Trešdiena, 18. jūlijā Vārda dienas: Rozālija Roze

Rīgas domes deputāti šodien nolēma visus pašvaldības namu apsaimniekošanas uzņēmumus (SIA) jeb namu pārvaldes apvienot vienā uzņēmumā.

Rīgas pašvaldībai pieder 15 namu pārvaldes - "Avota nami", "Daugavas nami", "Juglas nami", "Krasta nami", "Ķengaraga nami", "Mežciema namsaimnieks", "Pļavnieku nami", "Purvciema nami", "Rīgas centra apsaimniekotājs", "Sarkandaugava", "Valdemāra nami", "Vecmīlgrāvis", "Viesturdārzs", "Zemgale" un "Kurzemes namu apsaimniekotājs".

Šodien pieņemtais domes lēmums paredz sākt minēto namu apsaimniekošanas kapitālsabiedrību reorganizāciju - apvienošanu saplūšanas ceļā, nododot visu namu apsaimniekošanas kapitālsabiedrību mantu jaundibināmai kapitālsabiedrībai, - un sagatavot Rīgas domes lēmuma projektu par iegūstošās sabiedrības dibināšanu.

Rīgas pašvaldības īpašumā, valdījumā un pārvaldīšanā 2010.gada sākumā bija 4193 dzīvojamās mājas ar kopējo apsaimniekojamo platību virs astoņiem miljoniem kvadrātmetru, kuras pārvalda un apsaimnieko minētās namu pārvaldes. Namu pārvalžu uzraudzība nodota pilsētas izpilddirektoram Jurim Radzevičam (LPP/LC).

Radzevičs iepriekš norādīja, ka šis lēmums ir par apvienošanas procesa sākšanu, un pauda cerību, ka apvienotais uzņēmums varētu sākt darboties no nākamā gada 1.janvāra, kaut gan vēl labāk būtu, ja tas sāktu darboties apkures sezonas sākumā.

Izpilddirektors uzsvēra, ka namu apsaimniekošanas uzņēmumu apvienošana ļaut racionālāk izmantot resursus, samazināt administratīvo aparātu, veidot vienotus iepirkumus, apvienot informātikas tehnoloģiju nodaļas un grāmatvedību.

Pēc uzņēmumu apvienošanas būtu vieglāk realizēt vienotu namu apsaimniekošanas politiku, būtu lielāka konkurētspēja tirgū, kā arī būtu vieglāk piesaistīt kredītus un veikt investīcijas, norādīja Radzevičs.

Par precīzu štatu samazināšanu un konkrētiem ietaupījumiem apvienošanas procesā gan izpilddirektors konkrēti neizteicās, norādot, ka patlaban esot tikai pats procesa sākums.

Kā norādīts lēmumprojekta paskaidrojuma rakstā, pašlaik dzīvojamā fonda pārvaldīšanas un apsaimniekošanas process Rīgā netiekot organizēts pilnībā vienoti. Kapitālsabiedrību izmantotā darba metodika dažkārt atšķiras, kas bieži rada iedzīvotājos neizpratni par apsaimniekošanas maksas noteikšanu un atšķirībām dažādu kapitālsabiedrību apsaimniekotajās vienas sērijas mājās.

Daļai apsaimniekojamo māju netiek veidoti uzkrājumi remontdarbiem un renovācijai, kas palielina ēku fiziskā un morālā nolietojuma risku. Arvien palielinās iedzīvotāju parādi Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrībām par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu, kā arī parādi par komunālajiem pakalpojumiem.

Līdz ar to atsevišķu kapitālsabiedrību rīcībā ir neliels naudas līdzekļu daudzums, kas apgrūtina iespējas savlaicīgi norēķināties par pakalpojumiem, norēķināties ar kreditoriem, veikt remontdarbus atbilstoši plānotajām apsaimniekošanas tāmēm.

Dome norāda - apvienojot kapitālsabiedrības, būs iespējams vienkāršot un efektīvāk organizēt pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu privatizētajās daudzdzīvokļu mājās, kā arī šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu plūsmas plānošanu un izlietojuma kontroli, nodrošinot mērķa sasniegšanu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu.

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību apvienošana dos iespēju izstrādāt un īstenot vienotu koncepciju un stratēģiju mājokļu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā, kas vienkāršos sadarbību ar valsts, pašvaldības un sabiedriskajām organizācijām, kā arī ar daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajiem pārvaldniekiem, kā arī izveidot vienotu uzskaites sistēmu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanā un kvalitātes kontroles nodrošināšanā, unificēt un standartizēt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus, tādējādi samazinot to izcenojumu, norāda pašvaldība.

Tāpat apvienošana dos iespēju sakārtot pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu pārvaldīšanas procesu un nodrošināt finanšu plūsmas kontroli, atvieglot iepirkumu procedūras organizēšanu un norisi, turklāt iepirkumiem būs daudz lielāks apjoms un iespēja iegūt lielākas atlaides un ieviest vienotu iedzīvotāju norēķinu sistēmu, piemēram, izmantojot elektroniskā svītru koda moduli, kas ļautu norēķinus veikt arī lielveikalu tīklā.

Apvienošana arī ļautu nodrošināt mobilitāti un resursu pieejamību avārijas situāciju efektīvai likvidēšanai un ieviest vienotu stratēģiju daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas tāmju sastādīšanā, nosakot administratīvo izmaksu procentuālo īpatsvaru, kā arī uzkrājumu veidošanu remontdarbiem un renovācijai, atzīmē pašvaldība.

© TVNET. Visas tiesības paturētas