Pēdējā laikā visā pasaulē ievērojami pieaudzis tiesvedību skaits, kas saistīts ar autortiesību pārkāpumiem. Nē, tas nenozīmē, ka cilvēki sākuši masveidā piekopt plaģiātismu. Tas ir saistāms ar mākslīgā intelekta (MI) ģeneratīvajiem modeļiem, kuru apmācībā tiek izmantoti ar autortiesībām aizsargāti materiāli, un nereti tieši šo MI modeļu rezultātos ir lasāms ar autortiesībām aizsargāts saturs.

2023. gadā “OpenAI” ieņēmumi sasniedza divus miljardus ASV dolāru, lai gan 2022. gadā tie bija tikai 28 miljoni. Citiem vārdiem, mediju pārstāvji ir neapmierināti, ka MI modeļi tiek apmācīti, izmantojot mediju veidotos materiālus, bet MI uzņēmumi var gūt superpeļņu, ņemot vērā MI rīku popularitāti.

Tiesvedības saistībā ar autortiesībām un MI sniedzas tālāk par mediju prasībām attiecībā uz to satura izmantošanu. Visās jomās, kurās MI var radīt saturu, tiek izvirzītas prasības par plaģiātismu un citām nelikumībām. Tas attiecas uz fotoattēliem, mūziku, dzeju, prozu un citu radošo saturu.

Pašlaik nevienas valsts tiesu prakse nevar sniegt viennozīmīgu atbildi par to, vai MI radītais saturs ir aizsargājams ar autortiesībām. Lielākoties ir izplatīts pieņēmums, ka  MI radīto saturu nevar aizsargāt ar autortiesībām.