Saeimā piedāvā pieņemt paziņojumu par atbalstu «Rail Baltica» projektam

Balons ar "Rail Baltica" uzrakstu

FOTO: Ieva Lūka / LETA

Saeimas Eiropas lietu komisija šodien konceptuāli atbalstīja Saeimas lēmumprojektu par atbalstu «Rail Baltica» ātrgaitas dzelzceļa projekta tālākai virzībai.

Lēmumprojektā paredzēts aicināt Ministru kabinetu sniegt visu nepieciešamo atbalstu sekmīgai projekta īstenošanai, lai nodrošinātu, ka «Rail Baltica» projekts tiek īstenots plānotajā termiņā, nezaudējot Eiropas Savienības (ES) politisko un finansiālo atbalstu, kā arī visām projektā iesaistītajām pusēm rast risinājumu domstarpībām, ja tādas ir radušās.

Tāpat plānots aicināt arī Lietuvas un Igaunijas parlamentus paust atbalstu «Rail Baltica» projekta izšķirīgai virzībai, saskaņā ar Baltijas valstu kopējo vēlmi īstenot Ziemeļeiropas reģionam nozīmīgu dzelzceļa attīstības projektu Eiropas Savienības iekšienē.

Lēmumprojektā norādīts, ka Latvijas pilnvērtīga integrācija ES transporta tīklā ir komerciāla, sociāla rakstura un Baltijas valstu drošības jautājums. Tāpat tiek atgādināts, ka visas Baltijas valstis ir iepriekš stingri paudušas atbalstu veiksmīgai projekta īstenošanai, tādējādi apņemoties veicināt Baltijas reģiona ekonomisko izaugsmi, savstarpējo solidaritāti, labas kaimiņattiecības un apliecinot spēju veidot kopīgus pārrobežu projektus.

Eiropas lietu komisija uzsver, ka «Rail Baltica» ir viens no ES prioritārajiem projektiem kopīgas transporta telpas veidošanā, kura īstenošanai ES ir apņēmusies nodrošināt 85% finansējumu no kopīgajām 5,8 miljardu eiro lielajām izmaksām, kas ir vērtējams kā būtisks atbalsts Baltijas transporta infrastruktūras un savienojamības attīstībai.

Lēmumprojektā arī norādīts, ka efektīva, vienota un caurskatāma projekta pārvalde ir bijis viens no priekšnoteikumiem, lai piesaistītu ES investīcijas «Rail Baltica» projektam, šī mērķa sasniegšanai ir nepieciešama atvērta un pastāvīga savstarpējā komunikācija. Kavēšanās stratēģisku un tālejošu lēmumu pieņemšanā ir būtisks apdraudējums projekta sekmīgai īstenošanai, pauž komisijas deputāti.

Politiķi atgādina par iepriekš stingri pausto Baltijas valstu kopīgo apņemšanos, atbildīgi īstenot projektu un tā pilnīgu realizāciju noslēgt 2026.gadā, atrodot efektīvākos risinājumus ikviena strīda pārvarēšanai ar projektā iesaistītajām pusēm atzīstot transporta nozares pārstāvju apņemšanos un rīcību projekta realizācijā.

Tuvākā Saeimas sēde, kad šis jautājums varētu tikt iekļauts darba kārtībā, varētu notikt 8.martā.

Kā ziņots, šodien komisijas sēdē tika diskutēts par «Rail Baltica» ātrgaitas dzelzceļa projekta norisi, tādējādi demonstrējot Saeimas atbalstu projekta īstenošanai, aģentūru LETA informēja parlamenta preses dienestā.

Kā iepriekš norādīja komisijas priekšsēdētāja Lolita Čigāne (Par!/V), deputātus bažīgus darījuši notikumi, kas met ēnu pār projekta virzību, precīzāk, neskaidrība par valdes priekšsēdētājas Rubesas turpmāko darbību kopuzņēmumā «RB Rail», jo akcionāru sapulcē Lietuvas un Igaunijas akcionāri balsojuši par viņas atstādināšanu no amata.

Viņasprāt, sekmīgai projekta realizācijai svarīgi tuvākajā laikā rast risinājumu domstarpībām un līdz marta beigām starp Baltijas valstīm panākt vienošanos par «RB Rail» turpmāko vadību.

Uz augšu