Jelgavas pašvaldība aizņemsies gandrīz € 8 miljonus dažādu projektu realizēšanai

Jelgava

FOTO: Kaspars Nordens/LETA

Nākamās nedēļas Jelgavas pilsētas domes sēdē plānots pieņemt vairākus lēmumus par vairāku ilgtermiņa aizņēmumu ņemšanu dažādu projektu realizācijai. Kopējā iecerētā aizņēmumu summa ir 7 853 729 eiro, skaidroja pašvaldībā.

Lielākais aizņēmums plānots Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta «Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā» īstenošanai. Tam nepieciešami 2 905 400 eiro. Šo aizņēmumu iecerēts ņemt uz 30 gadiem, pamatsummas atmaksu sākot ar 2021.gada 20.jūniju un atmaksu garantējot ar Jelgavas pilsētas pašvaldības budžetu.

Šī projekta ietvaros plānota ēku Vecpilsētas ielā 14 un Krišjāņa Barona ielā 50 Jelgavā pārbūve, restaurācija un apkārtējās teritorijas labiekārtošana, izveidojot Zemgales restaurācijas centru un interaktīvu ekspozīciju.

Valsts kasē vai komercbankā ar tās noteikto kredīta procentu likmi Jelgavas pašvaldība vēlas ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 831 482 eiro apmērā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta «Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes «Sprīdītis» energoefektivitātes paaugstināšana» īstenošanai. Šo aizņēmumu iecerēts ņemt uz 20 gadiem, pamatsummas atmaksu sākot ar 2021.gada 20.jūniju un atmaksu garantējot ar Jelgavas pilsētas pašvaldības budžetu.

Šī projekta ietvaros plānota bērnudārza ēkas fasādes, cokola daļas, bēniņu un pagraba pārseguma siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa, jaunu divslīpu jumtu ar bēniņiem izbūve, siltumapgādes sistēmas atjaunošana iekštelpās, apkures sistēmas balansēšana, ventilācijas sistēmas tīrīšana un rekonstrukcija, apgaismojuma sistēmas modernizācija un publicitātes aktivitātes.

Tāpat plānots ņemt ilgtermiņa aizņēmumu uz 20 gadiem pašvaldības izglītības iestāžu investīciju projekta «Jelgavas 2.internātpamatskolas rekonstrukcija 2.kārta» īstenošanai. Aizņēmuma summa plānota 785 536 eiro, paredzot aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākšanu ar 2021.gada 20.jūniju un aizņēmuma atmaksu garantējot ar Jelgavas pilsētas pašvaldības budžetu.

Šī projekta ietvaros paredzēta mācību iestādes internāta un pārejas korpusu jumtu rekonstrukcija, internāta un pārejas korpusu siltināšana; savienojošās galerijas starp internāta ēku un sporta zāles ēku izbūve un teritorijas labiekārtošana ar ieejas mezglu izbūvi nodrošinot vides un iestādes pieejamības prasības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Ēkas Zemgales prospektā 7, kur iecerēts izvietot Jelgavas bērnu un jaunieši centru «Junda» un bērnu bibliotēku, rekonstrukcijai paredzēts īstenot divus projektus. Tiks realizēts pašvaldības izglītības iestāžu investīciju projekts «Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 pārbūve un jaunais būvapjoms (piebūve)», kura realizācijai pašvaldība aizņemsies 2 223 157 eiro.

Savukārt projekta «Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 energoefektivitātes paaugstināšana» īstenošanai tiks ņemts aizņēmums 1 108 154 eiro apmērā.

Abus aizņēmumus plānots ņemt uz 30 gadiem, pamatsummas atmaksu sākot ar 2021.gada 20.jūniju un aizņēmuma atmaksu garantējot ar Jelgavas pilsētas pašvaldības budžetu.

Kā liecina pašvaldības 2017.gada pārskats, iepriekšējā gada beigās Jelgavas pilsētas parādsaistību apmērs bija 52 776 402 eiro. Savukārt Jelgavas pilsētas 2017.gada budžets tika apstiprināts 61,7 miljonu eiro apmērā.

Uz augšu