Jaunā uzņēmumu ienākuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa regulējuma piemērošana dividendēm

FOTO: pexels.com

2018.gada 1.janvārī spēkā stājās jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, kurā mainās vispārējā uzņēmumu ienākuma nodokļa uzlikšanas koncepcija. Attiecīgi mainīta tika arī kārtība dividenžu aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, ņemot vērā, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis un uzņēmumu ienākuma nodoklis veido vienotu sistēmu.

Līdzšinējā kārtība paredzēja, ka vispirms ar uzņēmumu ienākuma nodokli, piemērojot 15% nodokļa likmi, tika aplikta uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja (piemēram, sabiedrības ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrības) peļņa. Pēc tam ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, piemērojot 10% nodokļa likmi, aplika uzņēmuma īpašniekam izmaksātās dividendes.

Jauni izaicinājumi, jaunas iespējas

Jaunā ienākuma nodokļu uzlikšanas sistēma, kas stājusies spēkā ar 2018.gada 1.janvāri, darbojas citādi. Ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliek tikai sadalāmo peļņu – dividendes (arī dividendēm pielīdzināmās izmaksas un nosacītās dividendes, kas definētas Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā). Savukārt, ja sadalāmā peļņa uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja līmenī ir aplikta ar uzņēmumu ienākuma nodokli, to otrreiz – uzņēmuma īpašnieka (piemēram, akcionāra vai kapitālsabiedrības dalībnieka) līmenī ar iedzīvotāju ienākuma nodokli vairs neapliek.

Jaunā regulējuma ieviešanas mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību, jo nesadalītās peļņas atbrīvošana no uzņēmumu ienākuma nodokļa rada iespēju lielākus līdzekļus novirzīt uzņēmuma attīstībai un papildu investīcijām uzņēmumā.

Terminētā iespēja izņemt peļņu ar 10% likmi

Tomēr jāatgādina, ka attiecībā uz dividendēm, kas tiek izmaksātas no peļņas, kura radusies līdz 2017.gada 31.decembrim un aplikta ar uzņēmumu ienākuma nodokli atbilstoši «vecajam» likumam «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» (spēkā līdz 2017.gada 31.decembrim), tiek piemērots atšķirīgs iedzīvotāju ienākuma nodokļa regulējums.

Minēto dividenžu aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodokli likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» ir noteikts divu gadu pārejas periods.Tas nozīmē, ka divus gadus – 2018. un 2019.gadā –šādas dividendes ar iedzīvotāju ienākuma nodokli tiks apliktas, piemērojot 10% nodokļa likmi.

Savukārt, sākot ar 2020.gadu, dividendes, kuras izmaksātas no peļņas, kas radusies līdz 2017.gada 31.decembrim, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliks vispārējā kārtībā kā ienākumu no kapitāla, t.i., piemērojot 20% nodokļa likmi.

Jāatceras, ka vispārīgā gadījumā, izņemot iepriekšminēto pārejas nosacījumu, sākot ar 2018.gadu ienākumu no kapitāla, t.sk. arī kapitāla pieaugumu, apliek ar 20% iedzīvotāju ienākuma nodokli vai jauno uzņēmuma nodokli.

Papildus uzņēmuma īpašniekiem būtu jāatceras, ka peļņa, kas radusies līdz 2017.gada 31.decembrim un nav sadalīta, nodokļu aprēķina mērķiem uzreiz tiks samazināta, ja uzņēmums turpmākajos gados uzkrās zaudējumus vai veiks aizdevumus saistītai personai.

Uz augšu