 miljardus. Vienlaikus tiek prognozēts, ka līdz 2050. gadam sadzīves atkritumu apjoms varētu sasniegt 3,4 miljardus tonnu gadā. Viens no atkritumu veicinošajiem apstākļiem ir esošais patēriņa modelis. Aptaujas rāda, ka liela daļa iedzīvotāju Latvijā izmet savas bojātās mantas atkritumos, jo labošana ir vai nu pārāk dārga, vai sarežģīta. Līdzīga tendence ir vērojama arī citās valstīs. Tomēr ilgtermiņā ir nepieciešamas izmaiņas, lai palielinātu resursu izmantošanas ilgumu un samazinātu atkritumu apjomu.

Šobrīd likums noteic, ka patērētajiem ir tiesības prasīt, lai pārdevējs garantētu preces atbilstību līguma noteikumiem divus gadus no preces iegādes brīža. Ja precei šajā laikā atklājas kāds defekts, tad patērētājam ir tiesības prasīt preces remontu, naudas atmaksu vai maiņu pret tāda paša labuma preci.

Vienlaikus patērētajam nav tiesību noteikt, kādā veidā pārdevējam neatbilstība ir jānovērš.

Savukārt jaunais Eiropas Komisijas direktīvas priekšlikums paredz gan ražotāju remontēšanas pienākumu, gan arī jaunas tiesības patērētājiem, lai padarītu preču remontu vienkāršu un pieejamu arī pēc likumā noteiktā divu gadu perioda.